ШАХНЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА | РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Учитель фізики та математики
комунального закладу «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1
Долинської районної ради»

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Інтегративний підхід – це тип конструювання змісту навчання, що підпорядкований розв’язанню системи  внутрішньо-  і  міжпредметних  проблем.  Серед рівнів  формування  інтегративних  знань  учнів  під  час вивчення навчальних предметів виділяють: початковий рівень (охоплює елементарні знання по предмету); проміжний рівень ( інтеграція знань певної теми чи модуля); заключний рівень (інтеграція знань під час завершального вивчення предмета).

Інтегративне навчання  має певні особливості:

1) це – процес розвитку інтегративного знання, яке характеризується системністю, узагальненістю та універсальністю;

2) у ході цього процесу учні набувають уміння здійснювати зв’язки між різними поняттями, науковими галузями, тощо;

3) цей процес сприяє підвищенню ефективності навчання.

Серед умінь, що формуються у ході інтегративного навчання, можна виділити уміння будувати логічні зв’язки та ставити дослідницькі питання, знаходити необхідну інформацію, порівнювати поняття і створювати інтегративні схеми для цілісного розуміння явища або ситуації, переносити знання з однієї галузі в іншу ( трансферабельні уміння),  приймати рішення у невизначених ситуаціях.

За час роботи в школі я зрозуміла, що нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграціяє однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.[1, 3]

Інтегруюча функція я реалізовую в урочному (використання міжпредметних зв’язків на різних етапах уроку, інтегровані уроки), позаурочному (інтегровані заходи, міжпредметні тижні), позашкільному (конференції, інтегровані проекти, конкурси) векторах .

Діяльність учнів організовую таким чином, щоб діти дізнавались нове не від мене, а відкривали його самі. Моя головна задача при цьому – допомогти дитині розкритися, розвинути власні ідеї.

Я намагаюся кожен свій урок зробити засобом розвитку творчих здібностей учнів, їхніх талантів, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання й самовдосконалення. Застосування інтерактивних методів навчання дає змогу створювати таке навчальне середовище, де процес набуття теоретичних знань тісно пов’язаний із засвоєнням відповідних видів діяльності, а групові форми організації навчання використовуються як основний механізм розвитку особистості.

Активна взаємодія учнів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування й стимулювання того, що сприяє перетворенню навчання з індивідуальної діяльності в спільну працю. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до прояву ініціативи.

Ідеї, що обговорюються в групі, допомагають учасникам бути корисними один одному. Висловлення думок допомагає їм відчути власні можливості та зміцнити їх. Такі методи мають фундаментальний принцип – взаємодія не лише між учнем та вчителем, а й між учнями. Двосторонній обмін інформацією є найбільш важливою складовою навчання, саме в такій взаємодії народжується творчість.[2]

Результатом творчості на уроках та в позашкільній діяльності стає дослідницька робота учнів. Участь у ній дозволяє дітям займатися творчістю, формує універсальність знань, передбачає самостійну постановку проблеми, добір джерел та літератури, інтерпретацію й оцінку подій.

Результатом моєї педагогічної діяльності є рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання за останні  роки роботи. Мої учні є призерами районного етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, екології, астрономії; районного конкурсу-захисту творчих науково-дослідницьких робіт «Віват, інтелект!», фіналістами та призерами  Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнського конкурсу Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»  «Мирний космос». [6, 7, 8]

Однак існують і труднощі в реалізації мого педагогічного досвіду, такі як недостатня готовність до співпраці деяких учителів-предметників, не завжди технічні можливості школи відповідають моїм задумам та ідеям.

Досвід моєї роботи обговорювався на засіданнях районних методичних об’єднань вчителів фізики та математики, шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, районної творчої лабораторії вчителів ” Integer”, шкільної творчої групи «Інтегрований підхіддо вивчення предметів»керівником якої  я є.

Мій досвід постійно поповнюється новими проектами.

Оскільки інтеграція – це не самоціль, а певна система в діяльності вчителя, то повинен бути і цілком конкретний результат інтегрованого навчання. Я його бачу:
1. У підвищенні рівня знань з предмета, який проявляється в глибині засвоюваних понять, за рахунок їх багатогранної інтерпретації з використанням відомостей інтегрованих наук.
2. У зміні рівня інтелектуальної діяльності, який забезпечується розглядом навчального матеріалу з позиції провідної ідеї, встановленням природних взаємозв’язків між досліджуваними проблемами.
3. В емоційному розвитку учнів, заснованому на залученні музики, живопису, літератури і т.д.
4. У зростанні пізнавального інтересу школярів, що проявляється в бажанні активної та самостійної роботи на уроці.
5. Включення учнів у творчу діяльність, результатом є відображення особистісного ставлення до тих чи інших явищ і процесів.

Практика моєї роботи показала плідність інтеграції, виявила перспективи подальшого розвитку та удосконалення такого підходу до навчання. Застосування інтеграційних форм навчання сприяє взаєморозуміння і поліпшенню співпраці вчителів та учнів у процесі навчання, дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та розвинути здібності учнів.

З моїми напрацюваннями можна ознайомитися на сайті школи[4]та на Методичному порталі.[9] Мої розробки друкувалися в періодичних видання  (“Математика в школах України”,”Біологія в школах України”, “Фізика в школах України”).[5]

Список використаних джерел

  1. Балагурова М.І. Інтегровані уроки як засіб формування цілісного сприйняття світу //Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». \ index.htm–сайт ІД «Перше вересня»;
  2. Г.О. Сиротинко «Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання»
  3. Михайлова О.С. Інтеграція як методичне явище // Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок».–G\ index. htm–сайт ІД «Перше вересня»;
  4. http://dolynska-school1.edukit.kr.ua/innovacijna_diyaljnistj/proektni_tehnologii/
  5. http://journal.osnova.com.ua
  6. http://krocnttum.at.ua/news/finalnij_etap_vseukrajinskogo_gumanitarnogo_konkursu_umako_suzir_39_ja_kosmichni_fantaziji
  7. http://krocnttum.at.ua/Documents/pidsumki_kosm_fantaz_obl_2017.pdf
  8. https://nenc.gov.ua
  9. http://metodportal.com/user/35653

 

Comments

  1. Шановна пані Олю! Приємно, що проблема інтеграції знань вийшла на сторінки Хмурівських читань! Ваше натхнення, постійний рух вперед, непосидючість роблять процес навчання цікавим та захоплюючим для ваших вихованців! Зичу успіхів у нових дослідницьких прооектах!!!

Залишити відповідь