МАНІЦЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель початкових класів
Іванівської загальноосвітньої філії КЗ «Соколівське НВО”
Соколівської сільської ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв’язку з цим виникла нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу, особливо курсу початкової школи(зокрема предметів природничо-математичного циклу). Не в кращу сторону  змінюється екологічна ситуація в світі, природа та  погода.        Інформація, яка подана в підручнику, м’яко кажучи застаріла і її постійно треба поновлювати відповідно до життєвих реалій. Вивчення окремих тем з використанням  комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процессу в початкових класів.

Саме використання ПК на уроках і є новою технологією в навчанні, нововведенням в навчально-виховному  процесі.Особливо це питання важливе для початкової школи.

Втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній дитині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.

Я впроваджую інновації в свою роботу тому, що вони дають можливість показати учням “світ у цілому”, а ще звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення  індивідуальної роботи.

Наразі персональні комп’ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя.

Тож освоєння  комп’ютерних технологій дітьми намагаюся впроваджувати в початковій школі. Для того, щоб ефективно використовувати комп’ютер, вчу в першу чергу володіти ефективно готовими програмами, що дозволяють виконувати дуже різні завдання.

Це доволі нова форма роботи, яка  викликає зацікавленість і в учнів, і  у вчителя. Вона дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але  слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп’ютерна навчальна програма не замінить на уроці мене тобто вчителя.

Я впевнилася в тому, що використання мультимедійних технологій  на уроках, дозволяє:  за  мінімум часу  донести до учнів більший об’єм інформації , ніж під час роботи з підручником, а також своєчасно поповняти теоретичні відомості новими фактами та подіями.

Дуде велику зацікавленість в учнів  викликають яскраві малюнки до теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш активному  обговоренню теми. Учні комфортніше і розкутіше почувають себе під час проведення нетрадиційного уроку. Використання комп’ютерної  техніки сприяє  індивідуальному підходу до кожного учня. Завдяки використанню комп’ютера чи планшета на уроці в учнів відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки, підвищується емоційний рівень уроку. Велике значення під час підготовки таких уроків має те, що полегшується робота вчителя під час підготовки до уроку.

Я дійшла висновку , що використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі в початковій школі сприяє урізноманітненню форм уроку і може призвести до виникнення нової форми уроку, у якому головна роль буде відведена учням. При цьому моя робота не знецінюється, а тільки полегшується. Під час використання на уроках інноваційних технологій отримую задоволення від такого виду навчальної діяльності.               Важливим чинником інтелектуального розвитку учня є розвиток його образного мислення, що в процесі пізнання забезпечує виділення в об’єктах і явищах дійсності просторових властивостей і відношень (форми, величини, напряму тощо), створення на цій основі об’ємних образів та оперування ними в процесі розв’язування задач. Образне мислення є важливим компонентом будь-якої творчої діяльності, основаної на використанні рухливих, гнучких асоціацій.

Важливо пам’ятати, що рівень розвитку образного мислення учнів особливо впливає на ефективність засвоєння матеріалу під час його вивчення, а це постійно вимагає створення образів і оперування ними. В початкових класах проблема розвитку об’ємного мислення учнів потребує пошуку нових підходів до подальшого вдосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання, оскільки від якості навчання залежить не тільки результат навчання, розвитку та виховання школярів, а й загальний рівень розвитку мислення вихованців.

Тому одним з методів підвищення ефективності навчально-виховного процесу, активізації та розвитку образного мислення учнів 1-4 класів є реалізація такого дидактичного принципу, як наочність , який передбачає створення  чуттєвого образу предмета.

Для візуального подання навчальної інформації широкі можливості надає саме комп’ютерна техніка. Вважаю, що візуалізація понять  робить комп’ютер ефективним засобом для вивчення предметів природничо-математичного циклу, а ще викликає в учнів бажання висувати оригінальні думки та шукати нестандартні шляхи виконання завдань, сприяє розвитку творчих складових мислення, а це  приведе до кращого засвоєння нових понять.

На уроках намагаюся створити умови для того, щоб учень мав змогу досліджувати різноманітні об’єкти, змінювати їх параметри, спостерігати й аналізувати результати своїх дій, робити висновки на основі своїх спостережень. При цьому діти мають можливості для дослідницької, творчої діяльності, що сприяє формуванню пізнавального інтересу, активності, розвитку всіх форм мислення.

Думаю,що такий підхід до навчання дає наочні уявлення про поняття, які вивчаються, що сприяє розвиткові образного мислення, а ще є час і на дослідницьку діяльність.

Вважаю, що завдяки використанню інноваційних технологій на уроках можна значно розширити коло навчальних завдань та включити в навчальний процес задачі нового типу.

Хотілось би відмітити, що накопичення учнями візуальних понять за допомогою спеціальних програмних засобів сприяє розвитку вмінь виділяти головне в навчальному матеріалі. Думаю, що процес  засвоєння  нових знань з застосуванням ПК проходить ефективніше, а одержані знання — набагато міцніші.

Comments

    1. Дякую! Можливо не все ще виходить так, як хотілось би, але намагаюся навчати цікаво та мотивую учнів до самостійності! До речі, навчаючи,сама багато чому вчусь у своїх вихованців.

  1. Доброго дня, Наталіє Петрівно. Захоплююсь вашим вмінням цікаво, змістовно організовувати уроки та зацікавлювати учнів. Дійсно, без ІКТ сучасний урок складно уявити. Та погоджуюсь і з тим, що ніяка, навіть найдосконаліша комп’ютерна навчальна програма не замінить на уроці вчителя. Дякую за цікаві матеріали.

    1. Дуже рада, що змогла зацікавити Вас! Час змінюється, тож намагаюся йти в ногу з часом. Але ніколи і нічого не зможе замінити живого спілкування . Це один з найважливіших чинників високих навчальних досягнень учнів.

  2. Нова доба нового прагне слова! Цілком згодна з твердженням Наталії Петрівни, що сучасні технології навчання дають змогу значно розширити коло навчальних завдань та включити в навчальний процес задачі нового типу.

  3. Наталіє Петрівно, дякую за цікаву статтю.Знайшла в ній для себе багато корисного. Знаю,що Ви творчий,ініціативний педагог.Тому бажаю Вам натхнення в роботі,творчих успіхів.

  4. Дякую за змістовну доповідь. Питання є актуальним, і на мою думку, має право розглядатися в контексті наступності навчання дітей 1-го класу та старших дошкільників. Це надасть можливість розвинути тему ще більше. Успіхів Вам!

Залишити відповідь