КРУШЕНІЦЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ  НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Школа – це дзеркало суспільства, тому сучасні освітні процеси набувають такого ж характеру інтенсивності та форсованості. Перед учнем та учителем ставиться мета швидкого та якісного опанування значної кількості навчального матеріалу. Шкільна програма зазнає чималих змін: додаються нові предмети до інваріативної складової, збільшуються обсяги та порядок вивчення окремих тем з того чи іншого предмету, зазнає суттєвого перегляду тактика діяльності як педагога, так і школяра саме тому доцільно в таких умовах використовувати сучасні технології та методи навчання.

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.  Адже вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процессу.

Використання сучасних технологій у навчанні учнів інформатики й інших предметів допоможуть сучасному учневі

 • підвищити мотивацію до навчання;
 • зменшити час на підготовку домашніх завдань;
 • формувати інформаційні компетенції у процесі навчання та у позаурочній діяльності
 • організувати самостійну та дослідницьку діяльність;
 • перетворити ігровий контент у захопливе навчання.

Формувати стійкий інтерес до навчання, підтримувати дослідницько-пошукові прагнення учня допомагають різноманітні конкурси, проекти, методи перевернутого навчання, квест-технології.

Веб – квест.

Веб-квест (webquest)— проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго (США) Берни Доджем і Томом Марч в 1995 році. Учителі всього світу використовують цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на уроках.

Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

 • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
 • самонавчання і самоорганізація;
 • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
 • навички публічних виступів.

Перевернуте навчання

«Перевернуте навчання» — це форма активного навчання, педагогічна модель, у якій класна робота і організація домашніх завдань змінюються місцями. Учні дивляться вдома короткі відеолекції, презентації, тоді як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів і дискусії. Відеолекції часто розглядаються як ключовий компонент у «переверненому» підході, вони створюються учителем і розміщуються в Інтернеті. Під час навчальних занять роль викладача — виступати тренером або консультантом, заохочуючи учнів здійснювати самостійні дослідження і спільну роботу. Зміст навчання вже не є самоціллю, а є опорною точкою. Акцент ставиться на процесі пізнавальної діяльності,під час якої учень, спираючись на контент, відкриває для себе нове знання.

Оскільки комп’ютер не лише джерело інформації, а став середовищем навчально-пізнавальної діяльності, для впровадження моделі «перевернутого навчання» учитель може використати власний блог чи сайт.

Ментальні карти

Для вивчення нового навчального матеріалу можна скористатися ментальними картами (карти розумі, або інтелектуальні карти (mind maps). Ментальні карти – це спосіб опрацювання інформації графічним та візуальним способами; вид запису ідей, думок. Суть побудови ментальної карти полягає у тому, щоб за допомогою зрозумілих символів, образів, об’єктів, асоціацій, якими мислить людина, наочно зобразити цілісну картину знань про предмет вивчення, розгляду.

Побудова ментальних карт викликає неабиякий інтерес у школяра до карти як об’єкту, і заразом до предмету, якого вона стосується. Це широке поле для творчості, розвитку просторової уяви, креативності та нестандартного мислення. Водночас, це один із раціональних шляхів систематизації інформації, генерації нових ідей, класифікації, структурування та відображення об’єкту розгляду.

Технологія індивідуалізації процесу навчання

Це організація навчального процесу, при якій вибір педагогічних засобів та темпу навчання враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей та сформованого досвіду. Прикладом технології індивідуалізації процесу навчання є проектний метод.

Проекти можуть бути:

 особистісні, парні, групові (за кількістю учасників).

 короткочасні, середньої тривалості, довготривалі (за часом проведення).

Короткочасні проекти використовуються в межах одного уроку, наприклад, при вивченні теми «Текстовий процесор», коли за обмежений час учні повинні створити статтю в газету та оформити її засобами Microsoft Word.

Проекти середньої тривалості пропонуються як залікові роботи в кінці певної теми.

Довготривалі проекти виконували учні з високим рівнем навчальних досягнень на протязі, як мінімум, одного семестру.

Використання методу проектів сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей та нахилів дитини, учить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватись. Він орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Реформа освіти не змінює модель навчання, форму проведення занять, але щоб відповідати вимогам часу, стрімкому інформаційному та технічному прогресу, учитель має бути сучасним, творчим, гнучким, сприйнятливим до інновацій, різноманітним у виборі методів і технологій навчання.

Comments

 1. Шановна Тетяно Леонідівно! Ваша стаття цікава та корисна. Цілком згодна з Вами, що формувати стійкий інтерес до навчання, підтримувати дослідницько-пошукові прагнення учня допомагають різноманітні конкурси, проекти, методи перевернутого навчання, квест-технології. Вдячних учнів Вам, подальших успіхів та добра.!!!

 2. Сповіщення: jesus tinder profile
 3. Сповіщення: totally free dating sites in usa
 4. Сповіщення: keto bread recipes

Залишити відповідь