СЕРГАТА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | STEM ОСВІТА: ВІД ДОШКІЛЬНИКА ДО КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИдиректор
інформаційно-ресурсного методичного центру
відділу освіти,молоді та спорту
Новомиргородської райдержадміністрації

STEM ОСВІТА: ВІД ДОШКІЛЬНИКА ДО КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА

Анотація. У статті описано впровадження STEM освіти в навчальних закладах Новомиргородського району шляхом реалізації проекту «STEM освіта: від дошкільника до компетентного випускника», який розпочато в 2016/2017 навчальному році.

Відомим є той факт, що від якості освіти залежить майбутнє держави. Який напрямок освіти є найперспективнішим сьогодні? STEM-освіта. Чому цей напрямок такий актуальний? Навички критичного мислення та глибокі наукові знання, отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства. Програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій вже є найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями. Потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. Новомиргородщині також необхідні фахівці з професій, які ґрунтуються на STEM-освіті. Ти паче, що є замовник таких висококваліфікованих працівників – це ТОВ ВКФ «Велта». Як же навчити та виховати кращих представників майбутнього? Саме тому в 2016/2017 навчальному році в Новомиргородському районі розроблено та розпочато впровадження проекту «STEM освіта: від дошкільника до компетентного випускника» відповідно до соціального замовлення:

– модернізація змісту освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

– підвищення  професійної  компетентності  педагогічних  працівників;

– формування життєвих компетентностей дітей Новомиргородщини;

– професійна спрямованість,  успішна соціалізація  учнівської молоді;

– прогрес у високотехнологічному виробництві, кадрове замовлення виробничої  галузі (ТОВ  ВКФ «Велта»);

– фандрайзинг – залучення фінансових коштів, спрямованих на реалізацію соціально значущих для суспільства проектів та інших потенційних ресурсів у вигляді інтелектуальних, наукових, креативних джерел для вирішення соціальних проблем.

Для успішної реалізації проекту виокремлено 3 основні аспекти.

І. Освіта дорослих, завдання якого – формування професійної компетенності педагогів, ознайомлення з вітчизняними та зарубіжними надбаннями запровадження STEM – освіти. В цьому напрямку педагоги району стали учасниками проведено круглого столу «STEM–освіта як інновація оновлення технологій навчання природничо-математичних дисциплін» у рамках Відкритого фестивалю наукових відкриттів «STEM-fest», який відбувся у Київському палаці дітей та юнацтва за участю науковців Інституту модернізації змісту освіти, взяли участь у різноманітних тренінгах з даного напрямку, зокрема тренінг Маргарити Калюжної «STEAM в освітньому процесі» та ін.

ІІ. Ключові компетентності для життя, завдання якого – розширення діапазону організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії шляхом проведення екскурсій, конкурсів, фестивалів, профорієнтаційна спрямованість навчання. В цьому напрямку в Новомиргородському районі започатковано проведення щорічного фестивалю з розвитку STEAM-освіти в Новомиргородському районі «Науковий пікнік» та Районний турнір з усного    рахунку рахунку імені Миколи Левшина, педагога-науковця, професора Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова,  автора першої в Україні програми з інформатики для початкової школи, який зробив вагомий  внесок в інформатизацію та математизацію системи освіти, проведено низку навчальних екскурсій для учнівської молоді на металургійний комбінат ТОВ ВКФ «Велта».

ІІІ. Сучасне освітнє середовище, завдання якого – оновлення лабораторної  бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу; широке використання нових мультимедійних засобів навчання. Завдяки фандрайзингу залучено кошти для покращення матеріальної бази секцій «Фізика», «Хімія», «Біологія» Новомиргородської філії Малої академії наук при Новомиргородському районному центрі дитячої та юнацької творчості «Акме», налагоджено тісну співпрацю з батьками та соціально відповідальним бізнесом, віднайдено можливості проводити окремі заняття для учнів хіміко-біологічного профілю в лабораторіях ТОВ ВКФ «Велта».

З метою висвітлення реалізації проекту на офіційному веб-сайті інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти, молоді та спорту Новомиргородської райдержадміністрації створено сторінку «STEM освіта: від дошкільника до компетентного випускника» http://novo_rmk.klasna.com/uk/site/stem-osvita-vid-doshkilni.html

Проект тільки розпочато, але актуальність його реалізації постійно зростає: додаються нові заходи, відкриваються нові перспективи та налагоджується співпраця з іншими виробниками. Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. [1].

Список використаної літератури

  1. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/

Comments

  1. Цікавий проект. Добре, що в районі розуміють актуальність питання і усвідомлено підходять до впровадження STEM-овіти.
    На який термін розраховано реалізацію проекту?

  2. Надзвичайно вдало обраний спектр імпламентації засад stem-освіти, що дасть можливість в перспективі визначити умови та реалізувати формування науково-орієнтованої освіти на основі модернізації математично-природничих та гуманітарних профілів навчання у закладах освіти району!

  3. Дійсно, STEM-освіта дає дитині автономність. Тобто, дає змогу бути самостійною, приймати власні рішення та відповідати за них. Саме ці складові є запорукою виховання особистості.

  4. Хочу підтвердити, що в Новомиргородському районі дійсно приділяється велика увага STEM-освіті. Мої вихованці з гуртка живопису були дуже задоволені участю в “Науковому пікніку”, навіть провели майстер-клас з техніки живопису – пуантилізму для ровесників району. Дуже цікавим і змістовним був і тренінг«STEAM в освітньому процесі», який для нас, учителів району, провела М.Калюжна.

  5. Дуже актуальна стаття. І добре, що у вас адміністрація зацікавлена у розвитку освіти, підтримує. Адже за “STEM” освітою майбутнє. Чи можна з вами співпрацювати, якщо в нашому районі також вирішати впроваджувати інтенсивно “STEM” освіту?

Залишити відповідь