МАРЧУК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ | ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

вчитель фізики
Долинівська філія Гайворонського НВО №1
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Анотація: Навчання школярів стає ефективнішим, якщо вчитель володіє інтернет-технологіями і використовує ресурси і можливості Інтернету в своїй практичній діяльності.   В своїй статті я пропоную ознайомитися з деякими можливостями ІКТ, які я використовую в своїй роботі.

Протягом останніх десятиліть спостерігається поступове зниження інтересу школярів до предметів природничого циклу.

 • Одні (60,2% від опитаних старшокласників) посилаються на те, що ці предмети не знадобляться їм у майбутньому.
 • Інші (5,3% опитаних) вважають, що на уроках вивчаються питання, вже відомі їм з книг, журналів, телевізійних передач.
 • Треті (34,5%) скаржаться на складність предметів, вони не бачать особливого сенсу змушувати себе вчити формулювання і ламати голову над завданнями.
 • Нерідко висловлюється думка, що це досить спеціальні предмети, які не потрібні ста відсоткам населення, а тому їх слід вивчати в школі на вибір.

Аналіз шкільного курсу фізики показує:

– слабку світоглядну, політехнічну і гуманітарну спрямованість (він мало сприяє розвитку мислення, моральному і естетичному вихованню);

– недостатню орієнтацію на життєво важливі проблеми, і перш за все на проблеми екологічної освіти;

– недостатню вмотивованість (учні часто не розуміють, навіщо вивчаються ті чи інші питання; крім того, багато понять починають формуватися занадто пізно, без врахування вікових інтересів учнів);

– відсутність підходу, що враховує інтереси і здібності учнів (в результаті чого для одних школярів курс фізики виявляється занадто складним, а для інших, навпаки нудний і нецікавий).

Перед педагогом ставиться завдання – пробудити інтерес, а не відлякувати учнів складністю предмета, особливо на початковому етапі вивчення курсу фізики.

Використання сучасних освітніх технологій дозволяє раціонально організувати процес навчання, добиватися хороших результатів:

 • Проблемне навчання
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Науково-дослідна та проектна діяльність
 • Інтерактивне навчання
 • Рішення творчих завдань

Комп’ютерні технології на уроках фізики передбачають:

 • використання мультимедіа-технологій при вивченні навчального матеріалу;
 • інтенсивне використання комп’ютерів як інструмент повсякденної навчальної роботи учнів і педагогів;
 • зміна змісту навчання фізики;
 • реалізація міжпредметних зв’язків фізики з іншими навчальними предметами;
 • розробку методів самостійної пошукової та дослідницької роботи учнів у ході виконання навчальних телекомунікаційних проектів;
 • навчання учнів методом колективного рішення проблем;
 • пошук і обробка інформації в рамках досліджуваного матеріалу з використанням Інтернет;
 • використання електронних таблиць для вирішення завдань;
 • проведення віртуальних практикумів і лабораторних робіт;
 • підготовку вчителів до роботи з новим змістом, новими методами і організаційними формами навчання.

Комп’ютерна комунікація дозволяє отримати доступ до практично необмежених масивів інформації. Це дає можливість при організації навчального процесу спиратися на весь запас знань, доступних жителю “інформаційного суспільства”. Абсолютно унікальні можливості для діалогу дитини з наукою і культурою, інтерактивне спілкування надає Всесвітня комп’ютерна мережа – INTERNET.

Інформаційні технології підвищують інформативність уроку, ефективність навчання, надають уроку динамізм і виразність.

Відомо, що в середньому за допомогою органів слуху засвоюється лише 15% інформації, за допомогою органів зору 25%. А якщо впливати на органи сприйняття комбіновано, засвоєними виявляться близько 65% інформації.

Завдяки використанню інформаційних технологій на уроці можна показувати фрагменти відеофільмів, рідкісні фотографії, графіки, формули, анімацію досліджуваних процесів і явищ, роботу технічних пристроїв і експериментальних установок.

За допомогою комп’ютера можна показати такі явища і експерименти, які недоступні безпосередньому спостереженню, наприклад, еволюцію зірок, ядерні перетворення, і т.п. За допомогою моделей з віртуальної лабораторії, можна змоделювати будь-які фізичні процеси. Демонстрація дослідів, мікропроцесів, які не можна виконати в школі, можлива без показу реальних експериментів.

З’являється можливість виконати роботу в віртуальної лабораторії шляхом вибору різних початкових параметрів.

Наявність в школі комп’ютерів і підключення до мережі Інтернет дозволяє організувати дистанційне навчання учнів, які не мають можливості відвідувати школу.

Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок і дозволяють організовувати нові види навчальної діяльності.

В результаті, на етапі закріплення знань багато учнів починають придумувати свої завдання, вирішувати їх, а потім перевіряти правильність своїх міркувань, використовуючи комп’ютер.

Складені школярами завдання можна використовувати в класній роботі або запропонувати іншим учням для самостійного опрацювання у вигляді домашнього завдання.

Для проведення самостійних і контрольних робіт контролю знань учнів мною складені і використовуються на уроках комп’ютерні тести.

До найбільш ефективним і інноваційним формам подання матеріалу слід віднести мультимедійні презентації. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі уроку, що дозволяє мені оперативно поєднувати різноманітні засоби навчання, які сприяють більш глибокому і усвідомленому засвоєнню матеріалу, що вивчається, економії часу на уроці, насиченню його інформацією. Мною розроблена і систематизована медіатека уроків – презентацій по всіх розділах курсу фізики.

Презентація дає мені можливість проявити творчість і індивідуальність. Діти і самі охоче складають презентації і використовують їх у своїх відповідях на уроці. У кабінеті фізики вже накопичена колекція даних презентацій.

Метою проведення навчально-наукової конференції є розкриття творчого потенціалу учнів, ведення науково-дослідної роботи, довузівська підготовка.

Протягом декількох років мої учні беруть участь в міських, крайових і всеросійських конференціях, займаються проектною діяльністю.

Особистість дитини формується в процесі його власної діяльності. Через спілкування лежить шлях до спорідненості душ. 45 хвилин уроку для мене – це не тільки інтелектуальна напруга, а й просте людське спілкування.

У новій, реформованій школі школяреві повинно бути цікаво і комфортно навчатися, в таку школу дитина буде приходити з задоволенням, смакуючи радість від зустрічі з однолітками і вчителями.

Література.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – Київ, 2002.
 2. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / П.С.Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.
 3. Біда Д.Д. Інтерактивні уроки фізики. – Харків, 2005.
 4. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.

Comments

 1. Олеже Андрійовичу,знаю,що Ви добре володієте інтернет-технологіями і використовуєте їх в своїй практичній діяльності та допомагаєте не лише дітям ,а й колегам “подружитися” з інтернетом.Діти залюбки готують проекти,презертації,використовують різні інтернет-ресурси не лише для уроків фізики.Стаття Ваша актуальна,цікава.Дякую.Натхнення Вам в роботі,успіхів!

 2. Дуже задоволена тим,що ознайомилася із Вашою статтею. Адже нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти, тим то даний матеріал і є актуальним. А головне, що в учнів є великий інтерес і бажання застосовувати ІКТ для здобуття знань. Дякую за змістовну статтю. Успіхів Вам!!!

 3. Застосування комп’ютерів як засобів навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.

Залишити відповідь