РАКУЛ ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОІ КОМПЕТЕНЦІЇ

учитель математики
Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Анотація: формування інформаційної компетенції на уроках математики, використовуючи проектну технологію навчання інтерактивними методами.

Виконуючи мету базової загальної середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, вважаю що, провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи шляхом формування предметних і ключових компетентностей.

Виділено основні групи компетенцій: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку.

Певний час я працюю над проблемним питанням, пов’язаним із інформаційною компетенцією. Вона передбачає:

по-перше, вміння знаходити, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;

по-друге, вміння доносити інформацію до інших;

по-третє, вміння користуватися інформаційними технологіями.

Можливість реалізовувати інформаційну компетенцію дозволяє проектна діяльність спрямована на становлення особистості дитини через організацію активних способів дій.  Працюючи над проектом,учень, проходить стадії планування, аналізу, синтезу, активної діяльності. Діяльність направлена на збір та обробку інформації, дослідницьку або пошукову роботу, презентацію результатів роботи. Ця технологія розвиває не тільки інформаційну компетенцію, а паралельно і ряд інших.

Особливо мені імпонує те, що при організації проектної роботи можлива  самостійна як індивідуальна так і групова форма роботи. Як засіб у формуванні інформаційної компетенції ,використовую інформаційні технології навчання  в проектній роботі.

У створені проекту одним із головних завдань вбачаю визначення  проблеми на початку уроку і її розв’язання в кінці. Її можна сформулювати у вигляді проблемної задачі і після отримання певних знань та умінь успішно розв’язати  в кінці уроку.

Під час захисту проекту «Чотирикутники»  група учнів, в якості проблеми уроку, запропонувала відео фільм,  де вони майстрували летючого змія і проговорювали його розміри. Запустили його із запитанням: «Які фігури будемо вивчати на уроці?» . Повернулись до цієї теми в кінці уроку і з’ясовували з іншими учнями властивості дельтоїда. Продемонстрували фільм про політ дельтоплана та розповіли як форма літального апарату впливає на дальність польоту. Учні повинні бути компетентними в різних галузях  та бачити точки дотику.

Метод проектів передбачає випереджаюче навчання, яке працює на перспективу. Наприклад, вивчаючи тему «Чотирикутники» на домашнє завдання учні однієї із груп отримують завдання « Розрізати довільний трикутник на дві частини, щоб з них можна було скласти паралелограм.» . На уроці пояснюють іншим учням, що розріз співпав із середньою лінією трикутника і за допомогою цієї моделі доводять теорему про середню лінію трикутника. Друга група отримує задачу «Розрізати трапецію на дві частини, щоб скласти з них паралелограм», на уроці пояснюють іншим, що розрізали по середній лінії і за допомогою цієї моделі доводять теорему про середню лінію трапеції. Учні третьої групи роблять різні шаблони трикутників і пропонують всім іншим задачу «Провести на трикутниках всі середні лінії, виміряти довжини сторін, обчислити довжини середніх ліній, обчислити периметр даного трикутника і трикутника утвореного середніми лініями. Зробити висновок». Проектне навчання передбачає застосування різних форм, технологій, прийомів  навчання. Для досягнення мети вибір шляхів і методів необмежений.

Працюючи над інформаційним проектом «Вступ до статистики. 11 клас», організувала так роботу учнів , щоб тема була самостійно вивчена. При цьому досліджувалась болюча проблема для молоді – паління. Обговорили  разом які сторони цієї проблеми хочемо дослідити. Кожна група проводила своє опитування серед шкільної молоді. Складали статистичні таблиці і вже на них розказували тему «Статистика».  Презентуючи проект, учні  користувались різними джерелами інформації,знаходили власний шлях аналізу інформації та робили аргументовані висновки. Після дослідження паління серед дівчат, була продемонстрована нарізка відеофільмів про передчасне старіння жінок та народження у них дітей з фізичними і розумовими вадами. Група, яка досліджувала хлопців, познайомили всіх із хімічним складом нікотину та сигаретного диму і показали переконливий фільм про хвороби у курильщиків. Третя група підрахувала скільки в середньому цигарок випалює один старшокласник за рік і зробила вражаючу модель такої цигарки. Даний проект розкрив тему не тільки математики, а і тему охорони здоров’я.

Актуальність роботи полягає в ефективному використанні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики та розвитку творчого потенціалу учнів, їх здібностей до комунікативних дій, умінь, експериментально-дослідницької діяльності, культури навчальної діяльності.

Сучасні уроки математики були б не повними без використання сучасних телекомунікаційних технологій, без уміння учнями самостійно здобувати інформацію, успішно її використовувати, відсіювати другорядне.

Під час підготовки і проведення уроків методом проектів і вчитель і учні використовують інтернет, комп’ютер, різне програмне забезпечення. В навчальному процесі іде інтеграція традиційних і сучасних інформаційних технологій. Проте комп’ютер може виконати технічну роботу, допомогти учневі в отриманні інформації, але ніколи не замінить вчителя артистичного, творчого, зорієнтованого.

В контексті сучасної шкільної реформи, важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем раціональної системи методів і прийомів активного навчання і цей процес повинен бути організований так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила. Отже, освіта має базувати не лише на знаннях, які коли – небуть у майбутньому знадобляться дитині, але і на тому, що вкрай необхідне сьогодні – на проблемах її реального життя.

Comments

  1. Знаю Вас як творчу людину та знаючого вчителя свого предмета. Погоджуюся з думкою про уроки математики, які були б не повними без використання сучасних телекомунікаційних технологій, без уміння учнями самостійно здобувати інформацію, успішно її використовувати, відсіювати другорядне. Творчих успіхів, колего, торуйте далі педагогічну ниву. Хай щастить.

  2. Дякую за практично змістовну статтю. Дійсно проектна технологія є досить важливою складовою діяльності сучасного педагога. Згідно концепції НУШ перед учителем ставиться завдання “виготовлення нового якісного продукту своєї діяльності-випускника закладу загальної середньої освіти, який здатний навчатися протягом життя”. Проектна технологія, на мою думку, як ніяка інша позитивно впливає на цю компетентність.

Залишити відповідь