ПЕТРЕНКО ВІТА ВІКТОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Учитель української мови та літератури
НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3–гімназія»

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Наш час – це час змін, зміни відбуваються і в навчально- виховному процесі. Інформатизований світ дуже стрімко змінюється і потребує творчих особистостей, здатних самостійно мислити, приймати нестандартні рішення, адаптувати знання в різних галузях до умов життєдіяльності. Сьогодні перед вчителем стоїть складне завдання не просто навчити учнів опановувати певний обсяг знань, а підготувати їх до життя і діяльності в нових умовах інформаційного світу, тобто навчити дитину «не просто виживати, а  повноцінно жити в сучасному світі» [5;60].

У Державному стандарті базової й повної середньої освіти зазначено, що мета освітньої галузі «Мова і література» – «формування комунікативної і літературної компетенції, що  базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо» [3; 77].

Сучасний урок вимагає переосмислення пріоритету методів, прийомів та видів навчальної діяльності , розширення їхньої методичної палітри. А щоб кожен урок був цікавим для учнів, захоплював їх, на мою думку, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі на сучасному етапі стає життєвою потребою, оскільки ці технології дозволяють вдосконалити зміст навчального матеріалу, сприяють виконанню учнями індивідуальних завдань, проектної діяльності, розвитку творчих обдарувань особистості та її самореалізації.

Сучасний урок української мови та літератури не можна уявити у наш час без комп’ютерних технологій, які допомагають формувати мовну, мовленнєву та орфографічну компетенції учнів.

Під час використання мультимедійних технологій знання набуваються різними каналами сприйняття тому краще засвоюються, запам’ятовуються.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час уроків української мови і літератури та при підготовці до них забезпечує різноманітність робіт на усіх етапах навчання при поясненні нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації PowerPoint, Prezi), при закріпленні, повторенні (тренінги, проміжні тестування, спілкування через електронну пошту, у чаті, телеконференції); в самостійній роботі учнів (різноманітні навчальні програми, електронні підручники, посібники; самостійний пошук матеріалів, робота над проектами), під час проведення контролю знань, умінь і навичок (тестування, створення Web-сторінок, захист проектів, дистанційне спілкування через електронну пошту тощо).

Електронні навчальні засоби, які застосовуються на уроках  української мови та літератури, можна умовно розділити за методичним призначенням на інформаційно-довідкові, навчально-ігрові, тренажери, моделюючі, контролюючі тощо.

У навчально-виховному процесі на різних етапах роботи використовую:

 • Padlet– це інструмент зі створення віртуальних дошок для сумісної роботи. На дошці можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Сервіс повністю безкоштовний, не обмежує користувача в кількості створюваних сторінок і підтримує кирилицю.
 • Prezi– сервіс, за допомогою якого можгна створювати інтерактивні мультемедійні презентації. Презентація розміщується на одному слайді і складається із багатьох фрагментів.
 • org – це безкоштовний сервіс для створення інтерактивних вправ. Користувачі можуть використовувати наявні вправи, модифікувати їх і створювати нові з використанням пропонованого конструктора і шаблонів. Інтерактивні завдання скомпоновані за предметними категоріями.
 • QR-код (англ. quickresponse — швидкий відгук). Абревіатура QR похідна від англ. quickresponse, що перекладається як «швидка відповідь». Основна перевага QR-кода — це легке розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефона), що дає можливість використання в навчально-виховному процесі. Особливості використання QR-коду в освіті: можна використовувати QR-коди з посиланнями, ведучими на мультимедійні джерела і ресурси, що допомагають вирішити те чи інше завдання; роздрукувавши коди з необхідною інформацією, можна вклеїти безпосередньо в зошит чи записник школярів; на уроці, роздавши контрольно-тестовий матеріал, виконаний у вигляді карток з різними варіантами завдань; при проведенні різних естафет, ігор, заходів, коли на одному з етапів  уроку чи позакласного заходу завдання буде запропоновано у вигляді QR- коду, прочитавши який,  можна буде виконати завдання.
 • Google-форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Дають можливість створювати наступні види тестових запитань: тестові завдання закритої форми з множинним вибором (вибір однієї правильної відповіді), прапорці (вибір декількох правильних відповідей), введення тексту, вибір зі списку, шкала, сітка, дата та час. Google-форми використовуються на уроці: при організації спільної роботи в групі;     самооцінці; рефлексії;  тренувальні та контрольні тести;  домашньої роботи з української мови і літератури; збір статистичних даних: опитування;  діагностування.
 • Флеш-карти, на яких зображені ключові моменти або символіка певного твору. Використовуються як засіб актуалізації, закріплення та систематизації знань, а також під час підготовки до ЗНО; є методом розвитку творчих здібностей дітей. Флеш-карта виготовляється у програмі Microsoft PowerPoint у формі презентації, за потреби оснащується звуками та анімацією для активізації декількох аналізаторів. Питання, які обговорюються під час роботи з флеш-картою: автор, назва твору; літературно-мистецький напрямок (течія); жанр; час та місце дії; історія написання; особливості композиції; герої твору.
 • Фоторедактор(Picasa, Fotor) – додаток, за допомогою якого будь-який користувач швидко зможе створювати фотоколажі, редагувати фотографії і надихатись різними ідеями.

Впровадження информаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес з використанням різних форм та методів роботи дозволило значно підвищити мотивацію навчання , сприяли росту продуктивності та сталості уваги на уроках , покращенню зорової пам’яті, збільшенню відсотка учнів, які самостійно працюють над виконанням завданнь із української мови та літератури.

Інновації можуть бути різними за масштабом, за потенціалом, можуть належати до різних складових навчально-вихового процесу, але, на мій погляд, вони мають бути мотивовані й орієнтовані на конкретного вчителя, який працює в конкретному навчальному закладі з конкретними учнями.

Учитель зобов’язаний вміти користуватися сучасними засобами навчання, насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших  прав  дитини  –  право  на  якісну   освіту.

Література:

 1. Баданов А. ВиртуальнаядоскаPadlet для организацииколлективнойработы с различнымиматериалами [Електронний ресурс] / АлександрБаданов // Блог АлександраБаданова. Идеи, технологии, сервисы для учителей.

Режим доступу http://badanovag.blogspot.com/2013/09/padlet.html.

 1. Баданов А. «QR-coder» Интерактивности –WEB сервисы для образования,

Режим доступу https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/qr-coder

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004.– №3.– С.76-80.
 2. Інноваційні технології навчання. Освіта [ Електронний ресурс ] / 2012 –

Режим доступу: http://blog.i.ua/user/4765385/894757/

 1. Шевцова С. Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал. – К.: Видавництво “Департамент”, 2003. – С.59-64

Comments

 1. Сповіщення: most popular free dating website
 2. Сповіщення: free uk dating
 3. Сповіщення: millionaire dating for free
 4. Сповіщення: truly free dating sites
 5. Сповіщення: ebony free dating
 6. Сповіщення: zoosk dating free search
 7. Сповіщення: russian women dating free
 8. Сповіщення: free muslim dating
 9. Сповіщення: china dating site 100 free
 10. Сповіщення: absolutely free online dating
 11. Сповіщення: 100 free naughty dating sites
 12. Сповіщення: dating for free websites
 13. Сповіщення: free dating sites near me
 14. Сповіщення: keto bagels recipe
 15. Сповіщення: best keto diet books
 16. Сповіщення: advanced keto
 17. Сповіщення: free gay dating in duluth
 18. Сповіщення: hammond la gay dating don
 19. Сповіщення: gay dating truckers tubes
 20. Сповіщення: dating older gay men
 21. Сповіщення: buzzfeed lesbian gay dating
 22. Сповіщення: best gay dating sites for men
 23. Сповіщення: dhunt gay online dating site
 24. Сповіщення: gay married dating
 25. Сповіщення: gay speed dating

Залишити відповідь