ШЕВЧЕНКО АЛІНА ВАСИЛІВНА | ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОЕКТ «ЗБЕРЕЖЕМО НАШУ ПЛАНЕТУ»

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИвчитель інформатики
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОЕКТ «ЗБЕРЕЖЕМО НАШУ ПЛАНЕТУ»

У статті розглянуто основні аспекти stem – освіти,  впровадження її в навчальний процес за допомогою інтегрованого проекту «Збережемо нашу планету». Оскільки особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що прияють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроках.

   Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM – орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.[1]Це освіта, яка направлена на підтримку творчості та інноваційних навичок.

Запорукою подальшого успіху є опанування на належному рівні навчального матеріалу в шкільному курсі інформатики. Розглянемо приклад реалізації методу проектів на уроках інформатики. Метою інтегрованого проекту «Збережемо нашу планету» є сприяння популяризації STEM – освіти серед учнів, дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів, а також розкриття їх уміння бачити об’єкт дослідження як в цілому, так і в частині цілого. Обов’язковоюпередумовоюуспіху проекту є залучення до роботи не лишеучнів, а й батьків.Оскільки одним з основних напрямків розробки STEM – програм є інтегровані, міжпредметні навчальні зв’язки, то в структурі проекту розробляється таблиця, яка відображає співвідносність об’єкту та його наукової  основи.

Таблиця 1

Співвідносність об’єкту та його наукової  основи

Предмет Зміст роботи Клас
Українська мовата література Епістолярний напрям (проза, поезія) 5-11
Народна творчість Казки 2-6
Біологія Процес відтворення зникаючих видів флори та фауни 6-7
Географія Раціональне використання природніх ресурсів 9-10
Математика Розв’язання задач 5-11
Праця Вироби з гербарію, лозоплетіння, виготовлення годівниці, шпаківні 6-9
Малювання Форма, кольорова гама 2-4
Економіка Інтенсифікація використання альтернативних джерел енергії 9-10
Екологія Екологічніпроблеми навколишнього середовища 10
Фізика Впровадження у виробництві технологій замкнутого циклу (наприклад, очищення води) 9-11

Розглянемо етапи проекту

  1. Ознайомчий: STEM – екскурсія та опитування «Як зберегти нашу планету?».
  2. Пошук та аналіз необхідних матеріалів відповідно до завдань проекту; створення презентації або відео на тему проекту, а потім виготовлення іграшкових годівничок та шпаківеньна уроках трудового навчання, проведення дослідів на уроках хімії, дослідження на уроках біології (експериментальна зона).
  3. Мейкерство передбачає створеннянашої планети з лего,пластилину, паперуабо у вигляді м’якої іграшки.
  4. Інтерв’ю з представниками stem – професій (еколог, біолог, кліматолог..), якаїх роль в збереженні нашої планети (медіа – зона).
  5. Створення стенду та плакатів в формі Землі з цікавими відомостями та малюнками про нашу планету.
  6. Цифровий контент проекту за допомогою онлайн сервісів.
  7. Обговорення, анкетування та обмін враженнями між учасниками проекту.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Лист ІМЗО від 13.07.2017 № 21.1/10-1410 “Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н.р.

Comments

Залишити відповідь