ПРИЗ ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА | РЕДАГУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Учитель української мови й літератури
Листопадівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

РЕДАГУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти націлює вчителя-словесника на формування в учнів мовленнєвої компетентності.

Дотримання норм української літературної мови є підтвердженням духовного становлення й культурного рівня особистості.

Є різні методи роботи з удосконалення мовлення школярів, але одним із дієвих, на мою думку, є редагування. Це одна з форм роботи учнів зі словами, реченнями, текстами з метою виправлення чи вдосконалення.

Уміння коригувати написане виробляє навички визначення помилок, їх класифікації, підвищує грамотність учнів.

Важливо, щоб ця робота була мотивована, і школярі усвідомлювали її значення.

На уроках використовую саморедагування, взаєморедагування, колективне.

Для цього обираю дидактичний матеріал, який містить порушення літературних норм, наприклад:

 • відсутність зв’язку між частинами тексту;
 • порушення логіки викладу думок;
 • повтори слів;
 • використання росіянізмів;
 • невдалий порядок слів у реченнях;
 • деформовані речення та ін.

Разом із тим використовую  такі форми роботи:

 • мовне спостереження над особливостями текстів різних стилів;
 • стилістичний експеримент;
 • перефразування речень, їх синонімічна заміна;
 • редакційний коментар до тексту (пояснення незрозумілих слів, відхилень від мовних норм);
 • скорочення тексту;
 • переробка структурної частини тексту відповідно до типу чи жанру мовлення;
 • пошук інформації;
 • творче редагування тексту (мотивоване доповнення змісту, усунення зайвого матеріалу);
 • створення «редакторського кошика»;
 • відгук на прочитаний текст;
 • хвилинка культури мовлення;
 • рубрика «Антисуржик»;
 • гра «Я редактор» та ін.

Пропоную, наприклад, учням завдання такого типу:

1.Зіставити два тексти, умотивувати вибір часових форм дієслів.

2.Виправити текст таким чином, щоб основна думка була зрозумілою, а виклад чітким і однозначним.

3.Адаптувати текст до норм української літературної мови.

4.Аргументувати причину виникнення помилки.

5.Відновити текст, визначивши межі речень та ін.

Під час редагування важливою умовою усунення недоліків у тексті вважаю використання різних типів словників і довідників із правопису та слововживання. Також пропоную ознайомитися з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн».

У підготовці до редагування, з метою вироблення навичок правильного комунікативно виправданого вживання мовних засобів, використовую різні види роботи зі словниками:

 • пояснення за допомогою словника значень маловідомих слів;
 • укладання індивідуального орфографічного словника на основі слів, у правописі яких учень найчастіше помиляється;
 • поширення тексту епітетами, іншими виражальними засобами;
 • заміна невиправданих повторів лексемами зі словника синонімів тощо.

Учням подобається така робота. Вона викликає творчу активність школярів, розвиває критичне мислення, уміння аналізувати й умотивовано використовувати мовні засоби. А це в свою чергу  формує культуру мовлення учнів і мовленнєву компетентність загалом.

Бібліографія

 1. Кучерук О.А. Технологія розвитку мовленнєвих умінь і навичок на основі редагування тексту .- Житомир: Навчальний посібник, 2016.
 2. Ярмолюк А.В. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення. – Українська мова та література в школі. – 2015. – №8

 

Comments

 1. Ефективність засвоєння мови значною мірою залежить від викорстання вчителем методів навчання. Варто використовувати ті методи , які є цікавими для дітей, створювати умови для підвищення їх пізнавальної активності. Редагування є одним із провідних та дієвих методів навчання, оскільки формує культуру мовлення учнів і мовленнєву компетентність загалом. Вельми вдячна за корисний матеріал!

Залишити відповідь