ПОПРАВКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Учитель географії
філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Анотація. У статті розкрито необхідність використання інноваційних педагогічних технологій та методик навчання для задоволення індивідуальних запитів кожного учня. Доводиться необхідність застосування ІКТ, інтернету, ігрових форм у навчальному процесі у зв’язку з розвитком інформаційних технологій.

 Ключові слова: освітні технології, інновація,ігрові форми,інтегровані технології,розвиваюче навчання, інформаційно-комп’ютерні технології.

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх сферах життя. Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. Щоб розв’язати проблему перетворення учня з об’єкта педагогічного впливу в суб’єкт навчання, необхідно використовувати творчі завдання, нестандартні уроки, дискусії, ігри тощо.

Упровадження педагогічних технологій в процес навчання географії дозволяє змінити процес навчання на краще.

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Новітніми підходами до організації  навчання у сучасній школі є застосування різноманітних інноваційних технологій.

Останнім часом значного розповсюдження зазнала технологія інтерактивного навчання. Суть даної технології можна сформулювати так: кожний навчає всіх, усі навчають кожного.

Зазвичай клас поділяється на різні за чисельністю групи, або пари, що працюють за наміченим планом. Учні, одержавши завдання, приступають до роботи, читають самостійно підручник, радяться, роблять записи в робочих зошитах і готуються відповідати. Якщо якась із груп невірно відповідає, пояснення дає група, що задає питання. Ефективним є об’єднання учнів у пари. Напарники працюють разом, пояснюють один одному незрозуміле, готуються відповідати і пояснювати засвоєний матеріал сусідній парі. Вільна форма спілкування сприяє меншій стомлюваності, підвищує працездатність, виховує навички взаємоконтролю, самоконтролю, готує до практичної трудової діяльності.

В основі технології розвиваючого навчання лежить діяльнісний (особистісно-діяльнісний) підхід. Його можна визначити формулою «діяльність – особистість», тобто «яка діяльність, така й особистість, і поза діяльністю немає особистості».

Разом із вчителем учні думкою будують місток, по якому будуть рухатися при вивченні теми. Розв’язання завдань у такому навчанні починається з питання вчителя: “Скажи, що ти знаєш про це?”. Якщо при цьому виявляються помилки у відповіді учня, то вчитель наводить факти, що суперечать неправильним твердженням. Учневі надається можливість самостійно виправляти невірні уявлення. [1]

З ігрових технологій широко використовую рольові ігри, уроки – подорожі, уроки – екскурсії.Досить цікавим завданням на закріплення для 7 кл. є створення учнями малюнків після вивчення кожного материка на тему «Яким мені подобається бачити материк». Учнівські фантазії різні. Вивчений матеріал, учні поєднують з малюнком. Наприклад, Африка відпочиває на березі океану, в сонячних окулярах,  Антарктида – у теплому одязі, серед криги, на санках або на айсбергу і т.д.

Саме такі уроки залучають підлітка до діяльності, розв’язання завдань та проблем, ставлять його в позицію причетності до певних подій. [2]

Використовую такі інтерактивні методи навчання як «Інтелектуальна розминка», міні-лекції , « Знайди помилку», прийоми «Як? Що? Де? Коли?», «Заповни пропуски в тексті»,  «учитель-учень», «Хвилинка підручника» (робота в парах), «Мікрофон». Діти оцінюють свою роботу, використовуючи картки самоаналізу та самооцінювання.

Основну перевагу надаю інформаційним технологіям. Комп’ютерне навчання є ефективним під час вивчення всіх курсів шкільної географії. Комп’ютер значно розширює можливості представлення навчальної інформації. Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учня, унаочнити і урізноманітнити навчання.

Щоб ефективніше використовувати час уроку, можна звернутися до однієї з форм застосування комп’ютерних технологій –  мультимедійних презентацій, адже у презентації можна використати різноманітні карти, схеми, невеличкі відеоролики тааудіокоментарі. [3]

На  уроках географії часто спонукаю учнів використовувати інтернет-джерела. Інтернет часто виступає єдиним джерелом знань через відсутність певної інформації в бібліотеці. Саме він стає у пригоді під час вивчення міжнародних організацій, окремих країн. При цьому учні використовують свої навички, отримані на уроках інформатики.Застосування комп’ютерних технологій дає змогу замінити більшість карт, плакатів, таблиць, дидактичних моделей. Необмежені можливості комп’ютер відкриває для дослідницької роботи. Діти самостійно ведуть пошук, відбирають матеріал за завданням учителя.

Відвідати багато країн, музеїв, природничих пам’яток, не виходячи з класу, допоможуть віртуальні екскурсії. Необхідно, щоб результатом такої екскурсії стала творча робота: повідомлення, доклад, відповіді на питання, презентація, заповнена таблиця, схема або відповіді на питання. [4]

Наприклад, комп’ютерна кругосвітня подорож океанами й морями, під час якої на мандрівників чекає небезпека – бурі, рифи, вулкани, землетруси, селі або комп’ютерна подорож через тисячоліття в ті далекі часи, коли формувалися материки та океани, рельєф земної кори, корисні копалини, господарювали динозаври, стають незабутніми.  [2]Спуститися на дно Маріанської западини, побувати на вершинах Гімалаїв, Кордильєр, у нетрях Амазонки, побачити загальну циркуляцію атмосфери з космосу доведеться далеко не кожному.

За допомогою комп’ютера також можна проводити тестування за розділом, темою. Завдання можуть бути різних типів: запитання з декількома варіантами відповідей; запитання, відповіді на які повинен вводити тестований учень з клавіатури; запитання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів у пропонованому списку.

Вважаю доречним використання проектів під час вивчення географії. По-перше,  учні працюють у групі, по-друге – учні удосконалюють навички самостійної творчої роботи, вчаться здобувати та аналізуватиінформацію не тільки з підручника, а й з інших джерел інформації. А головним є те, що діти вчаться висловлювати свою думку, доносити її до аудиторії.

Після виступів учнів організовую обговорення, під час якого цілком природно виникає дискусія. Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, дійти спільної думки. [3]

Також доречне застосуванняелектронного атласу світу у форматі 3D при вивченні курсу географії материків і океанів у 7 класі. Учні віртуально поринають у незвичайний природний світ материків і океанів. Мандрують різними природними зонами: екваторіальними лісами, тропічними пустелями, досягають найвищих гірських висот, знайомляться з різноманітним рослинним і тваринним світом.

Таким чином, сучасні технологіїє потужним засобом для підвищення ефективності вивчення географії у школі. Різноманітні форми застосування сучасних комп’ютерних технологій дають можливість виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя та учня, кожному учню стати активним учасником навчального процесу. 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

  1. Сучасні педагогічні технології в освіті: збір. наук.‐метод. праць /С‐57 за ред.     О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова – Харків: НТУ «ХПІ»,2012. – 224 с. – Укр. та рос. мовами.
  1. Географія. ВГ «Основа» – 2012. – №5. – с..19-23; 2012. – №11-12. – с..62-63;
  2. – №23-24 – с..2-4, с..4-6, с..57-58; 2012 .- №15-16. – с..18-22
  3. КорнєєвВ.П. Технологіївнавчаннігеографії – Харків: Вид. група„Основа”,
  4. – 112 с.
  5. http://geografica.net.ua Географіка. Географічний портал

Comments

  1. Оксана Миколаївна, дякую за змістовну актуальну статтю. Цілком з Вами згодна, що сучасний урок повинен всебічно розвивати світогляд учнів, приносити задоволення від навчання.Саме сучасні технології дають змогу значно розширити коло навчальних завдань. Успіхів Вам, творчого натхнення та вдячних учнів.

  2. Вітаю! На уроках географії також часто використовую презентації ,Prezzi. Учням подобається створювати свої учнівські презентації до тем уроків та при оформленні результатів проектів. Дуже зручно, наочно,швидко та цікаво.Успіхів!

  3. Оксано Миколаївно! Дійсно, застосування різноманітних інноваційних технологій покращує проведення уроків, дає більше можливостей для демонстрації наочності, перевірки якості знань учнів при вивчені нової теми. В час технічного прогресу сучасні технології стають просто незмінним доповненням на уроках. Творчої Вам наснаги!

Залишити відповідь