ОСТАПЧУК ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДЕМОНСТРАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

вчитель математики, інформатики, фізики
Комунальний заклад
«Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Долинської районної ради
Кіровоградської області

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДЕМОНСТРАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Метою моєї роботи є узагальнення досвіду з використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики. Своє завдання бачу в тому, щоб допомогти учням через використання інформаційно – комунікаційних технологій створити умови для оволодіння загальнонавчальними навичками, знаннями по предмету і формування інтересу до фізики. Кінцевим результатом організації даної діяльності бачу підвищення якості навчання на уроках фізики.

Найбільш цінними результатами освіти вважається гнучкість і широта мислення, здатність і прагнення вчитися. Але на практиці шкільне навчання дає в основному деяку суму знань, інтереси учнів при цьому розвиваються недостатньо. Це пов’язано, в першу чергу, з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання. Тому вважаю, що у діяльності вчителя максимальну роль повинна грати робота з організації пізнавальної діяльності учнів, а не повідомлення їм інформації. На мою думку, тільки самостійна індивідуальна навчальна діяльність здатна привести до утворення міцних і глибоких знань, стійких навичок.

Фізика – наука експериментальна, її завжди викладають, супроводжуючи демонстраційним експериментом. Але ж існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в лабораторних умовах або ж у учнів з’являються запитання щодо фізичного процесу чи властивості, які показати з допомогою лабораторного обладнання складно чи забирає багато часу. Тут на допомогу приходять інтерактивні засоби  навчання, і учні отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати інформацію нелінійно, з поверненням, при необхідності, до якого-небудь фрагмента, з повторенням віртуального експерименту з тими ж або іншими початковими параметрами.

Одним із найбільш цікавих інтерактивних засобів для мене є система Algodoo. Algodoo — комп’ютерна програма для демонстрації законів фізики. Дозволяє створювати тверді тіла, воду, зубчаті колеса, пружини, мотузки та ланцюги, вісі обертання, взаємодію між тілами (тяжіння/відштовхування), реактивний рух. Також в можливостях програми симулювати хід лазерних променів через поверхні з різними показниками заломлення та будувати двовимірні графіки залежностей різних фізичних величин для певного об’єкту.

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Тут кожен з учнів має можливість самостійного вибору форми, матеріалу, компонування і складності експерименту. Учитель має можливість використовувати всі доступні засоби фізичного експерименту, щоб зробити матеріал найбільш видовищним та зрозумілим.

З іншого боку перевага цієї технології полягає в тому, що вона не вимагає великої кількості комп’ютерів. Досить одного комп’ютера або відео проектора чи телевізора, щоб почати працювати за цією технологією.

Інтерактивні елементи дозволяють перейти від пасивного засвоєння до активного, так як учні отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси.

Інтерактивні елементи

Наведу приклад. Так, при вивченні математичного маятника, спочатку виконуємо з учнями лабораторну роботу «Дослідження залежності періоду і частоти вільних коливань математичного маятника від його довжини», а потім проводимо комп’ютерне дослідження цієї ж залежності. Різниця значень, отриманих при реальному і комп’ютерному експерименті, дозволяє говорити про погрішності вимірювання не як про абстрактні математичні величини, а як про обов’язковий фактор проведення реального комп’ютерного експерименту.

Застосування в викладанні фізики інформаційних технологій

На мою думку, ця технологія може органічно вписатися в будь-який урок і ефективно допомогти вчителю і учню. Інтерактивна демонстрація має неоціненне значення, так як дозволяє «стиснути» часові та просторові рамки і в той же час отримувати висновки і слідства, адекватні реальності.

Безперечно, що в школі комп’ютер не вирішує всіх проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним засобом навчання. Не менш важливі й сучасні педагогічні технології та інновації в процесі навчання, які дозволяють не просто “вкласти” в кожного учня якийсь запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву пізнавальної активності учнів.

Застосування в викладанні фізики інформаційних технологій дозволяє мені більш успішно висунути на перший план експериментальну, дослідницьку діяльність учнів. Комп’ютерне моделювання дозволяє створити на екрані живу,  динамічну картину фізичних дослідів або явищ і відкриває для вчителя широкі можливості щодо вдосконалення уроків.

Comments

Залишити відповідь