СЕРГІЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Учитель фізичної культури
Іванівської загальноосвітньої філії
комунального закладу
«Соколівське навчально-виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр»
Соколівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Пропонована робота містить інформацію про застосування новітніх технологій навчання у процесі викладання фізичної культури, проведення спортивно-масових заходів у загальноосвітньому навчальному закладі.

Не секрет, що у прагненні досягнути вершини науково – технічного прогресу і благ цивілізації людина забуває про найголовніше: можливість жити і бути щасливим дає перш за все здоров’я. Сьогодні ми змогли звільнитися від багатьох інфекційних хвороб, які раніше забирали життя сотень тисяч людей. Проте останні статистичні дані свідчать: захворюваність дітей 7 -14 років збільшилась на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності, кожний шостий з випускників закінчує школу нездоровим.         Тому досить гостро постає необхідність прийняття конкретних практичних дій і рішень, що змінили б ситуацію на краще і дали б можливість управляти здоров’ям молоді.

Багатьма українськими і російськими вченими, педагогами, фізіологами, медиками ( М. Амосовим, Г. Апанасенком, І. Варшавським, Е. Булич, Н. Денисенко, А. Маркоросян, І. Муравовим та іншими) було визначено унікальний вплив фізичної культури на здоров’я дитини. Однак, очевидним є те, що більшість учнів не вірять у значущість засобів фізичного виховання. Фізкультурна активність не є для них основним компонентом життя.

Тому саме школа, об’єднавшись з родиною, може і повинна забезпечити дитині нормальний фізичний розвиток та допомогти зберегти здоров’я. Діяльність вчителя, у співпраці з батьками, по підтриманню адекватного рухового режиму повинна бути направленою та системною. Регулярні заняття фізичними вправами – це широкий спектр форм та методів, здатних впливати на індивідуальний стан особистості. Можна стверджувати, що за силою потенціалу та здатності впливати на збереження та зміцнення здоров’я, фізичні навантаження, різноманітні форми адаптації та оздоровлення – значущі та ефективні, тому що будь – яка із цінностей фізичної культури в тому чи іншому ступені «працює» на здоров’я.

Значна увага на уроках фізичного виховання приділяється набуттю елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров’я та здорового способу життя; формуванню навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму; вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості; розвитку кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості) та координаційних здібностей ( швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості).

Запровадження інтерактивних технологій на уроках фізичного виховання.

Суть інтерактивного навчання.

– Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

– Послідовність і наступность навчальних дій та операцій.

– Забезпечення суб’єктивізацій й оптимізацій навчального процесу.

– Реалізація шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання.

– Моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, колективного розв’язання навчальних і життєвих проблем.

Використовуються такі правила організації інтерактивної роботи на уроці.

– До роботи залучаються всі учні: підготовча частина уроку, повідомлення теоретико-методичних відомостей шляхом бесіди чи слайд-презентації, проведення навчальних ігор, заключна частина уроку тощо.

– Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів, стимулювання за активну роботу: використання бонусних балів за правильне виконання рухових дій, що вивчаються на уроці, усне підбадьорювання учнів, застосування лічилок, підтримка позитивного емоційного клімату.

– Продуктивною є робота в малих групах; кожен має бути почутий: вивчення рухових дій у парах, трійках, тактичних прийомів у групах, взаємодопомога, залучення до роботи на уроці учнів спеціальної медичної та підготовчої групи.

– Усі матеріали для групової роботи готуються заздалегідь: чітко визначити завдання для виконання кожної вправи, використовувати диференційований підхід при поділі на групи.

– Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору: дотримуватись індивідуального підходу при дозуванні фізичних навантажень, виконанні техніки рухових дій.

– На одному уроці застосовувати 1-2 інтерактивні прийоми, наприклад робота в колі при вивченні рухових дій за допомогою прийому «карусель», у заключній частині уроку технологія «Мікрофон».

– Використання технологій інтерактивного навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної мислительної діяльності. Однією з багатьох пріоритетних цілей, які вона реалізує, є створення комфортних умов навчання.

Отже, використання нових освітніх технологій дає можливість удосконалювати навчально-виховний процес з фізичної культури, покращувати рівень теоретико-методичних знань учнів.

Література

  1. Кохалевич Ю.Р. Фізична культура в школі. Маленькі секрети, або азбука руху. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 160с. – (Серія “Фізичне виховання”).
  2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.- 272с.
  3. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002.- 248с.

Comments

  1. Дана інформація про застосування новітніх технологій навчання у процесі викладання фізичної культури, проведення спортивно-масових заходів у загальноосвітньому навчальному закладі є доволі цінним джерелом для вчителя фізичної культури. Хочеться вірити в те, що всі вчителі нарешті вже перейдуть до вищезгаданих форм викладання свого предмету, адже, на превеликий жаль, сьогодні, бгато хто з педагогів не має про це ніякого уявлення!

  2. Технології інтерактивного навчання на уроках фізичного виховання дуже цікаво ! Натхнення в роті та творчості в думках . Дякую!!

Залишити відповідь