ШИМАНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Учитель хімії
Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів –
філія комунального закладу
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Кіровоградської районної ради
Кіровоградської області

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Вивчення хімії в школі має особливо велике значення для формування наукового світосприйняття, розвитку фантазії і творчих здібностей учнів, уміння теоретично мислити і застосовувати теорію на практиці. Тому доречно проводити роботу так, щоб кожен учень мав можливість проявити свої знання, висловити власну думку, захистити власну ідею, продемонструвати навички та вміння дослідницької роботи.

Велику увагу при вивченні хімії та при проведенні виховних заходів з предмета я приділяю впровадженню елементів інноваційних технологій, так як любий вид наукового змагання захоплює дітей та зобов’язує їх перемагати в набутті нових знань. Наукові змагання ( конкурси, навчально-пізнавальні ігри, КВК, турніри, тренінги, конференції, семінари, захист проектів тощо) стимулюють розвиток юної особистості в науковому та інтелектуальному плані, загартовують волю учнів. [2,c.41].

Для досягнення високої результативності з хімії ,я вважаю, доцільним проводити ознайомлення учнів з предметом ще в 5, 6 класах. Для цього під час предметного тижня залучаю учнів цих класів при проведенні наступних заходів: бесіда «Цікаво про хімію», хімічний КВК, навчально-пізнавальна гра «Найрозумніший хімік», зустріч за «круглим столом» тощо. Під час заходів, завжди провожу цікаві хімічні досліди для того, щоб здивувати учнів, так як я вважаю, що процес навчання розпочинається зі здивування. Не здивуєш, не зацікавиш, той не навчиш.

В кінці кожного навчального року провожу зустріч за «круглим столом» для учнів 7 та 6 класів. Під час цієї зустрічі учні 7 класу розповідають про свої враження від знайомства з предметом хімія та про набуті ними знання за рік. Подарунком для учнів 6 класу стає отримані символи хімічних елементів, які вони мають вивчити влітку та обіцяна нагорода на першому уроці нового навчального року за виконане ними літнє домашнє завдання – 12 балів. Таку роботу я вважаю доцільною, тому що у 6 класі необхідно проводити цілеспрямовану роботу з формування певної наукової бази, що дасть учням можливість більш упевнено почуватися під час уроків хімії у 7 класі.

Технологія різнорівневого навчання є актуальною, оскільки ефективна організація освітнього процесу неможлива без використання індивідуально-диференційованого підходу до учнів. Прикладом такої різнорівневої орієнтації є схема перевірочної самостійної роботи у 8-му класі за темою «Основні класи неорганічних сполук». [3,c.31].

Варіант 1. (Включає завдання дослідницького рівня пізнавальної діяльності учнів).

Скласти формули гідроксидів, яким відповідають такі оксиди:

А) Літій оксид; Б) Алюміній оксид; В) Карбон(ІV)оксид.

Варіант 2. (Включає завдання частково-пошукового рівня пізнавальної діяльності учнів).

Скласти формули оксидів за їх назвами:

А) Манган(ІV)оксид; Б) Ферум (Ш)оксид; В) Сульфур (VІ)оксид.

Варіант 3. (Включає завдання репродуктивного рівня). За  сучасною   номенклатурою  дати   назви   таким  оксидам  (пропонуються формули оксидів).

Певне місце в системі методів навчання має технологія ігрового навчання, що включає імітаційні ігри, які відтворюють реальну або гіпотетичну ситуацію.

Окрім використання ігрових ситуацій, я практикую ще й такі інтерактивні уроки, як: мандрівка, конференція, суд, ділова гра, КВК, семінар, диспут, дебати, брифінг тощо. Так, наприклад, хімічний КВК – форма змагання між 2 командами класу. Завдання для гри поділяю на домашні і класні. Основна мета – розвити інтерес до предмета через гру, згуртувати колективи учнів, перевірити засвоєння матеріалу за певний проміжок часу. [1,c.57].

Завдання обираю як хімічні так і розважальні.

Хімічні:

 • хімічний калейдоскоп (номенклатура і класи сполук);
 • хімічний паровозик (рівняння реакцій для здійснення перетворень);
 • хімічні вікторини;
 • пересувна хімчистка (дослідним шляхом виведення плям чорнила, зелені, кави, соків тощо з використанням мінімального набору хімічних засобів)

Розважальні:

 • створення реклами й антиреклами;
 • конкурси на кращу хімічну замальовку, ребус чи кросворд;
 • творчі веселі сценки, як «Алхімічна лабораторія – екскурс у минуле», «Урок хімії ХХІ сторіччя».

Використання ж інформаційних і комунікаційних технологій відкриває нові перспективи і можливості для навчання хімії й передбачає застосування їх на різних етапах   уроку. Інформаційні та комунікаційні технології роблять уроки яскравими і змістовними, розвивають пізнавальні здібності учнів і їх творчі сили.

Найчастіше всі методологічні завдання у вивченні хімії розв’язуються через технологію мультимедійних уроків. Завдяки використанню «Віртуальної хімічної лабораторії», навчальний матеріал стає таким, що легко запам’ятовується і засвоюється. Під час підготовки до уроків, створення хімічних проектів учні використовують Інтернет-ресурси, освітні сайти як інформаційне поле для отримання додаткової оперативної, актуальної інформації за темою. [5,c.211].

Освітню ж рефлексію учнів можна відстежити, скориставшись однією з творчих форм рефлексії – сінквейном. Цей метод полягає у здатності резюмувати інформацію, відтворювати складні ідеї, почуття і подавати їх декількома словами. Він вимагає серйозної, вдумливої рефлексії, що базується на широкому інтелектуальному запасі.

Сінквейн – це вірш, який вимагає синтезу інформації і матеріалу в коротких висловах. Слово сінквейн походить від французького, що означає «п’ять». Отже, сінквейн – це вірш, що складається з п’яти рядків.[4,c.123].

Правила написання сінквейна:

 • у першому рядку тема називається одним словом (іменником);
 • другий рядок – це опис теми у двох словах (двома прикметниками);
 • третій рядок – це опис дії в рамках цієї теми трьома словами (дієслова).
 • четвертий рядок – це фраза з чотирьох слів, що показує відношення до теми (почуття однією фразою);
 • останній рядок – це синонім з одного слова, який повторює суть теми.
  Наприклад, під час узагальнення теми «Оксигеновмісні органічні сполуки» я практикую проведення   інтегрованого   уроку   з   біологією   й   екологією.   Окремі  оксигеновмісні органічні сполуки можна розглядати як природні полімери. Рефлексія такого уроку проводиться у формі сінквейна, учні 11 класу склали наступний:
 1. Вуглеводи.
 2. Оксигеновмісні, органічні.
 3. Живлять, одягають, захищають.
 4. Природно утворюються методом фотосинтезу.
 5. Полісахариди.

Під час узагальнення теми «Кислоти» у 8 класі учні склали сінквейн:

 1. Кислоти.
 2. Оксигеновмісні, безоксигенові.
 3. Взаємодіють, обмінюються, розчиняють.
 4. Дуже небезпечні для людини.
 5. Активні.

Отже, виважене і професійне застосування різноманітних інноваційних методів і прийомів для досягнення певних дидактичних цілей надає уроку хімії особливої ефективності, а також є одним із способів розвитку пізнавальних і творчих інтересів учнів до хімії як науки, що передбачає активізацію працездатності, посилення інтересу до здобуття нових знань, підготовку до розв’язування актуальних життєвих проблем.

                                         ЛІТЕРАТУРА

 1. Максимов О. С. Методика викладання хімії : практикум : навч. посіб. – К. : Виша шк., 2004. – 167 с.
 2. Муравльова О. І. Інноваційні технології навчання, які реалізують у практиці учителі хімії.- Х.: Ранок: Веста , 2004.-134.
 3. Сазоненко Г. С. Педагогічні технології . – К.,2009.- 128 с.
 4. Хуторський А. В. Сучасні педагогічні інновації на уроці – К.: Станіца – Київ, 2007. – 294 с.
 5. Хуторський А. В.  Педагогічна  інноватика: методологія, теорія, практика : наукове видання . – К.: Станіца – Київ, 2005. – 284 с.

Comments

 1. Нова доба нового прагне слова! Цілком згодна з твердженням Ірини Миколаївни, що іноваційні технології навчання дають змогу значно розширити коло навчальних завдань. Ви творчий педагог – успіхів Вам!

  1. Дякую за оцінку моєї роботи. Дуже приємно, що вважаєте мої напрацювання цікавими і корисними для використання під час навчально—виховного процесу.

 2. Ірино Миколаївно, Ви не тільки компетентний завідувач філії, але ще й гарний вчитель! Цікавий та змістовний матеріал! Дякую!

 3. Згодна з тим, що гра дозволяє перевірити засвоєння матеріалу та колосально розвиває інтерес до предмета. Під час проведення КВК звичайні учні перетворюються на видатних науковців. Успіхів Вам!!!

  1. Дійсно під час узагальнюючих уроків доречно проводити урок-гру . Дуже цікаво спостерігати за учнями, коли вони самостійно готують домашні завдання для КВК, їх фантазія немає меж.

 4. Матеріали,розміщені на даній сторінці,стануть у пригоді кожному вчителю, незалежно від стажу його роботи! Молодець, Ірина Миколаївна!

Залишити відповідь