ТАРОВИК ОЛЬГА ІВАНІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Учитель математики та інформатики
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу  № 8
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Анотація: огляд соціальних мереж, які можна використовувати для організації «перевернутого навчання», впровадження елементів дистанційної освіти під час навчально-виховного процесу.

В наш час учитель лише тоді буде справді вчителем, якщо спілкуватиметься з дітьми на їхній території, на цікаві для них теми і в прийнятному для них форматі.Соціальні медіа є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Наші діти практично постійно заходять в «Instagram», «Facebook», «Twitter» і, звісно, на інших сайтах, про які ми знаємо трохи менше.

Сьогодні все популярним стає використання «перевернутого» навчання, а також впровадження елементів дистанційного навчання для організації навчально-виховного процесу. І саме використання соціальних мереж дозволить привнести у процес навчання «цілий світ».

Термін «соціальна мережа» був введений в 1954 р. соціологом з Манчестерської школи Джеймсом Барнсом[1]

На сьогодні найбільш популярними соцмережами, які можна використовувати для організації навчально-виховного процесу і якими користуються учні є:

А) Instagram;   Б) Viber;В) Facebook;  Г) Twitter;  Д) Edmodo.

Отже, почнемо знайомство з соціальними мережами:

 • Edmodoце освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі.[2]Однією з головних переваг Edmodo – доступність з будь-якого міста у будь-який час, що робить навчання більш мобільним. Вона пропонує учителям зручні способи організації освітнього процесу, механізми оцінювання учнів, а також стимулює професійний обмін досвідом. Працювати з системою можна як на настільних комп’ютерах, так і на мобільних пристроях з iOS та Android. Щоб отримати доступ до ресурсу, користувача будь-якої вищезгаданої категорії необхідно пройти безкоштовну реєстрацію на сайті. Ця процедура гранично спрощена. Не треба, наприклад, вказувати, номер мобільного телефону та дату народження. Викладачу досить ввести свої ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, а також придумати пароль. Від учнів та їх батьків додатково потрібно буде вказати реєстраційний код, який їм видає викладач. Учні можуть отримувати завдання від викладача та завантажувати готову домашню роботу на сайт, спілкуватися зі своїми однокласниками або ж наодинці з викладачем. Функція обміну повідомленнями між двома учнями не передбачена. Батьки, зареєстровані в системі, дістають доступ до шкільного календарю, повідомленням від адміністрації та від конкретних вчителів, інструментам для моніторингу успішності учнів.[3]

Інструкція щодо організації роботи з Edmodoтут

Виділимо можливі області використання Edmodo:

 1. Освітній процес.

Організовуючи освітній процес на Edmodo, викладач може:

 • створювати класи та навчальні групи;
  • розміщувати завдання різного характеру;
  • завантажувати файли різного формату та посилання;
  • створювати бібліотеку;
  • публікувати повідомлення на стіні (загальні для усіх) або розсилати персональні повідомлення;
  • проводити опитування;
  • створювати та розміщувати контрольні тести, вікторини;
  • створювати календар заходів або подій;
  • роздрукувати з Edmodo список учнів та графік виконання завдань;
  • вбудовувати посилання, відео, зображення, аудіо у свої повідомлення на стіні та в завдання;
  • відстежувати результати виконання учнями тестів, завдань;
  • користуватися електронним журналом.

Edmodo дозволяє організовувати такі види освітньої діяльності як повсякденна навчальна робота, так і проектна та дослідницька діяльність.

 1. Професійний розвиток педагога.

На платформі Edmodo ви можете:

− вступити у вже наявні об’єднання педагогів;

− створити своє тематичне або предметне об’єднання або співтовариство та запросити в нього учасників;

− створювати свою бібліотеку освітніх ресурсів та обмінюватися матеріалами з колегами;

− користуватися матеріалами бібліотек колег за їх дозволом;

− обмінюватися досвідом через публікації на стіні та вирішувати невідкладні проблеми;

− отримати або надати допомогу колегам радою, підтримкою, ресурсами.

 1. Взаємодія адміністрації, педагогів, батьків.[4]
 • Facebook — найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких американських університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. Це одна з найбільшкрупнихсоціальних мереж, в якійможнарозміщуватиінформацію про себе, оновлювати статус, публікуватианонси, об’яви, фото й відео – усе те, що, по суті, ми неодмінновикористовуємо на наших заняттях. Для організаціїнавчальноїдіяльностіможнастворитиу Facebookгрупу для кожного свогокласу, і в нійрозміщуватизавдання, робитиоб’яви та нагадуватиучням про важливі строки виконаннязавдань. Батьки такожможутьотримати доступ до сайту й за бажанняконтролювати все те, щовідбувається у процесішкільногонавчанняїхніхдітей.Група у Facebookдозволяєзабезпечити для учнівпростір, де вони зможутьставитизапитання та отримувати на них відповіді. Оскількиучні часто обмінюються з однокласникамиінформацією, діляться один з одним своїмизапитаннями, ідеями та досвідом, отримуютьпорадичипоясненнячогосьнезрозумілого, за допомогоюгрупиможназначнорозширитинавчання, тобторозширитидискусію як у класі, так і поза ним.Розміщуйтевідео, фотографії, документи та іншіматеріали на стіні таким чином, щобучнізмоглиуважно з ними ознайомитисяще до занять абопід час роботи над домашнімзавданням.[5]Також є можливістьстворюватиопитування, тести, але, на жаль, під час виконаннятестівучнібачутьвідповідісвоїхтоваришів, а це недаєможливості об’єктивно оцінити учня.
 • Twitterсервіс про якийчулибагато! Але до цихпір не всізнають, щотакеTwitter, для чоговінпотрібен і як ним користуватися. Як і Facebook, Twitter пропонує швидкий спосіб розміщувати свої об’яви та нагадування для класу, а також у режимі реального часу надавати інформацію про різні екскурсії (ідеальний варіант для батьків, які не можуть прослідкувати за всім). Twitter також допомагає класам відслідковувати інформацію про вибрану тему.
  Наприклад, клас обговорює поточні події або певну тему, таку як придбання ноутбука або комп’ютера (8 клас – Інформатика). Twitter у такому випадкуможенадатиактуальнуінформацію, ліквідуючинеобхідністьмасштабногопошуку. Слідуючиекспертним каналам Twitter у ційгалузічинавітьхештегам, щозорієнтовані на поточніпроблеми, учніможутьбільшедізнатися про те, щовідбувається у світітехніки. Ви можете такожвикористовуватицюінформаціюпід час різнихобговорень у класічидосліджень і написанняучнівськихпроектів. Twitterстворений не тільки для читання, а і для відповідей. Запропонуйтеучням за допомогоюTwitterрозширити коло спілкування, розмістившисвоїулюбленіцитатиабофакти, які вони отримали на конкретному уроці. Нехай вони взаємодіють з експертами, ставлячиїмзапитанняабозалишаючикоментарі.[5]Багато дисциплін передбачають для свого опанування запам’ятовування безлічі визначень, назв об’єктів, предметів, видів і т.п.. Використовуючи Twitter, який дозволяє робити твіти обсягом до 140 знаків, можна урізноманітнити перевірку. І навчити бути лаконічним та точним. Адже вкластись у 140 знаків не легка справа. Але вона позитивно впливає на атмосферу в навчальній групі і дає простір для творчості
 • Instagram робить фотографії. Якщо Гугл все знає, то Інстаграм все бачить. Можна використовувати «Вгадай хто на фото». Таке завдання можна використовувати під час вивчення теми «Історія розвитку ЕОМ», а на уроках математики – «Геометричні фігури навколо нас» і т.д. Розвиток мультимедійних та інтерактивних навичок, зручна форма подачі завдань, їх оперативність, можна використовувати, як ігровий метод. Хто перший дасть відповідь. Але якщо там є граматична помилка, відповідь не зараховується. Ось вже і розвиток спритності, лідерських якостей, та головне, що не здаватиметься нудним процес для учнів. Крім того, учні можуть виставляти власні фото, роботи.Використовується лише на гаджетах.[6]

 Висновок:Оскільки учні вже використовують соціальні мережі поза школою, інтегруючи їх у заняття, ви допомагаєте їм отримувати більш якісну практику використання соціальних мереж та пропонуєте новий цікавий і захоплюючий поворот під час шкільних занять.«Изменения – закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлоеилитолько на настоящее, бесспорно – пропустятбудущее.»Джон Ф. Кеннеди

Бібліографія

 1. Електронний ресурс: Вікіпедіяhttps://goo.gl/PGBu5H
 2. Офіційна web-сторінкаOsvita.ua [Електронний ресурс] / Сучасні освітні інструменти для вчителів. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/46016/, вільний. – Загл. з екрана. – Мова укр.
 3. Веб-платформаEDMODO як засіб дистанційної взаємодії викладача та студента[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2016/paper/viewFile/1492/1186
 4. Изучаем Эдмодо [Електронний ресурс] / Начало работы с Эдмодо. – Режим доступу: http://trainingedmodo.blogspot.com, вільний. – Загл. з екрана. – Мова рос
 5. Офіційна web-сторінкаOsvita.ua [Електронний ресурс] / Використання соціальних медіа на уроках. – Режим доступу:http://osvita.ua/school/method/technol/46076/
 6. Офіційна web-сторінкаІnfosvit [Електронний ресурс] / Використання соціальних медіа на уроках. – Режим доступу:http://infosvit.if.ua/vykorystannya-sotsialnyh-media-na-urokah/

Comments

 1. Дякую, за таку цікаву і актуальну тему! Дійсно, використання соціальних мереж є несподіваним і захоплюючим поворотом для учнів під час навчання.

 2. Ольга Іванівно! Дійсно,якщо вже діти користуються соціальними мережами, треба, щоб вони не тільки розважалися, а й вчилися за їхньою допомогою.

 3. Тема, якої Ви торкнулися у своїх тезах, Ольго Іванівно, є дуже актуальною. Адже діти практично “живуть” у соціальних мережах. Головне, щоб добре працював інтернет, бо іноді він нас так підводить.

Залишити відповідь