ЛАВРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Учитель фізичної культури
Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розкриваються проблеми формування здоров’язберігаючого середовища та здоров’язбережувальної педагогіки в навчальному закладі. Автор з власного досвіду наводить приклади втілення їх у життя.

Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях. 
Головним скарбом життя є здоров’я, і,щоб його зберегти, потрібно багато що знати. Авіцена

Здоров’я — найвища цінність що є у людини. Здоров’я — стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції [6]. В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (1948) записано, що здоров’я – це стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби або фізичних вад [5].

Динамічнийритм сучасного життя, не краща екологічна ситуація, постійні стреси не сприяють зміцнення здоров’я людини. Спілкуючись з людьми різного віку складається враження, що люди, тільки захворівши, розуміють, що позбавлені чогось надзвичайно важливого в житті. Тому необхідно піклуватися про своє здоров’я ще з дитячого віку. І ми, як фахівці фізичної культури, повинні зберегти здоров’я не тільки собі, а нести пропаганду здорового способу життя в суспільство.

Відповідно до статті І Закону України «Про фізичну культуру і спорт» фізична культура — це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості» [1].

Головними завданням у діяльності педагогічного колективу школи на сучасному етапі повинні бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. Останнім часом з’являється поняття «здоров’язбережувальна педагогіка». Здоров’язбережувальна педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе [3, с. 44].

Виникає питання створення здоров’язберігаючого освітнього середовища. Здоров’язберігаюче освітнє середовище – це сукупність оптимальних умов навчання й виховання, що створюються адміністрацією школи та педагогічним колективом за обов’язкової участі самих учнів з метою забезпечення охорони і зміцнення здоров’я школярів [4, с. 25].

У здоров’язберігаючому освітньому середовищі у школярів формується емоційно-ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточення, а їх гармонійний розвиток відбувається в ситуаціях фізичного, емоційного, інтелектуального, соціального, духовного комфорту [2, с. 3].

На виконання Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 та з метою реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» в начальному закладі розроблена шкільна програма «Здоров’я». Протягом року проводяться змагання з волейболу, баскетболу, футболу, «Веселі старти», «Козацькі розваги», «Тато, мама, я – спортивна сім’я»,  тощо) та заходи (Дні Здоров’я», Тижні БЖД, виховні години, заходи на реалізацію елементів програми «Рівний-рівному», співпраця з громадськими організаціями) направлені на формування в учнів оздоровчої рухової активності та здорового способу життя. Протягом року учні закладу залучені до туристко-краєзнавчої роботи: змаганнях з туризму, здійснюються подорожі та екскурсій містом, Україною (Київ, Черкаси, Львів, Веселі Боковеньки, Чорний ліс, острів Хортиця, Запоріжжя тощо). Під час цих заходів крім ознайомлення з історією рідної України велика увага приділяється формуванню здорового способу життя.

Велике значення у формуванні здоров’язберігаючого середовища є позаурочна діяльність, оскільки раціонально та правильно організований вільний час школярів сприятиме зміцненню їхнього здоров’я. В своїй позаурочній роботі я намагаюсь залучати не тільки обдарованих та фізично-розвинених учнів, а і тих, які мають проблеми зі здоров’ям. Також є певна група учнів, для яких вже сформована ігрова залежність від «передових технологій». Даній категорії учнів цікавіше грати у футбол, волейбол та баскетбол на планшеті, ніж займатися на спортивному майданчику. Я намагаюсь відірвати дітей від гаджетів власним прикладом, наведенням прикладів з життя, залученням мотиваційних елементів і звичайно розмовам з батьками таких учнів.

Кожен  навчальний рік проведяться товариської зустрічі з волейболу між учнями, вчителями та батьками. З використанням новітніх технологій, у співпраці з міською організацією «Спорт для всіх», проведено спортивно-пізнавальний захід «Олімпійська лабораторія». Черпаючи нову інформацію про спортивні заходи з мережі Інтернет, у лютому 2017 року, була прийнята естафета від Віталія Кличко та організовано спортивно-патріотичний флешмоб – «22 PushupChallenge (https://youtu.be/bQr8odLpnkg).

Успішна реалізація завдань освіти: створення сприятливого для здоров’я освітнього середовища в навчальному закладі, формування відповідального ставлення і сталої мотивації до здорового способу життя у дітей та учнівської молоді, можливе лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчального-виховного процесу (педагогів, учнів, сім’ї та громади).

Необхідною умовою нормального розвитку дитини є фізичне виховання не тільки в школі, але і в сім’ї. Тому що двох-трьох уроків на тиждень, передбачених шкільною програмою, зовсім недостатньо, щоб забезпечити необхідну рухову активність і належний фізичний розвиток дитини.

Сім’я багато в чому визначає ставлення дітей до фізичних вправ, їх інтерес до спорту, спортивну направленість, активність та ініціативу. Цьому сприяють близьке емоційне спілкування дітей і дорослих у різних ситуаціях, природно виникає їхня спільна діяльність (участь та організація спортивних змагань, обговорення успіхів спортивного життя країни, переживання при перегляді телевізійних спортивних передач, ілюстрацій в книгах на спортивні теми та ін.). Від власного прикладу (позитивного або негативного), який демонструє батько та матір в сім’ї, в значній мірі формується світогляд у дитини.

Таким чином, якщо кожен учасник навчально-виховного процесу буде дотримуватись певних рекомендацій щодо культури формування здоров’язберігаючого освітнього простору ми зможемо зберегти здоров’я не тільки собі, а й побудувати здорове суспільство.

Список використаної літератури

  1. 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».Режим доступу: http://com/ukrainy-kodeksy/zakon-ukrajini-pro-fizichnu-kulturu-sport.html.
  2. Лук’янченко М.І. Особливості організації здоровозберігаючого освітнього середовища. – УДК 37.018.2– 8 с.
  3. Омельченко Л.П. Здоров’я творча педагогіка. [Текст] / Л.П.Омельченко, О.В.Омельченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 205 с.
  4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающиеобразовательныетехнологии в современнойшколе. – М. : АПК и ПРО, 2002. – 121 с.
  5. Статут (Конституція) Всесвітньоїорганізаціїохорониздоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.nau.ua/?uid=1014.1.34&title/.
  6. Uk.wikipedia.org здоров’я [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – Режим доступа: http:// uk.wikipedia.org здоров’я (дата звернення 19.05.2017). – Назва з екрана.

Comments

  1. Не можу з Вами не погодитися,адже від здоров’я наших дітей залежить майбутнє нашої країни.Ваша стаття нині дуже актуальна.Дякую.Успіхів Вам.

Залишити відповідь