ОВЕЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Учитель біології та географії
Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст.
Маловисківського району
Кіровоградської області

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті представлені деякі проблеми та особливості впровадженняSTEM – освіти як перспективної форми інноваційної освіти в Україні. Стрімка еволюція інноваційних технологій сприяє виникненню нових професій і, як слідство, зростає потреба в досвідчених фахівцях технічних та природничо-математичних дисциплін. Для стимулювання процесів навчання необхідне більш ефективне освітнє середовище: освіта сьогодні стає ключовим чинником розвитку інноваційної економіки України. У цей час SТЕМ-освіта є одним з головних трендів інноваційної освіти. Впровадження системи освіти SТЕМ продиктовано вимогою «нової економіки» – бути конкурентоспроможною як всередині країни, так і на міжнародній арені.

 

Ви ніколи не замислювались про те, яким буде світ через якихось десять років? Дивлячись як стрімко розвивається людство, важко передбачити, чи не так? Та саме в цьому світі наші діти житимуть та будуватимуть кар’єру. Чи здатна сучасна школа підготувати їх до цього? Відповіддю може стати STEM освіта.

Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше.

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань. Але, звісно, STEM-освіта – це не тільки «навчання навпаки».

Давно помітили, що у туристичному поході, наприклад, діти не можуть пояснити природні явища, які вивчали на уроках, розрізнити птахів чи звірів. А ще школярі з гарними знаннями з історії не завжди можуть використати ці знання під час вивчення літератури, а чудові математики відчувають складнощі на уроках хімії, іншими словами – учні можуть мати відмінні оцінки за теорію, а застосувати знання в житті – не вміють.

ЧимSTEMвідрізняється від звичайної спеціалізованої школи?

По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчяться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з комп’ютерної анімації.

На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, спрямовані на: встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду актуалізацію особистісного ставлення до питань, що розглядають на уроці. Основа ефективності таких уроків— чітке визначення мети і планування задля різнобічного представлення та розгляду певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків у тому, що їх може проводити як один учитель, так і кілька. Через складність координації діяльності педагогів інтегровані уроків необхідно планувати заздалегідь за участі всіх учителів паралелі. Якщо програмовий матеріал різних навчальних предметів можна інтегрувати в межах одного навчального дня— допустимо організовувати «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на: реалізацію єдиної навчально-виховної мети досягнення конкретного результату. Задля залучення учнів до практичної діяльності доцільно: розширити діапазон організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів,  практикумів тощо.

Для формування та перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях. Дослідно-проектна діяльність Це один з ефективних засобів формування компетентностей. Під час виконання навчальних проектів активізують інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя. У процесі вивчення різних тем за дослідно-проектної діяльності: окремі учні або групи учитель розробляють навчальні проекти протягом певного часу управляє дослідно-проектною діяльністю учнів самостійно або разом із учителем обирають форму презентації, захисту отриманих результатів спонукає до пошукової діяльності проходять технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту— та його презентування.Оцінюють проектну діяльність індивідуально, за довільною системою.

STEM-освіта ставить перед учителями завдання інтеграції навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання. Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.Одне з основних завдань, яке повинен розв’язувати вчитель – це організація та підтримка цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів, формування у них умінь та навичок здійснювати наукові дослідження.

Використовуючи елементи STEM-технології вчитель створює для дітей такі можливості, які дозволяють їм бути більш активними, зацікавленими у власній освіті. Працюючи в сучасній школі вчитель повинен чітко усвідомлювати, що STEM-освіта об’єднує в собі міждисциплінарний та проектний підхід, основа якого є інтеграція природничих наук в технології, інженерну майстерність та математику. Вивчення навчального матеріалу повинно відбуватися по темам, які поєднують декілька предметів, матеріал яких тісно пов’язаний між собою та мають практичне застосування.

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. На кажномууроці учні планують, розробляють моделі сучасної індустрії. Створюють проекти, намагаються запропонувати власну модель. Аналізують, роблять висновки, пов’язують її з життєвими ситуаціями, з власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими у власних можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди, перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед перешкодами.

Працюючи в групах учні вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчаться правильно формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше вони займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні здібності та більше проявляють зацікавленість до технічних дисциплін. Це дає можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя.

STEM-освіта передбачає формування критичного мислення та навичок дослідницької діяльності.

STEM-освіта – це створення умов щодо збалансованого гармонійного формування науково-орієнтованої освіти на основі модернізації математично-природничої та гуманітарних профілів освіти.

STEM — це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до технологій. Вони запускають веб-сайти, знімають фільми на телефони, створюють власні ігри.

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно.

Використана література

  1. STEM-образование в Украине: Перспективыразвития. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: iас.kz. 2 Carnevale A. P., Smith N., Melton M. STEM. Executivesummary. [Электронный ресурс]. 2014. URL:
  2. https://cew.georgetown.edu/wpcontent/uploads/2014/11/stem-execsum.pdf

свободный (дата обращения: 15.09.2015).

  1. Развитие STEM-образования в мире. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: iас.kz. 4 Шулікін Д.
  2. http://btdc.org.ua/stem-osvita/
  3. TEM-освіта. http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621
  4. http://vynahidnyk.org/arhiv-novyn-ta-podiy/STEM.html

Comments

  1. Нове завжди приваблює. Кожний вибирає свій шлях викладання. Головне – результат взаємодії вчителя та учня. Прекрасні думки: головне не зупинятися перед перешкодами. Тож творчих успіхів, Олександре Вікторовичу.

  2. STEM-освіта це мабуть наше майбутнє, адже прийнятий новий ЗУ “Про освіту” вимагає певних змін від системи освіти. Уміння критично мислити – одна із вимог. Тому бажаю Вам, Олександр Вікторович, не зупинятися на досягнутому і впроваджувати STEM освіту у наш заклад. Дякую за статтю.

  3. STEM-освіта демонструє дітям можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. Тому маємо вірити: за такою освітою майбутнє. Ви як завжди попереду! Успіхів Вам у роботі.

Залишити відповідь