ОРЕЛ ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА, ДОБРОВОЛЬСЬКА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ГЕОГРАФІЇ

Орел Людмила Євгенівна
вчитель англійської мови
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 імені М. Горького
Олександрійської міської ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Добровольська Юлія Миколаївна
вчитель географії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 імені М. Горького
Олександрійської міської ради, вчитель вищої категорії

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ГЕОГРАФІЇ

Інтегровані уроки сприяють створенню цілісної картини  природи і суспільства в уяві учнів, допомагають розширити їх світогляд, підвищити мотивацію до навчання. Поєднання предметів різних циклів на одному уроці завжди цікаве як для учнів,так і для вчителя. Даний виступ містить опис досвіду авторів у поєднанні уроків англійської мови та географії, а також використання міжнародного листування для розширення географічного світогляду учнів.

Метоюданого виступу є показати інтеграційні можливості природничих і гуманітарних предметів шкільного курсу на прикладі географії та англійської мови.

Проблема міжпредметних зв’язків цікавить вчителів уже давно.Прогресивні педагоги завжди підкреслювали необхідність взаємозв’язків між навчальними предметами для відображення цілісної картини природи та суспільства «в голові учня», для створення істинної системи знань і правильного сприйняття світу, в якому він живе.

Актуальність міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні обумовлена також рівнем розвитку сучасної науки, на якому яскраво виражена інтеграція суспільних, природничих і технічних знань.Інтеграція наукових знань, у свою чергу, ставить нові вимоги до фахівців.Зростає роль знань людини в суміжних галузях знань, тому що це дає можливість комплексного підходу до вирішення різноманітних завдань.

Здійснення міжпредметних зв’язків на практиці викликає чимало труднощів: як організувати пізнавальну діяльність учнів, щоб вони хотіли і вміли встановлювати зв’язки між різними навчальними предметами, як викликати їх пізнавальний інтерес; яким чином об’єднати зусилля вчителів різних предметів у досягненні виховного ефекту навчання?

Одним із способів практичної реалізації міжпредметних зв’язків є  проведення інтегрованих уроків, під час яких школяр має поєднати знання, отримані під час вивчення різних предметів і навіть предметів різних циклів, щоб виконати поставлені перед ним завдання. Таким чином, можна визначити інтегрований урок як урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Ми займаємося проблемою поєднання уроків географії та англійської мови протягом більш ніж десяти років. Готуючи інтегровані уроки, ми дійшли висновку, що поєднання наших предметів не лише цілком можливе, але й корисне.  Однією з основних проблем сучасної школи є відсутність в учнів зацікавленості у навчанні, причому як у результаті, так і у самому процесі здобування знань. Причин учнівської незацікавленості багато, проте основними, на наш погляд, є

 • слабкий зв’язок програми з багатьох предметів зі щоденним життям;
 • інформаційна засміченість (величезна кількість різноманітної інформації, що потрапляє до споживачів не лише поза, а часто й попри їх бажання);
 • наявність значної кількості доступних розваг, котрі не потребують вольових зусиль, але відбирають увагу (відеоігри, ігри на мобільних пристроях; музика, що постійно звучить звідусіль; Інтернет тощо);
 • втрата цінності традиційної освіти в очах суспільства.

Школа в особі вчителя змушена докладати величезних зусиль, щоб, з одного боку, заволодіти увагою учня, а з іншого – не перетворити урок на цирк і навчити школярів докладати зусилля для здобуття знань. Одним із способів заохотити учнів до навчання, створити позитивну мотивацію і  бажання працювати є використання міжпредметних зв’язків взагалі та проведення інтегрованих уроків зокрема.

Вивчаючи іноземну мову, людина вчиться називати звичні речі іншими словами, висловлювати думки за допомогою інших мовних засобів. Весь процес вивчення іноземної мови у школі підпорядкований одній меті: навчити школярів спілкуватись іншою мовою, формулювати свої думки, висловлювати почуття засобами іноземної мови. До програми з англійської мови входять теми про країни мов, що вивчаються та про Україну. Вивчаючи ці теми, учні знайомляться з географічним положенням країн, їх адміністративним поділом, рослинним і тваринним світом. Також розглядаються екологічні проблеми, як глобальні, так і для окремих країн. Під час вивчення географії учні дізнаються про будову Землі та її оболонок, про фізико-географічні особливості континентів та окремих країн, а також про економічний розвиток України та країн світу. Значна увага приділяється вивченню екологічних проблем, як для окремих країн, особливо для України, так і в глобальних масштабах. Таким чином, ми бачимо багато точок перетину для обох предметів. А тепер, з програмами у руках, проаналізуємо, чи насправді це так.

Таблиця 1. Кореляція тем з географії та англійської мови [1 с. 25-31, 57-61; 2 ].

клас Тема з англійської мови клас Тема з географії
5 Погода, природні явища. 6 Погода, її елементи, мінливість.
5 Розташування рідного міста / села. 8 Топографічна карта. Прокладання маршрутів за картою.
5 Місцезнаходження країни виучуваної мови та України, загальні відомості. 8

10

Географічне положення України.

Великобританія. Особливості економіко-географічного положення.

6 Визначні місця Києва, Лондону. 8 Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста.
6 Транспорт, підготовка до подорожі. 9 Туризм. Види туризму. Туристична інфраструктура. Міжнародний туризм.
8 Географічне положення України, клімат, населення, національності. 8 Географічне положення України, клімат, населення, національності.
8 Географічне положення Великобританії, клімат, населення, національності. 10 Великобританія, особливості ЕГП.
9 Навколишнє середовище, охорона довкілля, рослинний та тваринний світ. 8 Тваринний світ України, рослинність, ландшафти.
9 Подорож до країни виучуваної мови. 9 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Світова спадщина ЮНЕСКО.
9 Загальна характеристика України. Великі міста України. 8

9

Географічне положення України.

Національна економіка.

 

Як видно з Таблиці 1, більшість тем вивчаються спочатку англійською мовою, і лише потім, через декілька років, розглядаються на уроках географії. Тому інтегровані уроки проводяться з випередженням тем з географії. Вчитель географії бере участь в уроці, оцінюванні відповідей учнів з погляду свого предмету, але урок проводиться англійською мовою. Хоча, в цілому, учням було б значно легше й цікавіше вивчати теми про Британію, США та інші англомовні країни, уже володіючи цим матеріалом. Фактично ж, лише три теми повністю співпадають по класах. У Таблиці 1 вони виділені жирним шрифтом. Приклади інтегрованих уроків можна побачити у Додатку. З наведеного вище видно, що незважаючи на те, що МОН заохочує вчителів до найширшого використання міжпредметних зв’язків, програми з різних предметів, а особливо — з предметів різних циклів, дуже не співпадають. Тому вчителям доводиться використовувати всю свою винахідливість та гнучкість, щоб спланувати та провести інтегровані уроки або уроки-кейси.

Іншим способом поєднання англійської мови та географії є організація міжнародного листування учнів, під час якого школярі не лише використовують іноземну мову, але й отримують від своїх однолітків відомості про їхні країни, і розповідають їм про Україну.

Бібліографія

 1. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
 2. Географія 6–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/07/14/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf

Додаток

Інтегровані уроки англійської мови та географії

 7 клас                                                                                                                                        

Інтегрований урок англійської мови та географії

Тема: Подорож країнами Європи.

Мета: формувати навички аудіювання під час перегляду відеофрагментів, навички писемного (написання листівки) та усного мовлення на основі побаченого; розвивати навички роботи в команді; розширювати світогляд школярів, виховувати цікавість і толерантне ставлення до інших культур.

Обладнання: відео TopTenAttractions, ноутбук, карта Європи, контурна карта, кольорові аплікації у формі країн, зображення цікавих місць європейських столиць, роздатковий матеріал.

 

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і мети уроку. Організація класу. Поділ на 4-6 груп за допомогою кольорових карток.

Вчитель: Dear children! This week is the Week of Europe in our school. At different lessons you will be told about Europe, European countries, the European Union. And at this very lesson we’ll travel over some of the most beautiful European capitals. We’ll visit London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome and Paris and see the most famous sights of these cities. And then we’ll make a map if our trip and describe it.

To start working we need to form the groups. Take a card of the colour you like best.

(Вчитель пропонує учням картки з кольорового паперу, 4-6 кольорів, в залежності від кількості груп. Кожен учень обирає картку того, кольору, який йому подобається. Такого ж кольору кольорові аплікації країн. Таким чином, групи утворюються за випадковим принципом, як і вибір країни).

Now, group according the colour of your cards. So, our travel groups are formed and we can start our trip.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Повторення географічних назв, мов.

Before we start, let’s recollect the names of the countries and the languages. Look at the map and name the countries and their capitals: GreatBritain, Germany, Spain, Italy, Austria, France; English, German, Italian, Spanish, French; London, Berlin, Madrid, Rome, Vienna, Paris.

Опрацювання слів хором, потім переклад з української на англійську і навпаки.

Tell me, please, what languages are spoken in these countries?

What language is spoken in Great Britain? – English.

What language is spoken in France? – French.

(І так по усіх країнах заочної подорожі)

 1. Робота з дошкою. На дошці у довільному порядку наліплені картки з назвами країн, столиць, мов, цікавих місць. Вчитель за допомогою учнів розташовує картки за схемою: країна – столиця – мова.

Now let us make the table according to the scheme: country – capital – language.

ІІІ. Заочна екскурсія столицями Європи.

 1. Перегляд відео фрагментів. За потреби вчитель коментує відеоряд, зупиняючи відтворення, щоб учні могли краще розглянути визначні місця європейських столиць.

Now we’ll watch some video about the capitals in question. Be very careful so that you could remember all the sights of the capitals. Listen to the guide to learn some facts about the sights.

 1. Робота з дошкою. Завершення таблиці.

So we can finish our table. Let us attach the sights to the proper capitals.

Таблиця має виглядати так:

Country Capital Language Sights
Germany Berlin German Berlin Cathedral, Brandenburg Gate,

Reichstag

Great Britain London English The Tower of London,

St. Paul’s Cathedral

The Houses of Parliament

Spain Madrid Spanish Square Puerta del Sol,

Bear and the Strawberry Tree, the Royal Palace

France Paris French Eiffel Tower,

Place de la Concorde,

Notre Dame Cathedral,

The Triumphant Arc

Italy Rome Italian Colosseum,

Trevi Fountain,

Pantheon,

Vatican

Austria Vienna German Vienna Opera House

Vienna City Hall

Hofburg

 

 1. Робота з контурною картою. Робота виконується у малих групах.
 2. Our trip is over now. We are going to make a report about it. First of all, choose the leader of your group. The leaders, come up to my desk. Find your country, it is the same colour as your card. Stick it to the skeleton map on the blackboard.

Учні відшукують контур «своєї» країни, наклеюють її на контурну карту.

 1. Now your task is to find the pictures of sights of your country’s capital. Come up here and select pictures you need. Mind, there are some odd pictures!

Учні відбирають картинки з цікавими місцями «своєї» столиці.

 1. Написання короткого повідомлення.

So, you’re through with the maps and the sights. Let us describe our trip in the most simple words. We can start with the name of the country and its capital. Then it is good to name the most important sights. Finally, name the places you liked best.

Складання опори на дошці. Учні перекладають фрази для опису столиці, вчитель записує їх на дошці. Опора набуває такого вигляду:

We travelled to… The capital of… is … . There are many theatres, museums, galleries in… . We visited … . We liked … best.

Потім можна доповнити опору відомостями про країну, котрої в учнів немає (на даному уроці це був Відень, що добре видно на фото: учениця завершує опору, використовуючи картки з першої схеми, котра була складена на дошці).

Write down your stories and stick pictures to them.

Учні працюють у групах: пишуть повідомлення, наклеюють на нього картинки.

 1. Завершення оформлення карти.

Nowyouarewelcometosick the stories to the map. Be careful not to cover other groups’ countries!

Картинки і повідомлення наклеюються на контур.

 • Захист своєї подорожі.

Get ready with the story about your trip! If you are ready, put up your hands, so that I could see that. And come up to the blackboard to tell about the capital you’ve visited!

Представник групи розповідає про країну за схемою писемного повідомлення.

 • Підведення підсумків уроку.

It’s time to sum up the results of our lesson. Tell me, please:

 • What countries have we visited?
 • What country did you like best?
 • What country would you like to visit?
 • What language do they speak there?
 1. Домашнє завдання. Написати 5-6 речень про одну з побачених країн.

Адреси відео “TopTenAttractions

http://www.youtube.com/watch?v=RKNBIitoXMQ – Лондон

http://www.youtube.com/watch?v=8Z07WMDPY1o – Париж

http://www.youtube.com/watch?v=E3jpXvI-8v4 – Мадрид

http://www.youtube.com/watch?v=qWZP3paDvHc – Рим

http://www.youtube.com/watch?v=G-M_A0xNRVs – Відень

http://www.youtube.com/watch?v=gKkVKpf-Mnc – Берлін

 

 7 клас

Інтегрований урок англійської мови та географії

Тема: США.

Мета: перевірити та узагальнити з учнями основні поняття та природні компоненти однієї з країн Північної Америки – США. Активізувати  у мовленні учнів вивчений лексичний та граматичний матеріал, країнознавчі поняття. Створити мотивацію для спонтанного висловлювання англійською мовою, розширити сферу використання іноземної мови.

Обладнання: фізична карта Північної Америки.

ХІД УРОКУ.

І. Організація учнів до уроку, привітання.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Блок географії.

Сьогодні ми з вами узагальнимо знання по темі “США”. Цей урок ми проведемо разом з учителем англійської мови, оскільки ви вивчали цю тему і на уроках англійської. Сьогодні на питання з географії ви спробуєте відповідати англійською мовою.

ІІІ. Повторення вивченого.

 1. Повторення номенклатури.Let’s give English equivalents to the following terms and geographical names. (Вчитель англійської мови називає терміни та географічні назви, а учні перекладають їх англійською мовою. Робота ведеться фронтально, усі учні, які знають певне слово, промовляють його. Таким чином здійснюється лексико-фонетична зарядка.). Гора (amountain), гірський масив (amountainchain), рівнина (aplain), низовина (alowland), пустеля (adesert), океан (anocean), річка (ariver), озеро (alake) , простягатись (tostretch), починатись (про річку) (torise), море (asea), затока (agulf), омиватись (tobewashedby). США (theUSA), Атлантичний океан (theAtlanticocean), Тихий океан (thePacificocean), Карибське море (theCaribbeanSea), Мексиканська затока (theGulfofMexico), Скелясті гори (theRockyMountains), гори Аппалачі (theAppalachianMountains), гори Кордильєри (theCordillieraMountains), Великі озера (GreatLakes), Великий Каньйон(theGrandCanyon), Міссісіпі (theMississippi), Міссурі (theMissouri), Колорадо (theColorado), Юкон (theYukon), Аляска (Alaska), Гавайї (Hawaii). Вчитель звертає увагу учнів на вживання артикля з географічними назвами.
 2. Робота з картою.Who will come up to the blackboard and show all these places on the map? (Робота відбувається у режимі клас – учень. Учні з місць називають географічні об’єкти, а учень біля дошки має їх показати. Оскільки об’єктів чимало, біля дошки може побувати троє – четверо учнів.).
 3. Опитування по темі “США”. Питання вчителя та відповіді учнів перекладає учень-перекладач. У ролі перекладача можуть побувати четверо – шестеро учнів.
 • Where is the USA situated?
 • What seas and oceans is it washed by? Show them on the map.
 • What can you say about the surface of the country?
 • Show on the map the Appalachian Mountains. Are they very high? Where are they situated? What famous national parks are situated there? Show them on the map.
 • Show on the map the Rockies. Are they very high? Where are they situated?
 • Show the Grand Canyon. What is it famous for? What river formed it?
 • Name the greatest American rivers and show them on the map.
 1. Підсумок англійською мовою. Учні коротко (до 10 речень) висловлюються по темах: TheUSgeographicaloutlook.

The US scenery.

The US wildlife and national parks.

 1. Підсумок рідною мовою.
 • На які частини можна поділити США? (Аппалачі, рівнини, Кордильєри).
 • Назвіть найбільші міста США та визначте їх координати. (Вашингтон, 38°пн.ш., 77°зх.д.; Нью-Йорк, 41°пн.ш., 74°зх.д.; Лос-Анджелес, 34°пн.ш., 118°зх.д.).
 1. Вікторина. Клас поділяється на 2 – 3 команди, найпростіше – за кількістю рядів. Вчитель називає питання. Відповідь дає та команда, яка перша підготувалася

1.Що означає назва штату?

 • Флорида (квітуча)
 • Каліфорнія (розпечена жаровня)
 • Колорадо (червона річка)
 • Невада (гори, вкриті снігом)
 • Вермонт (зелена гора)
 • Вайомінг (широка долина).
 1. Які затоки мають прізвиська
 • Льодовий мішок (Гудзонова затока)
 • Гаряча Сковорода (Мексиканська затока)
 1. Яку частину США оспівав Джек Лондон у своїх “Північних оповіданнях”?

(Аляска)

 1. Назва якого чуда природи США перекладається як “Гремуча вода” (Ніагарський водоспад).
 2. Яка природна зона займає вузьку смугу Тихоокеанського узбережжя США? (зона жорстколистяних лісів та чагарників).
 3. Як називаються найвищі дерева світу, які ростуть у цій зоні? (Секвойя).
 4. IV. Підведення підсумків вікторини, підсумків уроку, оцінювання учнів.

 8 клас                                                                 

Інтегрований урок англійської мови та географії

Тема: Порівняльна характеристика Великобританії, США, Австралії та України.

Мета: навчати учнів порівнювати географічне положення, клімат, рельєф та інші параметри різних країн; активізувати у мовленні наявний словниковий запас на рівні фрази та НФЄ,  розвивати навички усного мовлення та орфографічні навички (англійською мовою); виховувати любов до Батьківщини, толерантність, навички командної роботи.

Обладнання: карти, атласи, роздатковий матеріал, презентація «GeographicalWondersoftheEnglish-SpeakingCountries»https://drive.google.com/open?id=0B0_QqV9-o69vMXpWbkUwNjU2MUE , засоби для демонстрації презентації (ноутбук та екран)

ХІД УРОКУ

І. Повідомлення теми та мети уроку, поділ класу на 4 групи (по кількості країн) за допомогою кольорового коду. Кожен учень має витягти смужку паперу того кольору, який йому до вподоби. Ті, хто витягли однакові кольори, формують групи.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Англійська мова.
 • Повторити відомі слова з теми у режимі T-Cl: continent, country, mountain, climate, moderate, wet, continental, hot, subtropical, arctic, river, plain, sea, ocean, stretch, washed by, surrounded, border on.
 • З’єднати слово і переклад на листках, вставити букви.
 1. Географія.

Впізнати терміни за їх визначенням:

 1. Найвища точка Донецької височини (Могила-Мечетна)
 2. Гори у США (Кордильєри)
 3. Пустеля в Австралії (Велика Піщана Пустеля)
 4. Найвища точка Подільської височини (г. Камула)
 5. Затока на південному сході США (Мексиканська затока)
 6. Крайня західна точка України (м. Чоп)
 7. Найбільше прісноводне озеро в США (Верхнє)
 8. Протока, що відділяє о. Велика Британія від континенту (Ла-Манш)
 9. Річка у Великобританії, на якій стоїть Лондон (Темза).
 10. Найвідоміша сумчаста тварина Австралії (кенгуру).

ІІІ. Читання.

 1. Учні читають і перекладають мікротексти (мовчки, по групах) і визначають країну, про яку йдеться. Потім тексти зачитуються вголос, називаються країни.
 • This country is situated in Europe. It is an island state, it’s surrounded by water from all sides. It is washed by the North Sea, the Irish Sea, the English Channel and the Atlantic Ocean.
 • This country is situated in Europe. It is one of the biggest European countries. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov.
 • This country is situated on the North American continent. It borders on Canada and Mexico. It is washed by the Atlantic and Pacific Oceans and the Gulf of Mexico.
 • This country occupies the whole continent. In the middle of it there are some deserts. It is washed by the Pacific and Indian Oceans. Many unique animals live there.
 1. З прикріплених на дошці частин карт учні по групах складають карту своєї країни.
 2. IV. Де це?
 3. Учні мають відібрати з розміщених на дошці назв географічних об’єктів свої, розмістити їх у таблиці на дошці і перекласти. Переклад записується крейдою.
 4. Розв’язування географічного кросворду.
 5. V. Робота з відеоматеріалами.
 6. Перегляд презентації про географічні цікавинки англомовних країн та відео про цікаві місця України.
 7. Розміщення на картах-пазлах зображень цікавих об’єктів. Захист пазла (англійською мовою + переклад для вчителя географії).

VІ. Підведення підсумків уроку та результатів групової роботи. Визначення кращої групи. Оцінювання.

Comments

 1. Дякую пані Людмилі за сучасне тлумачення інтегрованих уроків. Згодна з автором щодо розбіжностей у підборі тем з різних навчальних дисциплін, що практично не можна поєднати близькі за змістом уроки у систему. Але колезі вдалося на прикладах уроків показати доцільність використання таких уроків.

Залишити відповідь