РОГОВА НАТАЛЯ ТИМОФІЇВНА | РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

учитель початкових класів
Солгутівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розкрито проблему активізації пізнавальної діяльності учнів, описано методи та форми організації навчальної діяльності учнів, які зроблять кожний урок ефективним і цікавим і допоможуть розкритися кожній дитині.

У системі освіти творчі можливості, закладені природою в кожній людині, мають бути розвинені. Тому Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з головних завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. А учителеві початкових класів необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити вогник допитливості, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах. Інтерес є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу навчання та результатів своєї праці.

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів? Які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися кожній дитині? Над розв’язанням цих актуальних проблем працювали багато педагогів. Аналізуючи їх дослідження можна зробити висновок, що стійкий пізнавальний інтерес може формуватися різноманітними шляхами і засобами в тому числі інтерактивними методами:

 • проблемне навчання;
 • взаємонавчання;
 • тестування знань, вмінь та навичок учнів;
 • навчання з комп’ютерною підтримкою;
 • участь учнів у дискусіях, обговореннях;
 • аргументація та відстоювання власної думки;
 • рецензування роботи товариша;
 • формулювання запитань, завдань;
 • створення тестів, кросвордів, ребусів;
 • знаходження декілька варіантів можливого рішення пізнавальної задачі, проблеми;
 • самоперевірка, аналіз особистих пізнавальних і практичних дій;
 • впровадження інтерактивних навчальних посібників, мультимедійних систем, спеціалізованих комп’ютерних програм, постійного тестового контролю. [1]

Використовуючи інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, намагаюсь  перетворити урок на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, щоб розбудити і привити інтерес учнів до читання, математики, мистецтва і природи.

Для того, щоб урок був ефективним, щоб діти змогли засвоїти матеріал, ретельно опрацьовую матеріал до уроку, продумую методи, форми навчання на уроці, планую, щоб перехід від одного етапу уроку до іншого був логічним, добираю найбільш удалі інтерактивні вправи, враховуючи  анатомо-фізіологічні, психологічні та особистісні риси учнів.

У своїй роботі  використовую наступні методи активізації навчального процесу:

 • Активізацію мислення учнів (найбільший інтерес в учнів викликає пов’язування навчального матеріалу з добре відомими явищами життя або, навпаки, з таємницями буття природи чи людини). Тому використовую  такі прийоми, як: «Я – учений-дослідник», «Уяви й відтвори», «Відоме й невідоме», «Є проблема!», «Художник», «Я – реклама», «Я – образ»);
 • Самостійність прийняття рішень учнями (вміння працювати з дитячими енциклопедіями, словниками, книгами, газетами, журналами, Інтернетом, установлювати контакти з фахівцями з різних галузей. У процесі пошуку певної відповіді чи рішення проблеми розвиваються вміння вибирати найважливіше, найбільш цікаве в морі фактів для розміщення й обробки інформації);
 • Збільшення часу активного залучення учнів у навчальний процес (найвищий рівень активізації – дослідницький, який є важливим аспектом навчального процесу. Дослідницька робота спонукає учнів до пошуку цікавої інформації, активно формує вміння й навички, бажання самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення, збуджує інтерес до знань з природознавства та викликає позитивні емоції від досягнутого. На уроках природознавства з дітьми були проведені дослідницькі практикуми «Із чого це виготовлено?», «Куди зникає вода із калюжі?», «Як дихають мешканці водойм?, «Чим славиться моє село»;
 • Постійний взаємозв’язок учня і вчителя.

Інтерактивне навчання здійснюється шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати. Найбільш  уживаними стали:

 • при фронтальній формі роботи такі технології: мікрофон, «мозковий штурм», ажурна пилка, «незакінчене речення», «гронування»;
 • при кооперативній формі: робота в парах, робота в малих групах, акваріум;
 • інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Драматизація»;
 • технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери позицію».

Вважаю недоцільним, починаючи з 1 класу застосовувати одразу всі інтерактивні технології. Свою роботу починаю спочатку з елементів інтерактивного навчання, потім – прості технології: вправи « Мікрофон», «Незакінчене речення», «Дешифрувальник», «Асоціативний кущ», робота в парах, малих групах, розігрування ситуацій за ролями, поступово переходячи до складніших («Діалог»,  «Метод «Прес», «Дискусія» та ін.). І тільки тоді, коли діти засвоять одну технологію, ознайомлюю з іншою. На підсумкових уроках використовую опановані технології. (Додаток 1.) До кожного уроку природознавства готую невеличку мультимедійну презентацію, яка стимулює пізнавальний інтерес учнів і підвищує рівень засвоєння матеріалу. (Додаток 2, Додаток 3).

Вивчаючи досвід роботи активних творчих вчителів початкової школи, дійшла висновку, що інтерактивні  методи  у  поєднанні  з  класичними  методами навчання  утворюють  ідеальну  основу  для  вивчення природознавства  в початковій школі. Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє вчителю доцільно підібрати  методи  саме  для  конкретної  теми,  а  також  вибрати  методи відповідно до рівня знань учнів класу.

Переваги  інтерактивних  методів  навчання  полягають  у  тому,  що:  за

один  і  той  же  проміжок  часу  можна  виконати  більший  обсяг  роботи;

досягається  високої  результативності  у  засвоєнні  матеріалу  і  формуванні

вмінь.  Розвивається  навчальна  діяльність  (планування,  рефлексія, самоконтроль,  взаємоконтроль);  формуються  мотиви  навчання,  гуманні

стосунки між дітьми; формуються вміння співпрацювати.

Використання  інтерактивних  методів  навчання  на  уроках

природознавства  в  початковій  школі  допомагає  досягнути  триєдиної  мети навчання:  навчальної,  розвивальної  та  виховної.  При  використанні

інтерактивних  методів  навчання  на  уроках  природознавства  рівень  знань

учнів якісно та кількісно поліпшується.

Використані джерела:

 1. Васильєва Н.М. Застосування інтерактивних методів навчання //Управління  школою. – 2005. – №34. – С. 17
 2. Телячук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі//Харків. Видавнича група «Основа» -2008.

Comments

 1. Поділяю цілком та повністю ваші думки,Наталіє Тимофіївно, щодо того, що в центрі навчально-виховного процесу має бути саме учень, його активність, бажання і здатність до навчання, уміння спілкуватися, співпрацювати, міркувати, обґрунтовувати свої думки це все закладаються у процесі навчання на уроках у початкових класах. Цікавих та змістовних Вам уроків, активних та зацікавлених у навчанні учнів, успіхів, наснаги та творчості сердечно зичу Вам:)))

 2. Завдання кожного вчителя “Дійти до кожного учня”. Саме використання інтерактивних методів навчання дає змогу розвивати пізнавальну активність усіх учнів класу. Стаття дуже сподобалась. Дякую. Творчості Вам і натхнення.

 3. Так і далі продовжуйте використовувати в своїй роботі інтерактивні методи навчання,тому що учителеві початкових класів необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити вогник допитливості. Дякую і бажаю Вам творчих злетів.

 4. Наталіє Тимофіївно, переконана в тому, що Ваші уроки такі ж цікаві, як і описаний матеріал. Саме таким має бути вчитель початкових класів: енергійним, відкритим для спілкування і для всього нового. Дякую.

 5. Шановна колего, з Вашої статті видно, що Ви – досвідчений вчитель, який творчо ставиться до використання інтерактивних технологій, обираючи найбільш прийнятні. Натхнення Вам!

 6. Спасибі за цікаву та змістовну статтю. Дуже важливо всебічно розвивати та виховувати наших школяриків, формувати в них бажання і вміння вчитися. Завдяки запропонованим вами засобами це буде легко. Успіхів Вам!

 7. Розвиток пізнавальної активності учнів – дуже актуальна проблема не тільки на уроках природознавства, а й музичного мистецтва. Тому деякі форми роботи взяв собі на замітку. Дякую.

 8. Мені дуже подобають ваші уроки природознавства. Саме через застосування прийомів активізації пізнавальної активності дітки у 5 класі приходять на уроки природознавсва з хорошим рівнем знань

 9. Сповіщення: swipe night on tinder meaning
 10. Сповіщення: free online teen dating
 11. Сповіщення: keto diet and epilepsy
 12. Сповіщення: gay dating tours
 13. Сповіщення: gay free dating websites
 14. Сповіщення: hairy gay dating
 15. Сповіщення: gay dating is like job hunting
 16. Сповіщення: 100% free gay dating
 17. Сповіщення: corey gay dating episode
 18. Сповіщення: gay bar dating
 19. Сповіщення: dating as a gay guu
 20. Сповіщення: gay dating near me
 21. Сповіщення: rules of gay dating
 22. Сповіщення: write your essay
 23. Сповіщення: essay writing company
 24. Сповіщення: write a good essay
 25. Сповіщення: write a good essay
 26. Сповіщення: writing a 5 paragraph essay

Залишити відповідь