ТИМОШЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХIМIЇ

Учитель хімії та біології
комунального закладу «Миколаївське навчально-виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХIМIЇ

Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк: «Дай мені рибу! Я голодний». Монах мовчки віддав йому вудку.

Повчальний характер притчи зрозумілий: треба давати не стільки їжу, скільки засіб її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань, що постали перед сучасною системою виховання.

Сучасний навчальний процес неможливий без пошуку нових, більш ефективних технологій, призначених спонукати до здійснення розвитку творчих здібностей учнів. Необхідно домагатися того, щоб учень став активним учасником навчального процесу, а учитель, забувши про роль інформатора, являвся організатором пізнавальної діяльності учня. [1].

Одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентностей учнів є проектна методика. Саме цей метод стимулює природну допитливість та творчий потенціал учнів. В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної, дослідницької, інформаційно- комунікативної, адаптивної діяльності учнів.

В сучасний час до випускників шкіл пред’являються високі вимоги. Їм необхідно адаптуватися в складному сучасному світі і не стільки потрібна їх сума отриманих знань, скільки уміння їх находити самим, уміння узагальнювати, робити висновки, бути творчими думаючими людьми, щоб затвердитися в житті.

На передній план виступає випереджувальний розвиток учня як творчої особистості, також вчитель повинен надавати особливого значення залученню школярів до процесу пошуку. Учні можуть працювати у трьох режимах: разом з вчителем, індивідуально, самостійно під керівництвом вчителя. [2].

Так, при плануванні на навчальний рік можна виділити декілька тем, які будуть винесені на проектування. Так як метод проектів застосовують як навчальний, то вибирають таку тему, щоб реалізувати календарні плани, а презентація розглядається як тематичне оцінювання для учнів. Метою та завданням проектів є створення чогось нового, підвищенням інтересу учнів до предмету, тому мета повинна бути конкретною, чіткою, спрямованою на кінцевий результат. Не обов’язково планувати проект для всього класу, а тільки тим учням, яким він буде справді цікавий і не перевантажуватиме їх. [3].

У виконанні проектів виділяють три взаємопов’язаних етапи:
Організаційно – підготовчий (передпроектний)

Дослідницько  – пошуковий (виконання проекту).

Підсумковий (презентація, оцінка проектної діяльності).

На передпроектному етапі завдання вчителя ознайомити учнів із змістом проекту, допомогти школярам у постановці завдань, мети, визначенні джерел інформації, форми підведення підсумку.

Під час дослідницько-пошукової роботи учні працюють із літературою, збирають інформацію, використовують Інтернет-ресурси, освітні сайти як інформаційне поле, проводять експеримент, використовують навчальний електронний посібник «Хімія 8-11 клас. Віртуальна лабораторія». За допомогою комп’ютерного супроводу можна проводити демонстрацію хімічного експерименту, який може мати загрозу для здоров’я дітей або неможливість виконання в умовах шкільної лабораторії. Вчитель проводить консультації по проведенню основної проектної роботи, а також корегує роботу учнів у випадку необхідності. [4].

На підсумковому етапі учасники проекту узагальнюють, класифікують зібраний матеріал, демонструють результати у різних формах звітів, доповідей із демонстрацією матеріалів.

Саме головне, що під час захисту проектів, будуть задіяні практично всі учні. В цей момент, навіть в учнів з низьким рівнем знань, зникає почуття страху за неправильну відповідь, розвивається толерантне відношення до думки інших, значно зростає мотивація навчання, розкривається творчий потенціал учнів.

Проектна методика вчителя завжди зорієнтована на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом визначеного часу для вивчення певного матеріалу. Діти отримують власний досвід та вивчають досвід своїх товаришів, а також бачать результати своєї дослідницько-пошукової діяльності. Метод проектів використовують при виконанні домашнього хімічного експерименту, що вирішує безліч різнорівневих завдань, активізує мислення учнів та задовольняє природну допитливість та дослідницький інтерес. Для цього необхідно: сформувати в учнів навички самостійної роботи; навчити їх аналізувати і відтворювати потрібну інформацію. У дітей в результаті спільної діяльності формується колективізм, уміння слухати одне одного, дотримуватися толерантності.

Метод проектів сприяє формуванню основних груп ключових компетентностей учнів: уміти створювати, реалізувати, брати участь у проектах – це уже життєва компетенція особистості. Основною ознакою цієї компетентності в учнів є різке збільшення часу самостійної роботи, яка дозволяє розвивати мислення, активізує процеси мислення за рахунок проблемності і узагальнення викладання, високої емоційної мови.

Формуючи полікультурну компетентність учнів, їм пропонується створювати інформаційні проекти про життя та діяльність вчених- хіміків, розвиток хімічної науки. Історичні відомості дають змогу школярам простежити процес здобуття знань, розвивати їхній інтелект та творчість. [5].

Інноваційні технології навчання сприяють творчому засвоєнню знань. При цьому, навчальний процес характеризується значною інтенсивністю, підвищеним інтересом. Набуті знання відрізняються глибиною, науковістю, міцністю. Приклад використання методу проектів на уроці хімії в 8 класі надається 

ВИСНОВКИ
Апробація методу проектів у сучасних умовах показує, що з його використанням ефективність процесу навчання та виховання збільшується. Він дає змогу реалізувати низку найважливіших теоретичних положень, відкриває нові можливості у програмуванні навчально-виховного процесу. За допомогою методу проектів здійснюються міжпредметні зв’язки та здобуваються знання через взаємодію учнів між собою та вчителем, що є дуже важливим для формування інтелектуальних здібностей учнів, особливо в умовах профільного навчання (якщо проект виконується з профільних дисциплін).

Література:

  1. Збірник «Основні тенденції розвитку хімічної освіти в ХХІ столітті» матеріал науково-методичного семінару. М. Донецьк, 2011.
  2. Н.М. Загнибіда «Метод проектів на уроках хімії». «Ранок» Тернопіль-Харків, 2011.
  3. Науково-методичний журнал , вересень 2013 «Основа» ст. 13-18.
  4. П.П. Попель, Л.С. Крикля «Підручник 8кл, Хімія» видавництво «Академія» 2009.
  5. П .П. Попель, Л.С. Крикля «Підручник 9 кл, Хімія» видавництво «Академія» 2009.

Comments

Залишити відповідь