МАЛЕНКО ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель хімії та біології
Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Кіровоградської райдержадміністрації
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті висвітлено основні напрямки використання інтерактивних та традиційних методів навчання на уроках хімії з практичного досвіду вчителя, з метою підвищення рівня компетентності розвитку вчителя та активізації діяльності учнів на уроках.

Використання інтерактивних технологій не є самоціллю у роботі вчителя. Не на всіх уроках можна використовувати такі форми діяльності. Для вчителя найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного в поєднанні з традиційним навчанням була створена така атмосфера у класі, яка б сприяла співробітництву, розумінню і доброзичливості й підвищувала інтерес учнів до предмета, посилювала у них прагнення здобувати знання самостійно, використовуючи вчителя як консультанта і організатора всього процесу. [1. C. 5]

Головною метою у сучасній школi є розвиток i саморозвиток особистостi школярiв шляхом оволодiння знаннями i видами дiяльностi, формування вiдповiдних вмінь та навичок, якi сприяють якості навчання. Проблема пiдвищенняякостiзнанъучнiв турбує кожного педагога. Адже школярi можуть успiшно оволодіти навчальним матерiалом у тому випадку, якщо органiзацiя навчального процесу буде зіставлена з розвитком у них практичних навичок. Щоб показати можливостi вдосконалення знань, навчити дiтей бачити можливостiвзаємодiї мiж теорiєю та практикою, навчанням та самонавчанням.

Існує багато нових форм і методів навчання. На уроках можна поєднати традиційні та інноваційні методи навчання. [2. C. 4] При цьому враховувати основні дидактичні принципи Я.А.Коменського: науковість, цілісність, послідовність, наочність, особистісно-доступність, принцип  повноцінної освіти та основні ознаки особистісно-орієнтованого навчання, зокрема:

 • Зосередження уваги на потребах учня;
 • Діагностична основа навчання;
 • Перевага навчального діалогу;
 • Співпраця, співтворчість між учнями та вчителем;
 • Турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів;
 • Пристосування методики до навчальних можливостей учня;
 • Стимуляція розвитку і саморозвитку дитини.[3. C. 28-29]

Без урахування цих ознак ефективність уроку хімії значно знижується. З метою підвищення ефективності навчання необхідно використовувати технологію проектів, метод проблемного навчання, форми колективної, індивідуальної та самостійної роботи учнів, надавати перевагу розв’язуванню задач пошукового характеру.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії сприяють лабораторні досліди, практичні роботи, семінарські заняття. Неабияк допомагає інтерактивна дошка ,адже  інформація, яка на ній подається – стаєцікавішою і розвиває мотивацію, що сприяє колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок,присутня ефективна подача матеріалу та можливість використання програм, наприклад, learningapps.[4. C. 38]

Розвитку пізнавальної активності учнів

Отже, чіткість і глибина розгляду навчального матеріалу, практикуми, самостійна робота , над розглядом блоків інформації стає звичкою для учнів, допомагає їм здобути міцні знання. А радість успіху формує у наших учнів пізнавальні можливості і бажання розширювати й поглиблювати рівень своїх навчальних досягнень. [5. C. 16-17]

Всі знають найефективнішим навчання стане тоді, коли учень виявить максимальну активність, а учитель – активніше користуватиметься функцією консультанта та організатора навчального процесу.

Сьогодні  учні вміють працювати в групах, парах, відстоювати свою позицію, робитивисновки, узагальнення, працювати з додатковоюлітературою, самостійнооволодівати розвитком власного інтелекту.

Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії сприяють лабораторні досліди, практичні роботи, семінарські заняття.

Окрім використання різних інтерактивних методів  для активізації пізнавальної діяльності учнів необхідно використовувати на уроках сюжетно-рольові ігри, які поєднують у собі знання не лише з хімії, але й з інших предметів. Проведення такого роду уроків вимагає ретельної підготовки як учителя, так і учнів.

Використаніджерела:

 1. Артемова Л. М. Розвитоктворчихздібностейучнів на уроках хімії з використанням ІКТ / Л. М. Артемова // Хімія. — 2011. — Липень (№ 13-14). — С. 5-7.
 2. 2.Бацур Л. Засобиінформаційнихтехнологій / Л. Бацур // Хімія. — 2006. — № 30. — С. 4-6
 3. Каменский Я.А. Великая дидактика. Пампедия // Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, ИХ. Песталоцци. Педагогическоенаследие. -М., 1987.-С. 5-137
 4. 4.Кононенко Н. Мультимедіа на уроках хімії / Н. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 4. — С. 38-39.
 5. Тасенко О. В. Використаннякомп’ютерів у викладанніхімії та біології / О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2007. — № 1. — С. 16-18.

Залишити відповідь