МАЙФАТ ІРИНА ЯКІВНА | ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Учитель початкових класів
комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1
дитячий юнацький центр «Перлинка»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

У тезах розглядається одна з найбільш актуальних проблем педагогіки – підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи через використання інтерактивних технологій у процесі навчання. Пропонуються  інтерактивні технології, що допоможуть учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно – орієнтованого підходу, пріоритету суб’єкт – суб’єктних відносин [3, 5].

Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у світі – ці риси особистості стають найважливішими на сучасному етапі розвитку освіти. Їх формування вимагає використання інтерактивних технологій у процесі навчання на основі реалізації особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів.

Впровадження інтерактивних форм та методів у практику на уроках

природознавства у початкових класах потрібно починати з простих («Мозковий штурм», «Дешифрувальник», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Мікрофон» та поступово переходити до більш складних («Діалог»,  «Метод «Прес», «Дискусія» та ін.) При використанні інтерактивних методів, окрім зростання рівня знань, в учнів розвивається логічне мислення, зв’язне мовлення, пам’ять, увага, здатність до самостійного пошуку інформації, самоаналізу та аналізу думок інших, учні вчаться давати короткі, лаконічні відповіді, слухати інших, з повагою ставитися до думки однокласників, формується вміння спілкуватися в колективі, вміння товаришувати та допомагати, з’являється вмотивованість навчання, зацікавленість предметом [1].

Дітям молодшого шкільного віку цікаво все, що незвичне, нестандартне. Використовуючи елементи інноваційних технологій, не останню роль відіграє  оригінальність самої форми їх проведення. Учнів відразу ж зацікавлює те, що відбувається на уроці, дитяча психологія краще сприймає короткочасні повідомлення, відмінні за формою викладу та джерелом подачі.

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Із-поміж учнів обирається «журналіст», який бере інтерв’ю в решти учнів.

Запитання

  • Що таке явища природи?
  • Яку пору року полюбляєте найбільше?

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Вчитель формулює незакінчене речення і пропанує дітям закінчити його.Наприклад, під час вивчення теми «Сонце та його значення для життя на Землі» (1 клас) доцільно запропонувати такі висловлювання для вправи «Незакінчене речення»:        – Сонце – це величезна розжарена … (куля).- Завдяки Сонцю на нашій планеті існує … (життя).                                                             – Сонячні промені несуть на Землю … (світло і тепло).                                                        – Сонце потрібно всьому … (живому).Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Вивчаючи тему «Осінні явища у живій та неживій природі», пропонується запитання:

  • Які асоціації у вас викликає слово «осінь»? (жовте листя, похмуре небо, урожай, туман, гриби, дощі, хризантеми тощо.)

Гра «Дешифрувальник»

Прочитайте зашифровні слова. ( Записані на дошці.)

ЗООРЕ              ЧКАРІ        СВОТАК      РЕМО        ЛЕРЕДЖО

( Озеро, річка, ставок, море, джерело)

Інтерактивна вправа «Знаємо – дізналися»

Заповнення таблиці  на дошці.

Знаємо Дізналися
·        Звірі – тварини.

·        Тіло звірів укрите шерстю.

·        Звірі мають чотири ноги, хвіст.

·        Звірі народжують дітей.

·        Мами-звірі годують діток молоком.

·        Бувають хижі, травоїдні, всеїдні.

·        Бувають свійські, дикі.

·        Звірі по-різному готуються до зими.

·        Одні звірі впадають у сплячку.

·        Другі сплять, але можуть прокидатися.

·        Треті – роблять запаси їжі.

·        Четверті – активні.

 

 

Робота в парах. Гра «Нагодуй тварину»

Учні об’єднуються в пари. Кожна пара отримує картку із зображенням звіра, радиться та називає, чим живиться тварина взимку. (Учні, у яких зображення повторюється, доповнюють відповідь або виправляють помилки.)

Зображення на картках: Лисиця, вовк, заєць, бобер, білка, лось, олень.

Робота в групах.

Під час вивчення теми « Вода та її властивості» пропоную дітям об’єднатися в групи.Учні розподіляють ролі у групі. Кожній групі роздаються малюнки із зображенням різних  станів води:

  • рідкий стан ( компот, молоко, сік);
  • твердий стан ( сніжинка, лід, бурулька);
  • газоподібний стан ( хмаринка, чайник, шо парує).Кожна група визначає, у якому стані зображена вода на малюнках, пояснює свою думку.

Велика роль приділяється ігровим моментам, адже ігри розвивають пізнавальний інтерес, спостережливість активізують розумову діяльність, вчать робити висновки, зіставляти окремі  факти. Під час гри учні краще засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових  ситуаціях.

Гра-міркування «Поясни назву»Учні висловлюють припущення щодо походження назв весняних місяців.Гра «Хто зайвий?»Знайдіть « зайву» тварину. Поясніть свою відповідь.1. Вовк, лисиця, олень, кінь.2. Заєць, кіт, собака.3. Вовк, лисиця, метелик, качка.

Отже, впровадження інтерактивних методів навчання на уроках природознавства в початковій школі поглиблюють знання учнів з теми, учні краще засвоюють поняття,  інтерактивне навчання розвиває  зв’язне мовлення, вміння відстоювати свою думку. Учні зацікавлені, активні та вмотивовані до вивчення природознавства, через що урок стає набагато продуктивнішим[2].

Використання  інтерактивних  методів  навчання  веде  до  фахового  зростання  самого  вчителя. Варто  зробити  перший  крок,  і  після декількох  старанно  підготовлених  уроків учитель  зможе  відчути,  як  змінилося  ставлення  до  нього  учнів,  сама  атмосфера  в  класі,  що  послужить  додатковим  стимулом  роботи за інтерактивними технологіями.

Використана література

  1. Біда О. Структура і методика інтерактивного уроку. // Початкова школа. 2007 – №7.
    2. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання. З досвіду роботи //Тема. – 2004. – № 3/4. – С. 229-232. 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н.П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).                                                                                                            4. Пироженко Л., Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.                               5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: Наукю-метод. посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Comments

  1. Шановна Ірино Яківно! мені сподобалася Ваша стаття,вона актуальна. Використання елементів інтерактивного навчання є дуже важливим в роботі вчителя , сприяють покращенню ефективності навчального процесу.

Залишити відповідь