ОСАДЦІВ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

учитель української мови та літератури
Гарманівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Компаніївської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Будьте самі шукачами, дослідниками.
Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших.
В. О. Сухомлинський

  На сучасному етапі розвитку освіти в Україні нагально стоїть завдання пошуку нових технологій та методів навчання української мови та літератури, які орієнтуються на індивідуальний розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування вміння чітко вирішувати поставлені завдання.

Пропоную перелік найпопулярніших сучасних технологій, які використовуються в практиці вчителів-словесників: інтерактивні, проектні, критичного мислення, інформаційно-комунікаційні, проблемного навчання, ігрові, мультимедійні, перевернуте навчання, ситуація успіху, сторітеллінг, рафт, веб-квест, ейдетика.

Можна багато говорити про теоретичні засади (вони доволі детально і доступно визначені різними науковцями, знайти їх можна через пошукову систему в мережі Інтернет), але вчителів-практиків більше хвилюють саме шляхи та способи використання сучасних технологій на уроках.

Вважаю, що використовувати одну технологію не доцільно, тому дотримуюся принципу інтеграції. Педагогічні технології потрібно об’єднати так, щоб вони доповнювали одна одну і працювали як одне ціле в навчальному процесі.

Одна із технологій, яка найбільше сподобалася моїм учням це «перевернуте навчання» («перевернутий клас»). Діти дома самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, переглядають відео, знайомляться з творчістю письменників, шукають цікаву інформацію (учитель заздалегідь готує завдання на інтерактивній дошці Padlet), а на уроці практично застосовують теоретичні знання.

Одна із цікавих технологій – ейдетика. Упровадження ейдетичних методів сприяє підвищенню ролі розвивального аспекту навчання, що своєю чергою веде до успішного засвоєння знань, умінь та навичок учнями, дозволяє їм психологічно, комфортно та легко здобувати нові знання, отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей. Використання ейдетичних прийомів сприяє розвитку пам’яті, уяви, творчого мислення та вміння швидко і точно відтворити отриману інформацію. Тож учні мають можливість відчувати себе впевнено у вирі інформації, яку вони отримують під час навчання. Особливістю роботи на уроках української літератури є максимальне впровадження на уроках комунікативного методу. Цієї мети можна досягти, якщо створити на уроках певні умови, коли вчитель бере до уваги те, що діти не можуть довго зосереджувати увагу, завдання повинні бути прості і зрозумілі для учнів. Учням 5-6 класів завжди подобається малювати, тому саме це і стане у нагоді для використання методу піктографічного письма.

Технологія сторітеллінг сприяє розвитку творчого потенціалу учнів, розширює арсенал засобів мотивації, це найпростіший спосіб донести до інших зміст завдання або проекту. Цю технологію використовувала під час вивчення в 5 класі розділу «Світ фантазії та мудрості». Вважаю доцільно застосовувати сторітеллінг і під час вивчення біографії письменників, адже історії про відомих людей можуть надихнути учнів і стати прикладом для побудови їх життя.

Не менш цікавою технологією, яка заслуговує на увагу, є рафт. «Рафт» розшифровується як роль, аудиторія, формат, тема. Основне завдання учня в рамках цієї технології – висловити, описати та розповісти основні міркування на задану тему з точки зору певного персонажа, вживаючись у роль. При цьому учень має врахувати особливості аудиторії, до якої він звертається та обрати потрібний формат тексту. На практиці використовувала цю технологію під час вивчення творів І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», В. Дрозда «Білий кінь Шептало», І. Котляревського «Енеїда», «Наталка Полтавка».

Мультимедія – це інформаційна технологія, використання якої на уроках української мови та літератури набуло останнім часом масового характеру. Сучасний урок не можливо уявити без застосування мультимедійних технологій, адже вони дають учителю можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, подати його в незвичайному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати інформацію, поглибити здобуті знання. А помічниками в реалізації даної технології є інтернет-сервіси  (coggle.it, mindomo.com, thinglink, learningapps, getloupe, imagechef.com, youtube), які сприяють реалізувати творчий потенціал учителя та учня.

Не можна не згадати про технологію, яка набуває все більшої популярності серед філологів нашого району. Технологія веб-квест сприяє підвищенню інтересу учнів до здобуття нових знань та їх практичного застосування, пошуку власних підходів до розв’язання нестандартних завдань, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, формуванню інформаційної компетентності. У рамках тижня української мови та літератури в нашій школі було проведено веб-квест «У моєму серці Україна живе».

Наостанок хочу сказати, що використання на уроках української мови та літератури сучасних технологій не повинно стати для учителів самоціллю, адже це лише засоби для реалізації ідеї концепції «Нова українська школа».

Література

  1. Аман, І., Литвиненко, О. Інтернет-сервіси в освітньому просторі : методичний посібник / І. Аман, О. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.
  2. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.
  3. Бахтіна, О. Інформатизація гуманітарної освіти / О. Бахтіна / / Педагогіка. – 1990. – №1. – С. 34.
  4. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

Comments

  1. Стаття є актуальною, дані технології мають майбутнє, тому учителям української мови та літератури потрібно звертати на них увагу і практикуватися. Дякую.

  2. Тетяно Володимирівно, дякую за інформативний огляд та практичні аспекти використання новітніх методів та технологій. Думаю, що рафт – надзвичайно цінна для філологів техніка, здатна “оживити” текст, змусивши дитину відчути й уявити світ художнього твору.

Залишити відповідь