ОЗЕРАНСЬКА РАЇСА СЕМЕНІВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики та фізики
Гайворонського навчально-виховного об’єднання №1
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У виступі розкривається питання підвищення активності учнів на уроках математики засобами особистісно зорієнтованої освіти. Робота  у групах активізує розумову діяльність учнів, допомагає покращити математичні знання та вміння, згуртовує класний колектив, привчає до самостійної роботи. Подається схема організації роботи кожної групи. Розкривається використання новітніх методик та прийомів на різних етапах уроку. Вказується на переваги на недоліки групової роботи у класі.

Головне завдання вчителя – бачити в дитині особистість, цінувати її індивідуальність та створювати на своїх уроках найкращі умови для розвитку і максимальної реалізації її здібностей та нахилів. Тому я намагаюся впроваджувати сучасні технології, вдосконалювати свої уроки засобами особистісно зорієнтованої освіти, активізувати вивчення математики через  активні та інтерактивні методи.

На багатьох  уроках  використовую групову форму роботи, де учні вчаться з цікавістю, навчаючи та підтримуючи один одного. Спільна мета об’єднує всіх учнів груп, вони знають, що успіх роботи залежить від активності кожного. Працюючи в групі змінного складу, сильні учні ще й розкривають свої організаторські здібності, а учні низького, середнього рівнів відчувають підтримку, вільніше і впевненіше почуваються, включаються в роботу своєї групи. Така робота  активізує розумову діяльність учнів, допомогає покращити математичні знання та вміння, згуртовує класний колектив, привчає до самостійнї роботи. У спільній роботі навчальний матеріал краще засвоюється.

Групи працюють за такою схемою:

 1. Одержують від учителя чітку інструкцію щодо виконання певного завдання;
 2. Виконують своє завдання доти, поки всі учні групи не готові дати відповідь на поставлене запитання;
 3. Обмінюються інформацією з членами іншої групи, створюючи нові групи з представниками, що мали інше завдання, тобто вчаться, навчаючи один одного;
 4. Об’єднуються в коло однодумців з метою перевірки виконання завдань, поставлених учителем.

Для перевірки виконання завдань відбувається індивіуальна або групова звітність, коли учні делегують представника для захисту своїх результатів і за його виступом оцінюється робота групи або ж вчитель сам вибирає учня, який буде знайомити з роботою  групи.

Групова форма роботи може бути застосована на уроках різних типів і  на різних етапах уроку.

Як відомо, вдало організований початок уроку задає тон, піднесення та цікавість наперед. При вивченні теми «Множення десяткових дробів» у 5 класі я пропоную звичайну задачу на обчислення площі прямокутника, але при цьому створюю фантастичну ситуацію: «Діти, ми отримали листа від пана Комахи, пана Мурахи та пана Жука. Вони звертаються до вас з проханням допомогти обчислити площі їхніх присадібних ділянок, що мають прямокутну форму.» Учні, знаючи формулу для обчислення площі прямокутника, не вагаючись погоджуються допомогти маленьким друзям. Кожна група отримує картку з зображенням прямокутників і виявляється, що їхніх знань недостатнтьо, тому що довжини сторін подано у вигляді десяткових дробів. Учні приходять до думки необхідності вивчення нової теми. Методом «мозкового штурму» діти пропонують перетворити подані величини,  працюючи в групах, проводять обчислення, та узагальнюючи, під моїм контролем, отриманий результат, вчаться  робити висновки, формулювати правила. Звичайно, слід похвалити дітей за їх дослідження, за відкриття, яке вони зробили самостійно.

На етапі осмислення нового матеріалу застосовую «діаграму Вена».  Цей вид роботи потребує особливого творчого мислення, застосування багатьох прийомів: відокремлення протилежних властивостей, пошук аналогій, комбінування і т.д. Наприклад, в 7 класі при вивченні теми « Медіана, бісектриса, висота трикутника» перша група отримує завдання порівняти медіану і висоту трикутника, друга – медіану і бісектрису, третя – висоту і бісектрису трикутника.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Після відповідей представників груп, я даю дітям випереджальне завдання. Їм слід дослідити, чи може медіана бути бісектрисою, а висота – медіаною?

Розвиває творче мислення школярів групова гра «Заповни пропуски», яка доцільна при закріпленні вивченого поняття. Кожна група отримує картку із завданням  вибрати слово із поданих нижче, заповнити пропуски і скласти речення.

 

Зразок картки:

Висотою трикутника,______, з даної______ , називається_____, проведений_____ вершини до_____, що містить_____ сторону трикутника.

Відповіді подані нижче: а) точки;  б) вершини; в) протилежну; г) прямої; д) перпендикуляр; е) з цієї; є)опущена.

 

Як показує практика, групова навчальна діяльність учнів на уроках має ряд значних переваг в порівнянні з іншими методами, а саме:

 • створює на уроці комфортні умови для формування позитивої мотивації школярів;
 • дає можливість здійснювати диференціацію навчання;
 • сприяє високій активності всіх учнів класу;
 • розвиває навички співпраці, взаємодопомоги, спілкування;
 • забеспечення стійкого інтересу до вивчення математики;
 • підвищує результативність навчання та всебічний розвиток школярів.

Зрозуміло, що така форма організації навчального процесу має і свої недоліки. Не завжди вчитель може проконтролювати роботу всіх груп в цілому і роботу кожного учня окремо, через що можуть виникнути проблеми при оціннювані групою та вчителем результатів роботи кожного учня. Однак, вдале  поєднання різних форм роботи учнів на уроках математики дає свої результати, і недоліки кожної з таких форм стають незначними.

Використана література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. –К.:Академвидав, 2004. 352 с.
 2. Капіносов А.М. Основи технології навчання. –Х.:Основа, 2006. 144с.
 3. Маркова І.С. Інтерактивні технології на уроках математики. –Х. Основа, 2009. 126 с.

Comments

 1. Доброго дня. Погоджуюсь, що групова форма організації навчання, як і будь-яка інша, має свої переваги та недоліки. Та поєднання різних форм роботи учнів на уроках математики дає свої результати. Дякую за змістовну статтю

 2. Шановна Раїсо Семенівно! Цікава стаття із прикладами з власного досвіду. Так, працюючи в групах учні вчаться приймати рішення, нести відповідальність за результат, спілкуватись, підвищує мотивацію навчання.

 3. Шановна Раїсо Семенівно! Дуже змістовна стаття. Дійсно робота у групах активізує розумову діяльність учнів, допомагає покращити математичні знання та вміння, згуртовує класний колектив, привчає до самостійної роботи. В статті подана схема організації роботи кожної групи, розкривається використання новітніх методик та прийомів на різних етапах уроку. Сподобалася гра «Заповни пропуски», обов’язково використаю у своїй роботі. Дякую!

 4. Шановна Раїсо Семенівно, погоджуюсь з Вами, що вдало організований початок задає тон та настрій всього уроку. Саме створення комфортних умов формує позитивну мотивацію школярів. Дякую за корисну статтю.

Залишити відповідь