ПОШТАРУК ІРИНА ФЕДОРІВНА | ІННОВАЦІЙНІ МОТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

вчитель початкових класів
Чемерпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області

ІННОВАЦІЙНІ МОТЕДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

В даній статті розповідається про методи та прийоми викладання української мови в початкових класах, залучення учнів до роботи за допомогою цих прийомів.

Українська мова – найкращий скарб українського народу. Для кожного з нас вона рідна і передається з покоління в покоління. Насамперед мова – це засіб спілкування. Не секрет, що перед вчителем постає багато завдань вивчення української мови, особливо в початкових класах. Вивчення мови в школі має виховне, освітнє і комунікативне значення. Вчитель має зацікавити, пробудити інтерес.  Також має допомогти учневі спілкуватися на рідній мові, сприймати інформацію, читати і писати. Із самого дитинства ми маємо берегти, цінувати і возвеличувати українську мову.

Вчитель має бути висококваліфікованою особистістю. Має володіти різними технологіями, щоб перенести свої знання і вміння учням. Кожен вчитель має бути у творчому пошуці нових форм і методів викладання свого предмета. Кінцевим результатом пошуку мають бути нові технології, оригінальні ідеї, форми та методи, нестандартні підходи.

Метою навчання української мови, як навчального предмету, є формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

–  формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності;

– засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та    достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;

– залучення до національної культури народу, мова якого вивчається;

– сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості [2, с.35].

Як показує практика, ефективне засвоєння теми відбувається на нестандартних уроках: урок-подорож, урок-гра,  урок-змагання, урок-діалог, урок-дослідження. Такі уроки створюють особливу атмосферу на уроці.

Урок-змагання: на таких уроках учні змагаються, демонструючи свої знання, уміння й навички, набуті під час вивчення певного мовного розділу.

Уроки-дослідження: передбачають спільну діяльність учителя й учнів, спрямовують  на дослідження певного мовного явища з метою його розуміння та усвідомленого засвоєння.

Урок-подорож: зацікавлює  учнів можливістю подорожувати і брати участь у певних подіях, які носять навчальний характер.

Урок-гра : характеризується, як цікава форма проведення уроку із залученням усього класу, виконанням різних видів діяльності.

Незважаючи на таке величезне різноманіття, для більшості нестандартних уроків, як правило, характерні: колективні способи роботи; цікавість до навчального матеріалу; значна творча складова; активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємовідносин; зміна ролі вчителя; нестандартні підходи до оцінювання та ін. [3, c. 11].

Використання комп’ютерних технологій підвищують рівень засвоюваного матеріалу. Діти можуть сенсорно побачити те, що вивчається на уроці. Використання відеоматеріалів, аудіо-записів, картинок,  презентацій та завдань підвищують ефективність роботи на уроці.

У «Концепції навчання державної мови в школах України» визначені основні цілі початкового (пропедевтичного, підготовчого) курсу:

1) виховання поваги і любові до рідної мови, бажання її вивчити і краще знати, гордитися нею;

2) вироблення вмінь висловлюватися у всіх доступних формах, видах, типах і стилях мовлення та культури спілкування;

3) формування початкового уявлення про мовну систему, одиниці мовних рівнів у їх взаємозв’язках [1, c.25].

Класифікація методів навчання мови:

а) за джерелами передачі і сприймання інформації;

б) за характером логіки пізнання;

в) за характером пізнавальної діяльності;

г) за основними дидактичними завданнями;

д) інтерактивні методи навчання;

Вибір методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога. На вмінні використовувати набуті знання.  Також значну роль відіграє забезпечення системності у підході до вибору методів [4, с.17].

Отже, сьогодні перед вчителем постає нелегке завдання. За допомогою різних форм і методів роботи можна досягнути бажаних результатів підбираючи найефективніші інноваційні технології роботи в початковій школі. При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація. Методичний аналіз сучасних форм роботи та проведення нестандартних уроків дає підстави стверджувати, що всі вони можуть успішно використовуватися в процесі навчання української мови.

Бібліографія 

 1. Воробйова В. Є.«Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови». -58 с.
 2. Кларін М. В. Педагогічна технологія в навчальному процесі (Аналіз зарубіжного досвіду). – М.: Знання, 1989. – 325 с.
 3. Савченко О.Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи// Початкова школа. – 2012. – № 8.
 4. Журнал “Дивослово”, 1996, № 1

Comments

 1. Дуже цікава та змістовна стаття, Ірино Федорівно. Педагог повинен знаходитися в постійному творчому пошуці, саме інноваційні методи та прийоми допомагають мотивувати учнів, зацікавити їх до вивчення предмету. З таким креативним підходом, як у Вас, впевнена, що уроки проходять змістовно та цікаво. Успіхів та творчого натхнення, колего!

  1. Дякую, Марія Василівна! Дуже приємно, що Ви оцінили мою статтю. Старатимусь і надалі працювати творчо, щоб досягти основної мети – виховати конкурентоспроможну особистість.

 2. Ірино Федорівно, дякую за змістовну статтю в якій ви розповідаєте про різні методи та прийоми викладання української мови в початкових класах. Бажаю творчого злету, натхнення , успіху у роботі.

 3. Ірино Федорівно, дякую, що ви молодий педагог впроваджуєте в практику своєї роботи проведення нестандартних уроків. Впевнена, що Ваші учні матимуть відмінні знання з рідної мови. Вдячних Вам учнів та успіхів у роботі.

  1. Дякую, Таїсія Миколаївно. Буду і на далі працювати над вдосконаленням уроків, над рівнем засвоєння знань під час уроків української мови.

 4. Дякую, Ірино Федорівно, за змістовну статтю. Проведення нестандартних уроків в початковій школі допоможе краще дитині сприйняти і вивчити навчальний матеріал.
  Бажаю успіхів, задоволення від робои.

 5. Використання інноваційних методів та прийомів в початковій школі – це засіб створення тієї атмосфери у класі , що найкраще сприяє співпраці, порозумінню і доброзичливості, дає можливість для формування ключових компетентностей учнів. Дякую, Ірино Федорівно, за актуальну і змістовну статтю. Бажаю творчих успіхів!

 6. Комунікативна компетентність є однією з головних у формуванні особистих якостей і рис характеру маленького учня. Такий підхід відкриває великі можливоситі та перспективи дитини вільно і на високому рівні вивчати предмети гуманітарного циклу в старшій школі. Дякую за статтю!

  1. Дякую , Олено. Нестандартні уроки в початкових класах дуже зацікавлюють учнів, покращують працездатнісь. В результаті отримаємо гарний результат.

 7. Матеріали,розміщені у даній статті ,стануть у пригоді кожному вчителю, незалежно від стажу його роботи! Молодець, Ірина Федорівна ! Успіхів!

Залишити відповідь