ЛИЧКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Учитель математики та інформатики
Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1
Добровеличківської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Анотація. Розвиток особистості дитини – основне завдання школи, яке потребує від учителя нового підходу до організації процесу навчання. На перший план виходить «навчальна ситуація», у якій учитель повинен створити ситуацію, в ході якої учні мають досліджувати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, тобто застосовувати навички високого рівня при вивченні конкретної теми.

У НОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СТАНДАРТІ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ, презентованому міністром освіти і науки України на Всеукраїнській серпневій конференції 2017, виписані ключові принципи, ключові компетентності, наскрізні вміння школярів початкової школи.

СТАНДАРТ

 • грунтується на визнанні та сприянні розвитку талантів кожної дитини
 • враховує цінність дитинства
 • забезпечує радість пізнання через дослідницьке та проектне навчання
 • поєднує здобуття знань та умінь, які готують до вирішення життєвих завдань
 • формує цінності і ставлення та передбачає педагогіку партнерства на основі довіри і розуміння
 • пропонує дітям цікаве навчання
 • дає вчителям педагогічну свободу
 • гарантує батькам збереження здоров`я дитини та безпеку шкільного простору

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

 • розв’язую проблеми
 • розвиваю власний емоційний інтелект
 • критично мислю
 • досліджую
 • творчо мислю (креативність)
 • організовую свою діяльність
 • співпрацюю
 • рефлексую
 • ефективно спілкуюся
 • читаю вдумливо

У 2022 році до 5 класу основної школи прийдуть зовсім нові учні, які навчатимуться новими формами та методами. Але сьогоднішні школярі потребують також змін у навчанні, викладанні предметів, вихованні.

Розвиток особистості дитини – основне завдання школи, яке потребує від учителя нового підходу до організації процесу навчання. Урок залишається основною формою навчання, але змінюються вимоги до його проведення:

 • практичний підхід у викладанні;
 • особистісно-орієнтований, індивідуальний підхід;
 • самостійна робота учнів, а не пояснення учителя;
 • розвиток навчальних дій учнів;
 • учитель – колега у здобутті знань.

На перший план виходить «навчальна ситуація», у якій учитель повинен створити ситуацію, в ході якої учні мають досліджувати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, тобто застосовувати навички високого рівня при вивченні конкретної теми.

Не секрет, що інтерес до природничо-математичних дисциплін у школярів знижується. Тому варто знаходити нові підходи у викладанні даних основ наук. І, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють умови для навчальної діяльності учнів і викладача.

Варто використовувати наявні шкільні комп’ютери та Ґаджети учнів. Вони можуть слугувати, як інформаційна система, що допомагає вирішувати різноманітні навчальні питання; джерело інформації; носій наочного матеріалу, тощо. За допомогою комп’ютерної техніки легко, зручно, швидко можна організувати як навчальний процес, так і перевірку знань.

При перевірці будь-яких робіт на побудову графіків, або розв’язування рівнянь графічним способом можна використовувати програмний засіб GeoGebra Графічний калькулятор. (GeoGebra — вільно-поширюване (GPL) динамічне геометричне середовище, яке дає можливість створювати «живі креслення» для використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і лінійки. Крім того, програма володіє багатими можливостями для роботи з функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів тощо) за рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дає змогу керувати і геометричними побудовами).) Після виконання завдання кожен може перевірити правильність миттєво. Наприклад, учню потрібно побудувати графік функції у=7х2+2х-3. Для цього варто скласти таблицю значень після визначення вершини та побудувати графік. Після здачі роботи школярі можуть зайти у додаток на своїх смартфонах та переглянути вигляд графіка

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Комп’ютерна техніка пришвидшує процес навчання та перевірку знань учнів, але потрібно підходити до її використання виважено: вдало підібрати середовище для роботи на уроці та у позаурочний час.

Використовуючи комп’ютер на уроках математики, слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.

Література.

 1. Новий Лержавний стандарт початкової школи
 2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/GeoGebra

Comments

 1. Шановна Олено Володимирівно! Мене зацікавила Ваша стаття, Цілком згодна з Вами, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів.

 2. Сповіщення: bumble v tinder
 3. Сповіщення: free global dating
 4. Сповіщення: p o f free online dating
 5. Сповіщення: top free dating sites totally free
 6. Сповіщення: best free dating sites 2021
 7. Сповіщення: free dating site in austria
 8. Сповіщення: los angeles free dating sites
 9. Сповіщення: free online dating sites cyprus
 10. Сповіщення: free dating sex games
 11. Сповіщення: free married dating sites uk
 12. Сповіщення: dating sites that work free
 13. Сповіщення: dating my daughter free diwnload
 14. Сповіщення: free dating swingers
 15. Сповіщення: single moms dating site free
 16. Сповіщення: is keto safe
 17. Сповіщення: eggplant keto
 18. Сповіщення: is cheese keto
 19. Сповіщення: dating korean chinese gay men
 20. Сповіщення: adam4adamn gay dating site
 21. Сповіщення: gay dating pittsburgh
 22. Сповіщення: gay female dating websites
 23. Сповіщення: gay dating in baltimore, md
 24. Сповіщення: gay christian dating sites
 25. Сповіщення: gay singles dating site
 26. Сповіщення: gay underaged teen dating site
 27. Сповіщення: age difference gay teen dating
 28. Сповіщення: dating when fat gay
 29. Сповіщення: writing narrative essays
 30. Сповіщення: writing an essay intro
 31. Сповіщення: writing an essay about yourself
 32. Сповіщення: what to write college essay about
 33. Сповіщення: who to write an essay
 34. Сповіщення: writing an essay online

Залишити відповідь