ТЯГУН ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | МЕТОД ГРАФІВ ЯК ФОРМА МОТИВАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ

вчитель математики
комунальний заклад
Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Долинської районної ради

МЕТОД ГРАФІВ ЯК ФОРМА МОТИВАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ

Сучасному вчителю щоби змотивувати школярів до вивчення математики та підтримувати постійний пізнавальний інтерес до цієї точної науки, необхідно обирати такі форми роботи, які були б неординарними, легко сприймалися візуально та вимагали постійного включення учнів у роботу. Автор пропонує своє бачення мотивації до вивчення математики через використання методу графів.

До графічних методів навчання можна віднести теорію графів. Використання даного методу навчання математики створює сприятливі умови для:

  • – розвитку критичного мислення школярів;
  • – логічного осмислення інформації;
  • – підвищення мотивації навчання, формування стійкого пізнавального інтересу учнів.

Орієнтація навчального процесу на використання теорії графів дозволить урізноманітнити форми співпраці вчителя та учня.

Пропоную використання теорії графів як метод стосовно базової дисципліни «Математики».

Теорія графів – розділ математики, що вивчає властивості графів. Наочно граф можна уявити як геометричну конфігурацію яка складається з точок(вершини) сполучених лініями(ребрами). У строгому визначенні графом називається така пара множин G= (V,E)  де Vє під множником будь-якої зліченої множини, а Е – підмножинаVxV.

Визначення графу є настільки загальним, що цим терміном можна описувати безліч подій та об’єктів повсякденного життя. Останнім часом графи, і пов’язані з ними методи досліджень, органічно пронизують на різних рівнях чи не всю сучасну математику.

Математичні розваги і головоломки теж є частиною теорії графів. Наприклад,доволі відома проблема чотирьох фарб інтригує математиків і по сей день.

Метод  графів може служити опорним конспектом, умовою вправи або задачі, експериментальним  або дослідницькимзавданням.За методом графів можна провести тестовий контроль, математичній диктант, перевірочну, самостійну роботу .

Метод графів можна використовувати під час проведення уроків різних типів та на різних етапах будь-якого уроку.

В одному випадку метод графів може служити мотиваційним інструментом, в другому – носієм інформації, в третьому – засобом  узагальнення та систематизації знань, в четвертому – контрольним завданням, в п’ятому – рефлексією,  в шостому – умовою вправи або задачі, в сьомому випадку індивідуальним або груповим завданням, у восьмому – засобом створення проблемної ситуації, в дев’ятому – засобом для постановки запитань, в десятому випадку – інформацією для складання різноманітних задач з математики.

Вчитель за графом може вибудувати структуру уроку (як пункти плану уроку), використовувати граф як завдання на всіх етапах  уроку, або як елемент уроку (Додаток 1).

В деяких випадках за методом графів учні можуть самі будувати перспективи уроку та самостійно визначати час, підсумовувати.

Використання методу графів передбачає виконання за ними завдань: розрахункового типу, інформаційно – пізнавального типу, проблемного  та практичного змісту.

Використані джерела:

https://uk.m.wikipedia.org)wiki)

Додаток 1

 Тема уроку : Ознаки подільності на 2, 5, 10.

Мотивація на різних етапах уроку:

І. Організаційний етап:

Завдання: побудуйте граф плану уроку та розбийте час

(Перевірка домашнього завдання- 3хв.  ®актуалізація опорних знань – 12хв., вивчення нового матеріалу  – 15хв.®засвоєння нових знань і вмінь(робота з підручником, додаткові завдання) – 10хв. ® підсумок уроку та домашнє завдання – 5хв.)

ІІ.   Актуалізація опорних знань.

Виконати завдання

а) 13×10= (ключ 130);                                         б) 112×10= (ключ 1120);

 

в)230×10 = (ключ 2300);                                              г) 999×100=(ключ 99900).

За підсумками виконаного завдання (кількість учнів, які надали правильну відповідь кожного прикладу подаємо у відсотках) складаємо граф.

складаємо граф

складаємо граф

Comments

Залишити відповідь