МАРАНДА ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( МУЛЬТИМЕДІЯ) ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Андріяшевська Наталія Іванівна

Учитель географії та біології
Комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( МУЛЬТИМЕДІЯ) ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Останніми роками інформаційні і телекомунікаційні технології  посіли своє постійне місце в навчальному процесі. Мультимедії у навчанні – це особливе джерело географічної інформації, що дає змогу більш глибоко освоювати географічний матеріал. Тому і є важливим процес активізації інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі за допомогою формування пізнавальних інтересів учнів під час вивчення географії. Мультимедійне  навчання набуло сьогодні широкого розповсюдження, й інтерес до нього весь час зростає. Воно зацікавлює учнів своєю оригінальністю, отримання задоволення від самого процесу спілкування з різними гаджетами і результативності в здобутті географічних знань. Мультимедії стають надійною основою для розвитку географічної освіти і культури. Головна перевага застосування цих технологій як засобу навчання полягає в тому, що вони дають учням велику та різноманітну інформацію: демонструють за короткий час процеси, що в реальних умовах проходять упродовж місяців, років і навіть століть. Усе це має велике значення для географії, яка вивчає складні природні і суспільні системи.

Мультимедійні технології застосовуються в Україні в середніх навчальних закладах приблизно впродовж останніх десяти – п’ятнадцяти років. З’явились такі поняття як «мультимедія», «Інтернет», «дистанційна освіта», «єдиний інформаційний простір» і т. ін. Та варто знати, що комп’ютер не врятує вчителя від  усіх проблем, які є сьогодні в розвитку географічної освіти. Комп’ютер – лише механізм для обробки та передачі інформації, досить складний, але все ж механізм.

Що таке мультимедія? Це нова технологія, сукупність прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання, передачі аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні хмарних технологій.

Сучасний перехід України до інформаційного суспільства, коли до Інтернету може підключись практично будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до так званих «Хмарних послуг». Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, завдяки цьому освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у приміщенні та на відкритій місцевості, що дуже важливо під час вивчення географії.

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу.

Вчителі можуть використовувати хмарні технології для дистанційного навчання, на уроках та позакласній діяльності, а також в методичній роботі. При цьому реалізуються певні задачі: отримання оперативної інформації, миттєва комунікація із колегами або учнями (відбувається оптимізація часу навчального процесу), поширення власного досвіду, підвищення кваліфікації, ознайомлення із передовим досвідом вчителів.

Ведення блогу. Блог – (веб-щоденник) це сайт, який є лентою записів (постів), які постійно доповнюються, сортируються за часом та датами. Його створювати набагато легше, ніж сайти, тому будь-який вчитель здатний на це. На ньому можна розміщувати текст, зображення, мультимедіа. Блог обов’язково містить можливість залишати коментарі тими хто його відвідує, а тому він є інтерактивним середовищем спілкування учнів та вчителя. За допомогою цього сервісу вчитель-предметник або класний керівник може збирати інформацію, анкетувати учнів або батьків, виконувати контроль знань, організовувати проектну діяльність або проводити рефлексію після будь-яких заходів. Це ефективний засіб популярізації предмета, або своєї діяльності.

Використання гаджетів. Гаррет Ріттер  керівник відділу мистецтва в англійській школі Уїллоу, який у 2013 році отримав престижну премію Пірсона за видатне використання технологій під час уроків, підкреслює, що навіть у простому сучасному смартфоні закладено набагато більше комп’ютерної потужності, ніж у космічному кораблі, що доставив першу людину на Місяць.

На уроках географії та природознавства під час виконання короткотривалих проектів учні використовують смартфони, планшети, ноутбуки для пошуку в мережі Інтернет інформації, малюнків, які ілюструють виступ їхньої групи перед класом. За відсутності підручників в смартфонах та планшетах використовується їх електронна версія. Учні навчаються усвідомлено використовувати цифрові технології.

Відеоблогінг. Коли Гаррет Ріттер запропонував своїм учням зробити серію навчальних відео з використанням студії звукозапису та завантажити їх на You Tube, вони в результаті отримали 185 тисяч переглядів: «Для моїх дітей із бідного району Кардіффа було просто дивовижно використати широкі можливості Інтернету».

Наші учні також знімають на мобільні телефони або планшети домашні досліди, а потім показують на уроці, або під час перерви. Наприклад, в 5-му класі це дослідження «Зміни об’єму води при зміні температури» , в 7-му класі»Торнадо в пляшці». А учні 8 -го класу вивчаючи літобудову України створюють цікаві фільми-детективи або казки та викладають їх на You Tube. Приємно, що діти часто залучають батьків та маленьких братиків і сестричок до цієї роботи. Це пропагандує предмет географії та природознавства та зміцнює родини.

«Перегорнутий клас» або «перевернене навчання»– це зворотній

метод навчання, коли лекції та вивчення предмета відбувається онлайн, а домашнє завдання або закріплення матеріалу виконується в реальному класі. Цей метод в Сінгапурі називають методом «продуктивних провалів» («productive failure»). Його запропонував глава Лабораторії досліджень навчальних процесів Національного інституту освіти країни Ману Капур. За його ідеєю учням пропонується спочатку спробувати розв’язати приклад або рівняння, а тільки потім пояснюють як це зробити. Використовується декілька сервісів для «перегорнутого навчання». Взагалі, всі хмарні технології, про які далі піде мова можна використовувати для даного методу. Вчителі можуть викладати навчальний матеріал, відео, фотоматеріали у себе на блозі, на сайті навчального закладу, Диску Google або на стіні в соціальних мережах, запропонувати учням ознайомитися з темою, а вже на уроці проводити обговорення, закріплення або опитування. Для контролю навчальних досягнень також можна використовувати ці ресурси.

Соціальні медіа. Учні давно вже навчилися інтегрувати соціальні мережі в навчання. Під час роботи над довготривалими проектами вони в групі обмінюються інформацією для виступу або створення презентації. Відбувається процес спільної роботи над проектом.

Якщо використовувати соціальні медіа обережно і з розумом, вони можуть слугувати як корисний інструмент, а не як відволікаючий фактор, як це буває зазвичай.

Група у Facebook або інших соціальних медіа дозволяє забезпечити для учнів простір, де вони зможуть ставити запитання та отримувати на них відповіді. Коли вони повернуться після школи додому і приступлять до виконання домашніх завдань, то зможуть поставити запитання, що їх цікавить, на стіні групи, на яке ви як учитель чи хтось з однокласників зможете дати відповідь.

Таким чином, мультимедій технології спричинили справжню революцію в освіті, спонукають учнів та вчителів до самоосвіти і самовдосконалення.

 

Посилання:

  1. Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах. Сабліна М.А. – ISSN On line: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2014, № 3(7).
  2. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / С. Г. Литвинова. – К., 2011. – 22 с.
  3. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи.

Литвинова С.Г. Україна, м.Київ, Методичний центр інформаційних технологій в освіті.

  1. Використання комп’ютерних і цифрових технологій у роботі шкільного вчителя. Кетрін Нейв, Велика Британія.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//osvita.ua – 20.11.2014.- Назва з екрану.
  2. Використання соціальних медіа на уроках.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//osvita.ua. – Назва з екрану.
  3. Сервисы для организации перевёрнутого класса. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//newtonew.com/blog/post/265.
  4. http://youtu.be/fvGhLWuziBs;http://youtu.be/fCzPvXsNwFk;http://youtu.be/yQzvCShBLcshttp://youtu.be/Ak1VRe8GJlo

 

Comments

  1. Вітаю!Повністю підтимую ваші думки про те, що використання інформаційних технологій спонукає учнів до самоосвіти,саморозвитку ,пошуку відповідей на проблемні запитання. Адже сьогодні актуально вміти знайти інформацію та застосовувати її на практиці.

Залишити відповідь