КРАСЮК ЮЛІЯ ПАВЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Учитель фізики
Лісівської філії Комунального закладу
«Михайлівське навчально-виховне об’єднання»
Олександрівської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» НА УРОКАХ ФІЗИКИ

У статті розглянуто поняття «переверненого навчання», підґрунтя якого становлять види навчальної діяльності активного навчання, комбінована система навчання, залучення у колективну діяльність. Розкрито переваги та недоліки технології «переверненого навчання».

Нині особлива увага суспільства приділяється метапредметним результатам освітньої діяльності, що передбачають формування і розвиток особистісних якостей і загальної культури учнів, розуміння цінності освіти, внутрішньої мотивації і відповідальності за своє навчання. В організації навчального процесу сучасної школи мають бути враховані як тенденції розвитку науки й техніки, так і вимоги суспільства до якості надання освітніх послуг. Одним із найефективніших шляхів для виконання такого завдання цілком правомірно вважати цілеспрямоване використання інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів у навчально-виховному процесі. Використання сучасних ІКТ дозволяє не тільки урізноманітнити навчально-виховний процес, а й упровадити нові педагогічні технології навчання, зокрема «перевернуте» навчання. [1]

Інтерес до «перевернутого класу» постійно росте. Перенесення подачі теоретичного матеріалу за межі класної кімнати допомагає виділити більшу кількість часу на уроці для розвитку важливих в сучасному світі навичок – ведення дискусії, критичного мислення і створення власних проектів.

Концепцію «перевернутого класу» називають методикою 21-го століття.

«Перевернуте навчання» – це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного(!) уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань.

«Перевернутий клас» – це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. [2]

В ході «перевернутого навчання» учень отримує знання самостійно, опрацьовує матеріал у власному темпі і готується до виконання завдань. Учитель, у свою чергу, в ході проведення занять за «перевернутою» технологією вже не може просто перевіряти засвоєння знань, тут вже потрібні завдання на застосування отриманих знань, на визначення умінь і компетентностей. Дуже доречні у «перевернутому» навчанні групові форми роботи та проекти. А головна цінність даної технології – це розвиток самостійності учня, уміння застосовувати отриману інформацію, розвиток аналітичної діяльності, системної роботи. Адже головне завдання сучасної школи – розвиток умінь і навичок до самоосвіти.

Основними елементами пропонованої методики є:

 • використання лаконічних (не більше 5-6 стор. на урок) навчальних підручників;
 • попереднє ознайомлення учнів вдома з новим навчальним матеріалом;
 • на уроці – короткі пояснення до нового навчального матеріалу за текстом підручника;
 • проведення оцінювання знань та навичок учнів при виконанні практичної роботи;
 • проведення на кожному уроці формування та перевірки навичок, що базуються на матеріалі поточного уроку;
 • виставлення оцінки як сукупної за знання теорії та практичні навички;
 • дозвіл використання учнями інформаційних матеріалів під час роботи;
 • впровадження засобів унеможливлення і невигідності «списування»;
 • індивідуальний захист (здача) своїх практичних робіт. [3]

Основна перевага моделі «перевернутого класу» полягає в тому, коли учні поводяться найбільш енергійно, намагаючись вирішити певну проблему, відповісти на запитання чи працювати в групі, вчитель в класі може допомогти їм з цим складнішим видом навчання.

Переваги «перевернутого класу»:

 • на урок діти приходять підготовленими;
 • можливість вивчати відеоматеріали в тому темпі, який їм підходить;
 • можливість затримуватися на найбільш складних для сприйняття місцях;
 • підвищується мотивація учнів;
 • легше контролювати прогрес учнів;
 • розширені засоби діагностики

Проблеми «перевернутого класу»:

 • як бути з дітьми, у яких немає комп’ютера або виходу в Інтернет?
 • як зробити відеоконтент, який з великою ймовірністю привертав би увагу учнів?
 • як організувати навчання в рамках моделі перевернутого класу, щоб воно відповідало вимогам до рівня знань, умінь і навичок учнів, пропонованим шкільними програмами?

На основі вищезазначеного, можна зробити такі висновки:

 1. Технологія «перевернутого» навчання заслуговує на увагу та впровадження у навчально-виховний процес.
 2. Дана технологія незамінна для предметів, які викладаються обсягом 1 – 2 год на тиждень, тому що вирішує проблему «дефіциту часу».
 3. Для забезпечення ефективності «перевернутого» навчання необхідна підготовча робота серед учнів.
 4. Технологія «перевернутого навчання» дає змогу розвивати відповідальне ставлення до навчання з боку учня та змінює роль учителя в сучасних соціально-економічних умовах.
 5. «Перевернуте навчання» сприяє самоосвіті учня.

Розглянемо приклад використання методу «перевернуте навчання» з фізики у 7 класі для теми «Механічна робота та енергія» (режим доступу: https://sites.google.com/site/robotaienergia7klas/home)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Литвинова С.Г. «Технології навчання учнів у хмарно орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706261/1/1239-4665-1-PB.pdf
 2. Перевернуте навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=517
 3. Перевернутий клас: відмінності від звичайного уроку, переваги та складності реалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metod-portfolio.blogspot.com/2015/10/blog-post_89.html

Comments

Залишити відповідь