САЙКО АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STREM-ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС STREM-ПРОЕКТ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ «ВОДА»

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИвчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література»
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» м. Олександрія

МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  STREM-ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
STREM-ПРОЕКТ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ «ВОДА»

Анотоція:

     Стаття присвячена проблемі можливостей впровадження STREM-освіти в навчальний процес та формуванню навичок навчально-дослідницької діяльності учнів засобами міжпредметних звязків на уроках літератури. Запропоновано STREM-проект зі світової літератури на тему «Вода», як практичний аспект впровадження STREM-освіти в навчальний процес.

Ключові слова:  STREM-освіта, навчально-дослідницька діяльність, міжпредметні звязки, проект.

Освіта України знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує нових освітніх технологій, які стануть запорукою успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому. При чому такі тенденції спостерігаються й в інших розвинених країнах, таких як Великобританія та Німеччина, де також відчутна недостача спеціалістів за такими напрямами, як математика, природничі науки, комп’ютерні науки та технології, читання та письмо.

Одним із напрямків інноваційного освіти є система навчання STREM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика), завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. STREM-навчання дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні проблеми майбутнього.

Не дивлячись на стрімкий розвиток даної методики у світі, можуть пройти роки поки вона буде широко поширена в українських навчальних закладах. Технологія STREM тільки починає входити у навчально-виховний супровід учнів. Вивчення предметної сфери SRTEM – це спосіб допомогти сьогоднішнім дітям завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично  мислити, бути творчою особистістю. Вчителеві потрібно знову і знову відкривати нові горизонти. Але все не так важко.

Впровадження в навчально-виховний процес методичних рекомендацій з організації STREAM-освіти дозволить сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця:

– уміння побачити проблему й визначити в ній якомога більше можливих сторін і зв’язків;
– уміння формулювати дослідницьке завдання й визначати шляхи його вирішення;
– гнучкість як уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти можливість інших точок зору щодо розв’язання проблем і стійкість у відстоюванні своєї позиції;
– оригінальність у розв’язанні проблем, відхід від шаблону;
– здатність до перегруповування ідей та зв’язків;
– здатність до абстрагування і до конкретизації, до аналізу і синтезу;
– відчуття гармонії в організації ідеї.

Переваги STREAM-освіти:

 • Навчання за темами з предметів: дитина бачить зв’язок між науками.
 • Використання знань у повсякденному житті.
 • Розвиток критичного мислення та вміння вирішувати проблеми.
 • Надання впевненості у власних силах.
 • Комунікація та командна робота.
 • Розвиток інтересу до технічних дисциплін.
 • Креативні та інноваційні підходи до проектів.
 • Підготовка дитини до технологічних інновацій у житті

                                                    STREAM-проект        

Для формування і перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях. Одним із ефективних засобів формування компетентностей є дослідно-проектна діяльність. Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя. У процесі вивчення різних тем окремі діти або групи упродовж певного часу розробляють навчальні проекти. Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань навчального проекту, орієнтовних методів/прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Учні самостійно або разом із учителем обирають форму презентації, захисту отриманих результатів. Оцінювання проектної діяльності здійснюється індивідуально, за довільною системою

STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + Arts + Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика).

Проект розрахований на учнів 5-6 класів.(У роботі наведені деякі приклади учнів)

Мета: Формування у дітей навчально-дослідницьких умінь на уроках світової літератури засобами міжпредметних зв’язків  в умовах спеціально змодельованого освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності, функціонування якого здійснюється з використанням інформаційно-освітнього простору.Дослідження комплексної взаємодії компонентів навчання та виховання. Це забезпечує цілісність, комплексність, структурність, взаємозв’язок з зовнішнім середовищем, цілеспрямованість і самоорганізацію дослідження, створює умови комплексного вивчення будь-якої сфери людської діяльності. Практичне застосування навчально-дослідницьких умінь під час дослідження образу Води.

SScienceприродничі науки

1.Геогафія . Дослідити острови та ріки у художніх творах.

Острів Буян. (рис. 1)Імовірно так називався нинішній острів Рюген, мис Аркона, розташований в Балтійському морі. Належить Німеччині. Важливість цього місця визначалася тим, що там зберігався камінь Алатир. S – Science – природничі науки

“За морем Синим, за морем Хвалынским, посреди Окиян-моря, лежит остров Буян; на том острове Буяне стоит дуб зеленый, под ним бык печеный, в нем нож точеный…”

«Было это на море, на окияне. На острове Буяне стоит дерево – зо­лотые маковки, по этому дереву ходит Кот Баюн: вверх идёт – песню поёт, а вниз идёт – сказки сказывает. Рис.1

р.Смородіна. ( «Огненная река», «Пучай-река» )- вогненна річка між світлим і темним царством).

«Проснулись братья, выскочили. Видят: вздыбилась речка Смородина, с Калинова моста кровь бежит, на Русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает» . («Бой на Калиновом мосту».Русская народная сказка.)

О. Селькірка та Робінзона Крузо.

 1. Біологія. Дослідити водний простір: тварини та птахи; розкрити символічне значення.

Гуси-лебеді.

Казкові білосніжні птахи зі світлих Небесних світів, вісники і служителі . Допомагають тому, хто робить добру справу і тому, хто їх добре про це попросить. Іноді служать Бабі Язі, бо вона знає їхню мову і вміє з ними спілкуватися.

«Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказали; посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загу­лялась. Налетели Гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на кры­лышках».  («Гуси-лебеди», русская народная сказка)

Лебідка. Образ миру на землі, образ чистої людської Душі, образ чистої Любові і Вірності. Один з найпрекрасніших образів російських казок – Царівна-Лебідь, одне з найкрасивіших звернень до дівчини – Лебідь Біла, Лебідушка.

«Вот Иван-царевич ездил за охотой каждый день в чисто поле, в широко раздолье, на край синя моря; он ловил гусей, лебедей и серых утиц. И попала ему в ловушку Лебёдка. Поймал эту Лебёдку Иван-царевич, принёс в шатёр и посадил в шосточек. Поутру встал и уехал за охотой.

Вот Лебёдка та вышла из шосточка, обернулась молодой-молодицей и наготовила Ивану-царевичу всяко кушанье. Сама опять обернулась Лебёдкой и села в шосток».

(«Белая Лебёдка», русская народная сказка)

 Жаба (лягушка). Символ Покровительки домашнього вогнища. Вона тримає його на собі.

Чарівна казка «Царівна-жаба» прославляє працю, доброту і справжню красу людських відносин. Вона вчить не судити про людей по зовнішньому вигляду, а оцінювати їх у справах, по внутрішніх якостях.

«А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит — сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит».

Риба: Щука, ёрш, Ершишко-кропачишко, ершишко-пагубнишко; Сом-рыба , Сорога-рыба, Стрелец-боец, Карась-палач, Окунь-рыба, Щука-рыба- вдова честная,  Налим-рыба, Осетр.

«Ершишко-кропачишко, ершишко-пагубнишко склался на дровнишки со своими маленькими ребятишками; пошел он в Кам-реку, из Кам-реки в Трос-реку, из Трос-реки в Кубенское озеро, из Кубенского озера в Ростовское озеро и в этом озере выпросился остаться одну ночку» ( «Сказка о Ерше-Ершовиче»)

«Где-то мой селезень?» — думает царевич.А уж селезень за уткой летит — прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море…Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит:

— Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского! Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. («Сказка о Кощее Бессмертном»)

«Вот раз царице приснилось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, а в том пруду — ёрш с золотым хвостом. Снится царице, что если она этого ерша съест, то родится у неё сын».( «Бой на Калиновом мосту»)

ЕРШ — символ «ершистого», колючего человека, с которым трудно общаться, потому что он во всех видит врагов.

Екологія: З давніх давен люди вважали, що різні хвороби передаються тваринами. Один із шляхів передачі інфекції – через воду. Тому, навіть в казкахпопереджали не пити воду з відкритих джерел. ( Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)

Technology – технології

1.Трудове навчання .  Дослідити та відтворити будову плота.

Пліт, щогла, вітрило, колоди

Обладнання: Кольоровий папір, картон, клей, ножиці.

Робота в парах.

Перший варіант малює і вирізає дві деталі для плота і другий варіант теж 2 деталі; поки перший варіант склеює трубочки, другий варіант малює і вирізає деталі для щогли і вітрила.

-скрути і склей деталі колод плота

-склей колоди між собою і скрепи смужками паперу

-пріклей в вітрила паличку-щоглу

-нижнє кінці деталей щогли приклей між колодами

2.Інформаційні технології. Створити презентацію проекту.

Reading+wRiting –читання та письмо.

Завдання: Прочитати та дослідити образ води з творів світової літератури за 5-6 класи. Написати міні-твір на тему «Роль води в житті героїв твору»

Engineering -Інженіринг

Завдання: Дослідити, яким чином можна зловити рибу (за художніми творами)

Engineering -Інженіринг

Завдання: Поміркувати та знайти відповідь на запитання: Як спустити Робінзону Крузо човен на воду? Знайти варіанти.

Щоб залишити свій безлюдний острів, Робінзон Крузо місяць рубав величезне дерево. Ще кілька місяців пішло на те, щоб видовбати з цього дерева човен. Весь цей час Робінзон відганяв від себе думку: як же спустити човен на воду? Коли ж човен був готовий – а вийшов він такий великий і надійний, що на ньому сміливо можна було пускатися в плавання через океан, – відганяти цю думку було вже нікуди.

Спроби зрушити човен з місця виявилися безуспішними. Робінзон спробував зробити «навпаки» – підвести до човна воду, але прикинув обсяг робіт і відмовився від цієї спроби.

Варіанти:

 1. Прорити канал до човна.
 2. Використовувати дощову воду.
 3. Зробити кілька сходинок-шлюзів і заповнювати їх дощовою водою.
 4. Прив’язати човен до дерева внатяжку мокрою мотузкою. Коли вона висохне, довжина мотузки зменшиться і за рахунок скорочення довжини підтягне човен вперед. Потім знову прив’язати мокрою мотузкою …
 5. Прив’язати човен до дерева здвоєною мотузкою. Потім вставити між мотузками палицю і закручувати їх. Звиваючись в спіраль, мотузки стають коротшими і підтягнутий човен вперед. Потім знову …
 6. Прив’язати човен до верхівки високого дерева і зрубати дерево так, щоб, падаючи, воно тягнуло човен в сторону моря.

ArtsМистецтво.

Завдання :Дослідити кольорову «водну» символіку  казок.

Arts - Мистецтво

Білий . Білий колір – це сонце, повітря , прозріння , чистота , невинність , непорочність , святість , порятунок , духовна влада . Зима . Цей колір позначає світлий час доби. Час праці і благих справ . Білий колір – абсолютна свобода від всіх перешкод , свобода для всіх можливостей . Білий -новий початок.

Так само епітет « білий » пов’язаний з «живою водою». «Білий лебідь » – завжди у казці позитивний герой , « Бел – горючий камінь» ( Алатир ) – священне чисте місце .

Червоний. Взагалі червоний колір вважається агресивним , життєвим і сповненим сили , спорідненим вогню і позначає як любов , так і боротьбу не на життя , а на смерть. Червоний колір це кров – символ життя , але водночас і символ смерті.

Синій. Синій колір пов’язаний з « мертвою водою ».

Це колір мудрості. Нескінченність , вічність , істина , відданість , віра , чистота , цнотливість , духовна та інтелектуальне життя .

Mathematics – математика

Завдання: Дослідити числову «водну» символіку у народних казках.

число Сторони світу Стихія Пора року
1 північ вода зима
2 південь вогонь літо
3 захід земля весна
4 схід повітря осінь

Табл. 1  Стихія, сторона світу, пора року образу води

Число
1 Вода. Нове життя.
1 Жива вода. Початок усього живого.
9 Мертва вода. Символ смерті.
6 Символ виру.(рос. Водоворот). Небезпека,смерть. Перевернута 6.
8 Символ риби. Народження нового життя.
5 Символ Лебедя. Відзеркалення лебедя у воді.

Табл. 2 Символічне значення образу води.

Завдання: Знайти розміри острівця.
Mathematics - математика

Таким чином, під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нові знання, уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Проектно-дослідна діяльність сприяє формуванню соціальних компетенцій.

Через сотні років Л.Толстой напише: “Люди , як річки: вода у всіх однакова і скрізь одна і та ж , але кожна річка буває то вузька , то швидка , то широка , то тиха , то чиста , то холодна , то каламутна , то тепла … ”

Список використаних джерел

 1. Іванов В. В. , Топоров В. Н. Слов’янські мови моделюють семіотичні системи . М. , 1965 . С. 117 .
 2. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік
 3. Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року. –[Електронний ресурс].- Режим доступу:// https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/
 4. Небеленчук І.О. Джерело нашого життя: концепт води у творах світової літератури. – К.: ТОВ «Сітіпрінт», 2013.-201 с.
 5. Російський фольклор : хрестоматія . Т.В.Зуева , Б.П.Кірдан , Москва , 2002

Comments

 1. Дякую автору за чудову статтю, дійсно одним із напрямків інноваційного освіти є система навчання STREM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.

 2. Пані Альона зуміла інтегрувати основні навчальні дисципліни при роботі над проектом. Знайшлося місце всьому та ще й вибудовано в певну систему. Дякую за новий досвід при створенні інтегрованого проекту від STREM.

Залишити відповідь