СИТНИК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА | STEM-ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИзавідувач філії
Оситнязька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
філія комунального закладу
«Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

STEM-ОСВІТА:  РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кожен із нас замислюється про те, яким буде світ через якихось десять років? Дивлячись як стрімко розвивається людство, важко передбачити, чи не так? Та саме в цьому світі наші діти житимуть та будуватимуть кар’єру. Чи здатна сучасна школа підготувати їх до цього? Відповіддю може стати STEM- освіта. Що з себе представляє STEM – освіта, якими принципами керується дана методика і які несе переваги. У цій статті описано, що таке STEM-освіта, реалії впровадження даного напрямку в сучасній сільській школі та його перспективи.

Головна мета STEM-освіти (STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика), саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти) полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників [1]. Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше, наприклад, створення необхідних в побуті предметів (роботів), «розумного дому» [2].

STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на між – трандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Які навички отримує дитина в процесі навчання? На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Зі слів Елада Інбара, засновника компанії, що займається інтеграцією роботів у навчальний процес шкіл Сполучених Штатів, коли діти взаємодіють роботами, вони легше сприймають власні помилки. Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства [3]. Тому необхідно передбачити в кожній школі хоча б гурток з роботехніки. І ось тут починаються проблеми…

ІТ – інтеграція – шлях до STEM-освіти. На даному етапі її впровадження  перед сучасною сільською школою виникає ряд питань, які вимагають негайного вирішення:

  • відсутність якісних навчених спеціалістів (керівників гуртків з робо техніки);
  • нове обладнання, так як використання застарілого не має актуальності, новизни та практичної цінності;
  • низькоякісний Інтернет;
  • недостатній рівень інформаційної безпеки.

Не дивлячись на стрімкий розвиток даної методики освіти, можуть пройти роки поки вона буде широко поширена в українських школах. На щастя батьки можуть не чекати державних реформ, а вже зараз залучати дитину до знайомства зі STEM напрямами. Одним із рішень є придбання навчальних роботів-конструкторів. Окрім самого набору запчастин, в комплект входить і підручник, що розроблений для дітей різного віку для отримання ними знань з робототехніки, програмування та механіки. Але чи багато батьків у селі зможуть придбати такий конструктор? Питання відкрите.

Наразі здійснюємо перехід до компетентнісної моделі навчання та впроваджуємо нові методичні підходи:

  • визначення та оцінювання результатів навчання через ключові та предметні компетентності учня;
  • запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу;
  • запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо [1].

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. В нашій школі при вивченні багатьох дисциплін  безпосередньо вже зроблені перші кроки впровадження системи навчання STEM, як в урочній роботі так і в позашкільній – це інтерактивні уроки, олімпіади різних рівнів, діяльність Малої Академії наук, участь учнів у різноманітних проектах, конкурсах та заходах. Цікавими та пізнавальними для учнів є Міжнародні конкурси з природничих наук «Геліантус» та «Колосок», Всеукраїнські українознавчі ігри «Соняшник» та «Патріот», Всеукраїнська гра «Sunflower», де переплітаються завдання з різних предметів.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. Інтегровані уроки проводимо через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів (біологія-основи здоров’я, українська література-зарубіжна література, українська мова-російська мова). Основою ефективності таких уроків є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Звичайно, таких уроків проводимо мало, так як складно скоординувати діяльність педагогів, які викладають різні предмети. З метою залучення учнів до практичної діяльності поступово розширюємо діапазон організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії та надаємо пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів. Водночас, для формування і перевірки предметних компетентностей учитель спирається  на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях. Також одним із ефективних засобів формування компетентностей є дослідно-проектна діяльність. Так вже декілька років поспіль у школі працює екологічний гурток «Дивосвіт» (керівник – вчитель хімії та біології Іваненко С.С.). Вихованці гуртка – переможці обласних екологічних проектів та конкурсів. Переглянути роботи  гуртківців можна на блозі керівника гуртка за посиланням

http://svitlanastepanivna.blogspot.com/p/blog-page_88.html

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. Створюючи проекти, школярі намагаються запропонувати власну модель, аналізують, роблять висновки, пов’язують її з життєвими ситуаціями, з власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими у власних можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди, перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед перешкодами. Працюючи в групах, учні вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчаться правильно формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше вони займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні здібності та більше проявляють зацікавленість до різних дисциплін. Це дає можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя.

Використані джерела:
1. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік (Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року).
Електронні ресурси:
2. http://btdc.org.ua/stem-osvita/
3. STEM-освіта: http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621

Comments

  1. Катерино Миколаївно,,дякую за цікаву статтю.Знайшла в ній для себе багато корисного. Знаю,що Ви творчий,ініціативний педагог.Тому бажаю Вам натхнення в роботі,творчих успіхів.

  2. Крім зацікавлення дітей наукою та новітніми технологіями, Програма FIRST LEGO League пропонує до участі у грантових конкурсах (трьох- та однорічний грант) на безкоштовне отримання конструкторів та поля, які необхідні для підготовки та участі у Всеукраїнському фестивалі. Крім того, при покупці конструктора LEGO у офіційного представника можна пройти навчання для керівника гуртка.

Залишити відповідь