ПРИХОДЬКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Учитель математики
Навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2- ліцей»

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ  ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань з допомогою взаємодії з вчителем, з іншим учнем, з групою. Тоді інтерес учнів до уроку та його ефективність зросте. Досвід роботи свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання є особистісно зорієнтоване. Це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі.

1) Головна мета технології: тематичне поетапне рівневе навчання –  сприяти гарантованому досягненню кожним учнем особистісно доступного рівня (середнього, достатнього або високого) на основі прояву та розвитку його внутрішнього потенціалу; розвиток навичок самоосвіти; активізація здібностей; розвиток ініціативи та творчості; вироблення звички зосереджуватися, мислити самостійно; тренування уваги, пам’яті школярів.

Основна ідея досвіду – залучити учнів до активної самостійної навчальної діяльності, навчити самостійно здобувати знання. Засобом реалізації цієї ідеї є різні підходи до використання форм роботи, до відбору навчального матеріалу різного рівня складності, аби кожен учень отримав посильні завдання, а через їх виконання – досвід успішності. Вирішити дані завдання можливо при зміні змісту навчання з традиційного на особистісно зорієнтоване.

https://drive.google.com/file/d/0B9-bQyVVy9t6N3R0bnR3SloxTzA/view?usp=sharing

2) Для втілення такої ідеї зручно використовувати елементи перевернутого навчання.

Перевернуте навчання 

У чому ж суть?

Учень отримує знання тоді, коли йому зручно, а не тільки за умови появи на уроці. Це може бути і відео, завантажене на смартфон чи планшет, аудіолекція, завантажена на плеєр.

Учень засвоює матеріал у своєму темпі, може подивитися відео або прослухати аудіо стільки, скільки вважає за потрібне, зробити паузу для конспекту або простого сприйняття нової інформації.

Формат індивідуальних консультацій з учителем допомагає дітям позбутися фрустрації і страху не зрозуміти новий матеріал. Це також допомагає вчителю бачити прогрес і рівень розуміння кожного окремого учня.

На уроках час не витрачається на виклад нового матеріалу, завдяки чому створюється більше можливостей для застосування знань.

3) Особливу роль у формуванні творчої активності учнів відіграє мотиваційний фактор, який дозволяє розвивати логіку мис­лення в учнів. Мотив діяльності формую на всіх етапах уроку. Це й опора на життєвий досвід, і відомості з історії математи­ки, короткі повідомлення про українських математиків.

4) Поетичне, художнє слово слід використовувати не лише на уроках літератури, а й на уроках математики. Адже слово завжди було одним із наймогутніших комуні­кативних знарядь людини. Уроки математики повинні бути завжди емоційно насиченими. Важливу роль на уроках відіграють «ліричні відступи». Використовуючи їх, можна стимулювати, підтримувати, а також підвищувати інтерес до предмета математики, пробуджувати в учнів по­чуття, насичувати урок емоційно. Адже «ліричний текст», зокрема віршований, створює образне сприймання світу. В уяві дітей оживають числа, фігури, вони вміють «роз­мовляти», а проблеми стають зрозумілими і легко вирі­шуються. Тому з кожною групою дітей організовуємо випуск брошури « Віршована математика »

https://drive.google.com/file/d/0B9-bQyVVy9t6YVY3UTN6aWtIQWc/view?usp=sharing

5) Велике значення потрібно надавати усним вправам:

https://drive.google.com/file/d/0B9-bQyVVy9t6dFZibHJ1eTNHMU0/view?usp=sharing

 

Залишити відповідь