ЛИТВИНЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА | НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ STEM-ОСВІТИ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИзавідувач навчально-методичного центру дистанційного навчання
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
вчитель інформатики
«НВО Багатопрофільний ліцей фізико-математична школа І‑ІІІ ступенів №18
Кіровоградської міської ради

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ  МОДЕЛІ STEM-ОСВІТИ

В статті розкриваються основні аспекти інноваційної моделі STEM – освіти, основні її переваги та STEM-компетентності.

 

Одним із напрямів інноваційного розвитку всіх країн світу визнано науково-технічну систему навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін, яка увійшла в освітній простір під назвою «STEM-навчання», що охоплює

 • природничі науки (Science),
 • технології (Technology),
 • технічну творчість (Engineering);
 • математику (Mathematics).

Завдяки цій системі діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.

Головна мета освітнього процесу – є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності [1].

Освіта в галузі STEM є основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти.

STEM-спеціальності – сучасні спеціальності, до яких можна віднести такі: IT-спеціалісти, програмісти, інженери, спеціалісти високотехнологічних виробництв, спеціалісти біо- і нанотехнологій.

Серед методів навчання в STEM -освіті особливе місце займають методи проектно-орієнтованого навчання, які залучають учнів до процесу набуття знань, умінь і навичок за допомогою дослідницької діяльності. Дослідницька діяльність базується на комплексних, реальних технічних проблемах і ретельно опрацьованих завданнях. Це дозволяє учням оволодіти знаннями та сформувати навички у практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту, а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам.

Згідно концепції STEM-освіта має поєднувати в собі міждисциплінарний і проектний підходи, основою для чого виступає інтеграція природничих наук і технологій, інженерна творчість і математика. Навчання учнів STEM – дисциплінам має передбачати застосування методик їх викладання не як самостійних, відокремлених одна від одної, а на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Руфат Aзізов (генеральний директор Unimetal Group: «Освіта нового покоління») визначив 10 переваг STEM – освіти над традиційною:

 1. Інтегроване навчання по «темах», а не по предметах.
 2. Застосування науково-технічних знань в реальному житті.
 3. Розвиток навичок критичного мислення і розв’язання проблем.
 4. Підсилення впевненості у своїх силах.
 5. Активна комунікація і командна робота.
 6. Розвиток інтересу до технічних дисциплін.
 7. Креативні й інноваційні підходи до проектування (STEM – навчання включає шість етапів: проблема (питання, задача), обговорення, конструювання, дизайн, тестування і розвиток).
 8. Місток між навчанням і кар’єрою.
 9. Підготовка дітей до технологічних інновацій життя.
 10. STEM як доповнення до шкільної програми [2].

Науковці вважають, що впровадження в Україні STEM-освіти сприятиме:

 • переходу до освітнього процесу, який передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження до сучасних суспільно модернізованих систем психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Майбутнє – за технологіями, а майбутнє технологій – за вчителями нового формату, які можуть повести учнів за собою, розширивши їхній кругозір до безкінечності;
 • підготовці вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нових підходів до навчання та сучасних ІКТ;
 • налагодженню видавництва методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створенню інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, дистанційні курси, освітні портали тощо), а також забезпеченню умов їх використання у школі;
 • налагодженню виробництва вітчизняного навчального обладнання і дидактичних засобів навчання.

Впровадження в освітній процес методичних рекомендацій з організації STEM-освіти дозволить сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця:

 • уміння побачити проблему й визначити в ній якомога більше можливих сторін і зв’язків;
 • уміння формулювати дослідницьке завдання й визначати шляхи його вирішення;
 • гнучкість як уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти можливість інших точок зору щодо розв’язання проблем і стійкість у відстоюванні своєї позиції;
 • оригінальність у розв’язанні проблем, відхід від шаблону;
 • здатність до перегруповування ідей та зв’язків;
 • здатність до абстрагування і до конкретизації, до аналізу і синтезу;
 • відчуття гармонії в організації ідеї.

В Україні сформувалася власна система роботи з інтелектуально обдарованими дітьми, у тому числі й з природничо-математичних та технологічних дисциплін: інтелектуальні конкурси, турніри, олімпіади, квести тощо.

Які б інноваційні підходи не були запроваджені, освітній план STEM-освіти першочергово потребує: інтеграції технологій у повсякденний освітній процес, вчителів, які найкращим чином володіють методикою викладання цих предметів, інформаційно-комунікаційними технологіями, технологіями інтерактивного навчання, і, звичайно ж, розробки механізму практичної реалізації концепції впровадження STEM-освіти.

Бібліографія:

 1. Закон України про освіту № 2145-VIII від 05.09.2017 р.[Електронний ресурс].-Режим доступу.- http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Новые направления в дисциплинах STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика).[Електронний ресурс].-Режим доступу.-http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2014/01/20140109290208.html#ixzz4MHxzXHSz
 3. STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання» .[Електронний ресурс].-Режим доступу :http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373
 4. Морзе Н. Презентація STEAM-освіта .[Електронний ресурс].-Режим доступу http://www.stemschool.com/

 

Comments

 1. Дякую, Ольго Валентинівно, за змістовну та цікаву статтю, переконана в тому, що STEM-освіта це – потреба сьогодення і її варто впроваджувати з раннього віку в дошкільних навчальний закладах, а потім продовжити вивчати і в школі, адже наука повинна бути цікавою, захоплюючою, а головне пізнавальною та доступною дітям. Успіхів Вам та наснаги, нових творчих звершень:)))

 2. Мабуть, це дійсно майбутнє нашої освіти, адже застосування STEM – предметів дає змогу підготувати учнів до успішної післяшкільної зайнятості та освіти. Успіхів Вам та творчості!

 3. Дякую, Ольго Валентинівно, що ви завжди перші впроваджуєте нові технології, навчаючи нас. STEM освіта в Новій українській школі одна із ключових напрямків розвитку майбутніх, творчих учнів. І нам, вчителям, потрібно вчитись, впроваджувати в свою діяльність, щоб учням було цікаво навчатися і бути компетентним в сучасному світі. Успіхів Вам.

 4. Сповіщення: free video dating chat
 5. Сповіщення: free dating site for africans
 6. Сповіщення: free fun dating
 7. Сповіщення: free over 50 dating site
 8. Сповіщення: free kuwait dating sites
 9. Сповіщення: free personal dating
 10. Сповіщення: free mobi dating sites
 11. Сповіщення: local dating site for free
 12. Сповіщення: free online dating and chat
 13. Сповіщення: mashed cauliflower keto
 14. Сповіщення: keto beef and broccoli
 15. Сповіщення: keto diet cheat sheet
 16. Сповіщення: gay porn dating sim
 17. Сповіщення: gay gaming dating site
 18. Сповіщення: spanish gay dating site
 19. Сповіщення: scat dating gay
 20. Сповіщення: gay dating relationship
 21. Сповіщення: gay mature dating
 22. Сповіщення: gay dating is impossible
 23. Сповіщення: im dating a feminine gay man
 24. Сповіщення: free gay dating sims
 25. Сповіщення: website for dating gay men
 26. Сповіщення: writing essays services
 27. Сповіщення: essay writing companies
 28. Сповіщення: writing a essay
 29. Сповіщення: website that writes essays for you
 30. Сповіщення: write a persuasive essay
 31. Сповіщення: write argumentative essay

Залишити відповідь