РОМАНИЧ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, ТАЦІЄНКО СВІТЛАНА ІГОРІВНА | РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ

Романич Наталія Василівна, методист  методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації

Тацієнко Світлана Ігорівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ

Анотація. Стаття містить матеріал про сучасні підходи до моделювання системи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів Маловисківського та Компаніївського районів, спрямованої на формування спільної платформи для творчого й професійного опанування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, розвитку професійної компетентності педагогів.

У рамках реалізації проблеми «Розвиток професійної компетентності та творчої активності педагогів в контексті міжрегіональної співпраці» визначено основні завдання:

1) формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів;

2) удосконалення навичків володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та інтернет-сервісами як засобів для розширення навчальної бази;

3) творче використання сучасних технологій для розширення інформаційно-освітнього простору у навчально-виховному процесі.

Традиційні форми методичної роботи з педагогічними працівниками сьогодні не задовольняють ні вчителів, ні методичні служби районів. Тож стало питання спрямувати діяльність освітян на опанування  та професійне й творче використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу осучаснення навчально-виховного процесу та підґрунтя для розширення інформаційно-освітнього простору.

Основні форми співпраці педагогічних працівників Компаніївського та Маловисківського районів:

 • Віртуальний діалог «Грані творчості» – нова форма методичної роботи, що передбачає невелику аудиторію учасників, і направлена на розвиток творчого потенціалу вчителя, включення його у комунікаційний процес, обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних ідей та методичних знахідок.

Метою такого діалогу є організація та проведення у загальноосвітніх школах заходів, присвячених популяризації творчості українського письменника, драматурга, актора Івана Карпенка-Карого (І.К.Тобілевича) та засновника національного професійного театру, українського актора, режисера, театрального діяча, письменника, драматурга Марка Лукича Кропивницького, сприяння самоосвіті й саморозвитку педагогів, залучення їх до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних ідей та методичних знахідок.

Методичними кабінетами були запропоновані такі напрями роботи:

 • Літературне міні-дослідження «Від аматорського театру до театру корифеїв» (формат – презентація).
 • Тези «Мистецькі паралелі. Компаративний аналіз за творами корифеїв» (у форматі – стаття).
 • Буктрейлер «Духовне здоров’я українського народу в книгах корифеїв» (формат – відеоролик).
 • Віртуальна подорож «Щедра земля народжує щедрі таланти» (у форматі – презентація або відеоролик).

До участі були запрошені  вчителі української мови та літератури, шкільні бібліотекарі.

Реалізація програми заходу здійснюється шляхом розміщення матеріалів на блозі: розгляд заявок, відбір складу виступаючих, підготовка матеріально-технічної бази для проведення заходу (блогу http://granitv.blogspot.com/), їх коментування.

 • Віртуальна спільнота «Бібліотечні діалоги» створена з метою формування творчого спілкування бібліотекарів району та області. У рамках функціонування онлайн-групи освітяни мають змогу у відкритому режимі обмінюватися думками щодо втілення новацій у бібліотеках ЗНЗ.

Щороку в дистанційному режимі на платформі віртуальної спільноти відбуваються засідання клубу «Діалог».  Участь у заході беруть бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів районів та центральної районної бібліотеки. Працівники бібліотечної сфери обговорюють актуальні  питання, зокрема:

 • Інноваційні форми роботи бібліотеки.
 • Система роботи бібліотекаря з формування культури читання.
 • Блог бібліотеки як інструмент роботи  бібліотекаря.

Бібліотекарі знайомляться з традиційними та інноваційними формами роботи, виокремлюють основні завдання бібліотеки в системі діяльності навчального закладу на новий навчальний рік, представляють діючі блоги шкільних бібліотек тощо.

 • Методичний веб-квест «Бібліотечне GOOGLE-асорті» – інноваційна форма роботи зі шкільними бібліотекарями, що дає змогу створити інформаційний простір, де кожен бібліотекар може самостійно набувати знань і навичок, сприяє підвищенню його фахової майстерності.

Метою  веб-квесту є:

 • ознайомлення з технологією веб-квесту;
 • підвищення рівеня самоосвіти та фахової майстерності шкільного бібліотекаря;
 • усвідомлення основних вимог до сучасного бібліотекаря;
 • впровадження ІКТ у роботу шкільної бібліотеки;
 • використання сервісів Google у діяльності бібліотекаря.

Завдання веб-квесту:

 • удосконалити вміння і навички використання різних сервісів Google (акаунт GOOGLE, електронна скринька GMAIL, GOOGLE-карти, сторінка GOOGLE +,  персональний блог на BLOGGER, GOOGLЕ-календар, GOOGLE-диск тощо);
 • виявити актуальні проблеми й очікування;
 • коригувати дії, контролювати результати;
 • моніторити сформовані вміння і навички щодо використання сервісів Google.

Методичними кабінетами були запропоновані такі завдання:

 1. Створити акаунт GOOGLE.
 2. Навчитись користуватись електронною скринькою GMAIL.
 3. Створити GOOGLE MAP.
 4. Заповнити профіль на GOOGLE+.
 5. Створити персональний блог на BLOGGER.
 6. Створити відеоролик про бібліотеку та розмістити на YOU.TUBE
 7. Створити GOOGLE календар.
 8. Cтворити веб-альбом.
 9. Створити GOOGLE-документи (презентацію, форму, таблицю, текстовий документ).
 10. Робота зі спільною презентацією.
 • Віртуальний веб-квест «Методичні акварелі» – це сучасна форма методичної роботи з учителями української мови та літератури, що передбачає невелику аудиторію учасників, направлена на розвиток творчого потенціалу педагога та включення його у комунікаційний процес, обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних ідей та розробку нових методичних знахідок.

Метою веб-квесту є:

 • ознайомлення з технологією веб-квесту;
 • підвищення рівня самоосвіти та фахової майстерності вчителів української мови та літератури;
 • усвідомлення основних вимог до сучасного уроку української літератури;
 • впровадження ІКТ на уроках української літератури;
 • використання Інтернет-ресурсів при викладанні української літератури.

Серед основних завдань веб-квесту можна виокремити такі:

 • удосконалення вмінь і навичок використання Інтернет-ресурсів;
 • виявлення актуальних проблем щодо вивчення біографії письменників та художніх творів української літератури;
 • моніторинг сформованих вмінь і навичок щодо впровадження ІКТ.

Методичними кабінетами були запропоновані такі завдання:

 1. Розробити стрічку часу «Життєпис письменника», використовуючи ресурс timeline.knightlab.com .
 2. Створити ментальну карту «Аналізуємо художній твір», використовуючи ресурс coggle.it.
 • Дистанційна творча група словесників Маловисківського та Компаніївського районів створена з метою удосконалення педагогічної майстерності, налагодження конструктивного діалогу та обміну досвідом. Учасники творчої групи другий рік поспіль працюють над проблемою «Сучасні методи викладання української літератури у школі». До складу дистанційної творчої групи входять на добровільних засадах учителі української мови та літератури Маловисківського та Компаніївського районів, зацікавлені в апробації певних нововведень упродовж року чи кількох років.

Основні завдання школи творчого філолога:

 1. Вивчення певної науково-методичної проблеми, висування гіпотези й апробація в практичній роботі вчителя інновацій, з допомогою яких можна розв’язати проблему.
 2. Відстеження результативності роботи під час експерименту й вироблення рекомендацій для педагогів.
 3. Узагальнення результатів роботи, їх оприлюднення.
 4. Сприяння професійному зростанню педагогів.

Дистанційну творчу групу очолює методист відповідного району. Засідання дистанційної творчої групи проводяться в онлайн режимі через власний веб-ресурс (блог).

Результатом роботи членів міжрегіональної дистанційної творчої групи стала системна добірка дидактичних матеріалів з української літератури за новим Державним стандартом, яка актуальна при підготовці учнів до ЗНО.

Отже, створена у районах міжрегіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними працівниками враховувала специфіку їх діяльності,  відповідала сучасним тенденціям, була спрямована на підвищення їх компетентностей для успішного виконання професійних завдань, формування в них сучасного професійного мислення, розвитку їх творчості, а також мотивувала до самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації.

Усі матеріали досвіду розміщені за посиланням: https://www.tes.com/lessons/u6KH2oqbiQwqsg/

Comments

 1. Дякую авторам за цікаву статтю, адже міжрегіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними працівниками спрямована на підвищення їх компетентностей, формування в них сучасного професійного мислення, розвитку їх творчості тощо.

 2. Дякую авторам за цікавий матеріал. Стаття сприятиме професійному опануванню педагогами сучасних інформаційно-комунікаційними технологіями, розвитку професійних компетентностей.

 3. Шановні колеги, дуже сучасний підхід методроботи. Дивилася АКВАРЕЛІ, вами зроблена велика робота, щоб багатьох вчителів залучити до вдосконалення своєї техніки та майстерності. Дякую за новий досвід.

 4. Була учасником віртуального діалогу «Грані творчості» та веб-квесту «Бібліотечне GOOGLE-асорті». Отримала неоціненний досвід і величезний поштовх до використання ІКТ у своїй роботі. Величезне ДЯКУЮ Світлані Ігорівні та Наталії Василівні. Ви – наші провідники у світ новацій.

 5. Цікава, актуальна стаття. Брала участь у віртуальному діалозі “Грані творчості”. Для мене це був чудовий і корисний досвід та наступною сходинкою на шляху педагогічного росту. Дякую Світлані Ігорівні та Наталії Василівні за ініціативність, творчість, приклад для наслідування. Успіхів, творчих ідей!

 6. Сповіщення: Good first lines for tinder
 7. Сповіщення: free mormon dating site
 8. Сповіщення: free girls for dating
 9. Сповіщення: free black dating men for men
 10. Сповіщення: is there any free dating sites
 11. Сповіщення: free dating leeds
 12. Сповіщення: holland dating site free
 13. Сповіщення: free dating for disabled uk
 14. Сповіщення: totally free dating site
 15. Сповіщення: free dating site us
 16. Сповіщення: 100 totally free online dating
 17. Сповіщення: keto diet blog
 18. Сповіщення: good keto snacks
 19. Сповіщення: keto pills review
 20. Сповіщення: dating sites gay women
 21. Сповіщення: gay dating online graph
 22. Сповіщення: dating a gay guy who only tops
 23. Сповіщення: buzzfeed dating gay struggles
 24. Сповіщення: gay dating in miami
 25. Сповіщення: asia gay dating
 26. Сповіщення: gay dating augusta ga
 27. Сповіщення: gay online dating sites
 28. Сповіщення: gay leather dating sites
 29. Сповіщення: san francisco gay dating
 30. Сповіщення: writing college admission essays
 31. Сповіщення: writing a literature essay
 32. Сповіщення: write about yourself essay
 33. Сповіщення: write opinion essay
 34. Сповіщення: topwritemyessay.com
 35. Сповіщення: writing cause and effect essay

Залишити відповідь