ОЛЕКСИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | «STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТАПЕРСПЕКТИВИ»

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИвчитель  математики
Полтавська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Компаніївського  району
Кіровоградської  області

«STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Науково-орієнтовна  освіта  школярів,  відповідає   запитам  майбутнього,  ґрунтується  на  міжпредметних  знаннях  та   вміннях,  передбачає  застосування  компетентностей  у  високотехнологічному,  швидкозмінному  та полікультурному  суспільстві, є  головним детермінантом  цілого  ряду  освітніх  систем. Запорукою  успішного  економічного  розвитку  України  та  її  конкурентоспроможності  є  висококваліфіковані  фахівці,  особливо  у  виробничих  сферах із  прикладних  розробок,  математичних  обчисленнях,  ІТ-сфери  та інженерії  [1].  На  думку фахівців,  зазначена  мета  реалізується  способом  впровадження  STEM-освіти,  яка  передбачає  вивчення  наук  (Science)  та  технологій  (Technology)  шляхом  застосування  технічної  творчості  та інжинірингу(Engineering),  в  основі  яких  лежать  математичні  розрахунки,  математичне  моделювання (Mathematics)  та інтегроване  використання  різноманітних  інструментів  та засобів  інших  наук  (All).

Саме  тому  наша  українська  школа  покликана  сприяти  формуванню  навичок,  які  необхідні  для  набуття  STEM професій – це:

 • Креативне мислення;
 • Інформаційна грамотність та  використання  ІКТ;
 • Комунікації рідною та іноземними  мовами;
 • Дослідницька діяльність та винахідливість;
 • Підприємливість та співробітництво;
 • Робота в команді  та  персональна  відповідальність.

STEM- це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до технологій. Сьогодні коли світ перетинається  комп’ютерними  мережами, діти  створюють  свій  цифровий  контент,  обмінюються  ним  та  використовують  його  в  великих  масштабах. Вони  запускають  веб-сайти,  блоги,  створюють  власні  ігри.

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностейвід критичного мислення довміння працювати як в команді так і самостійно.

STEM- освіта ставить перед учителем завдання інтеграції навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання. Інтегровані  заняття  спонукають  до  осмислення  і  пошуку  причинно-наслідкових  зав’язків,  до  розвитку  логіки,  мислення,  комунікативних  здібностей.

Одне  з  основних  завдань,  яке  повинен  розв’язувати  вчитель-це  організація  та  підтримка  цілеспрямованої  пізнавальної  діяльності  учнів, формування  у  них  умінь  та  навичок  здійснювати  науково-практичні  дослідження.  Головна  мета  науково-орієнтовної  освіти  школярів-це  створення  системи  навчання на  основі компетентністного  підходу, відповідно  до  якого  кінцевим  результатом  навчання  є  сформовані  певні  компетентності,  як  здатності  учнями   успішно  діяти  в  навчальних   і  життєвих  ситуаціях  і нести  відповідальність  за  свої  дії. На  уроках  математики  учні  не  є  пасивними  спостерігачами,  а  є пошуковцями,  творцями  нового,  тому  вони  краще  запам’ятовують те  що  «відкрито»  ними  самими.

STEM-технології   створюють для учнів такі можливості, які дозволяють їм бути більш активними, зацікавленими. На  кожному  уроці учні планують,  розробляють  моделі  сучасної  індустрії, створюють  проекти,  намагаються   запропонувати  власну  модель, аналізують  роблять  висновки,  пов’язують  із  об’єктами  навколишньої  дійсності,  з  власним  досвідом. Це  дає  їм  можливість  бути  більш  впевненими  у  власних  можливостях, навчитися  визначати  цілі  в  житті,  долати  перешкоди,  перевіряти  свою  роботу  багато  разів,  але  не  зупинятися перед  перешкодами.

Бібліографія

 1. Морзе Н.STEM:  проблеми  та  перспективи  [текст]/  Н.Морзе //[Презентація]:  Київський  Університет  імені  Грінченка. 19.08.2016
 2. http://btdc.org.ua/stem-osvita/
 3. http://pedrada.com.ua/news/gruppy/zakhodi_svjata_konkursi_i_tp/stem-osvita_v_ukrayini_vid_doshkilnika_do_kompetentnogo_vipusknika/#
 4. http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621
 5. Як надати вашим дітям STEM освіту. 8 кроків до успішного майбутнього. (Технічна студія «Винахідник»)http://vynahidnyk.org/arhiv-novyn-ta-podiy/STEM.html

Comments

 1. Я.С
  Дійсно, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудовано навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне заняття чи проблема

  1. Дякую! Я хотіла б зазначити, що STEM-освіта, дійсно буде впроваджена, але ніколи не замінить учителя, і стане практичним спрямуванням предмета.

 2. Анатолій Єгорович
  Так, ми повинні прагнути переходу на STEM-освіту. Зарубіжні колеги мають досить високі результати математично-технологічної освіти. Дякую за статтю.

 3. Петро Олексійович
  Цікаві думки та досить широке поле для застосування своїх ідей при викладанні математики. Бажаю успіху!

 4. Юрій Юрович
  Ми живемо у світі, який не розділено на окремі дисципліни чи предмети, тому дітям важливо бачити його цілісним.Дякую за статтю!

Залишити відповідь