КРАСОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ТА ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕНЬ (ВІРШІВ) НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Учитель німецької мови
Маловисківської гімназії
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ТА ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕНЬ (ВІРШІВ) НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Використання іншомовних пісень є необхідним засобом навчання. По-перше, учні відразу долучаються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвокраїнознавчим матеріалом створюється хороша передумова для всебічного розвитку особистості учнів, бо спеціально підібрані пісні стимулюють образне мислення і формують хороший смак. Пісенний жанр, як один з важливих жанрів музичної творчості, завдяки наявності вербального тексту здатний точно й образно відобразити різні сторони соціального життя народу країни. Пісням, як й іншим творам мистецтва, властива комунікативна функція, тобто передача закладеним її автором змісту адресату

Вчені виявили, що людський мозок володіє різними сферами сприйняття музики і мови. Музичний центр сприйняття знаходиться в лівій півкулі, яка відповідає за творчість, тому працює трохи швидше і краще запам’ятовує, ніж мовний центр, який знаходиться у правій півкулі. У зв’язку з цим, пісні, що поєднують роботу обох півкуль, можуть запам’ятовуватися краще і швидше віршів, а алфавіт, в свою чергу, легше проспівати, ніж розповісти. Не менш важливим елементом є ритм. Навіть тим людям, які втратили почуття реальності, ритм може допомогти ненадовго сфокусувати увагу. Саме ритм може допомогти швидше розпізнати іноземну мову, що є однією з найголовніших ступенів вивчення мови. Робота з піснями може дозволити поповнити словниковий запас, а також відпрацювати відмінну вимову. Для початку необхідно просто спробувати підспівувати, а вивчивши пісню повністю, ні в якому разі не зупинятися на простому запам’ятовуванні тексту.

Пісня допомагає учням у найбільш цікавою для них формі повторити і запам’ятати букви в тій послідовності, в якій вони розташовані в алфавіті.

Пропоную декілька пісень різної складності, які використовую:

  • при вивченні алфавіту

Das ABC

Aa, Bb, Cc, Dd,

Ee, Ff, Gg;

Hh, !i, Jj, Kk,

LI, Mm, Nn, Oo, Pp;

Qq, Rr, Ss, Tt,

Uu, Vv, Ww,

Xx.Yy, Zz,

Ä, Ü, Ö,

ß.

ie, ei, eu, äu

ah, oh, uh, eh,

äh, üh, öh, ih, ieh;

ich, ach, chs, seh,

tsch, ck, tz.

Dasistdasdeutsche ABC.

DasgereimteAlphabet

A, B, C, D,

wastutnichtweh?

Fleißigundnettzusein,

zeitigimBettzusein.

A, B, C, D,

dastutnichtweh!

E, F, G, H,

wassagtPapa?

MachdeineSchularbeit,

HastnochzumSpielenZeit!

E, F, G, H,

dassagtPapa!

I, K, L, M,

wasistbequem?

Faulseinundschadenfroh,

dummseinwieBohnenstroh!

I, K, L, M,

dasistbequem!

N, O, P, Q,

wassolltestdu?

TäglichzurSchulegehn!

NiemandeinNaschendrehn!

N, O, P, Q,

dassolltestdu!

R, S, T, U,

wasgibtunsRuh?

Fleißiggewesensein,

Klugundbelesensein!

R, S, T, U,

dasgibtunsRuh!

V, W, X,

was nütztunsnix?

GrobwieeinSteinzusein,

immerzu „nein“ zuschrein.

V, W, X,

dasnütztunsnix!

Ypsilon, Zet,

werliebtdasBett?

WernichtdenganzenTag

faulaufdemSofalag!

Ypsilon, Zett, derliebtdasBett!

 

A B C D E – meininKopftutmirweh.

F G H I J K – derDoktoristda.

L M N O P – esistmirwiedergut, juche

Q R T S T U V W X – esfehltmirnix.

Y Z – jetztgeheichzuBett.

  • при вивченні днів тижня

WIR HABEN BESUCH

derZwerg, derMontag, derDienstag, Mittwoch, derDonnerstag, derFreitag, derSonnabend / derSamstag, derSonntag; kommen, gehen, schon, wieder, bald, wann; dererste, derzweite, … dersiebente Strukturen: Herein, bitte!Ichgehe. / Dugehst. / Ergeht. Wannkommstduwieder? Kommbaldwieder! Bisbald! AmMontag.

AmMontagkommenwir,

AmMontagkommenwir,

DieZwergesindschonhier,

DieZwergesindschonhier,

DerersteZwergheißt Montag,

Montag, Montag, Montag,

DerersteZwergheißt Montag,

Erspieltsogernmitmir.

“. : Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.)

  • при вивченні назв тварин використовую декілька пісень та віршів

WIR GEHEN IN DEN ZOO

der Löwe, derAffe, derElefant, derTiger; stehen, liegen, sitzen,

laufen, springen, fliegen, schwimmen, klettern, sehen, wollen, können : Ichseheden Löwenschlafen.

Dukannstgutmalen.

IchwilldenTigersehen.

SiehstdudenAffen?

Kannstduesmirgeben?

indenZoo, nachAfrika; imZoo, inAfrika

AufdemgroßengrünenRasen

SeheichTiereruhigschlafen:

Einen Bären, einenHasen, Einen Löwen, einenAffen, EinenWolfundeinenTiger, EinenFuchsundeinenIgel. InderMittekannichsehenEinenElefantenstehen.

Бібліографія

  1. Барановська Ірина. Ненадокучлива німецька: Тексти, вірші, діалоги. – К.: «Шкільний світ»: Вмд. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
  2. Дручкив Н.Ю., Паршикова Е.А. Немецкий для детей. – К.: ООО «ИП Логос», 2005. – 544с.
  3. Дручкін Н.Ю., Паршикова О.О. Німецька мова у грі. – К.: Освіта, 1997. – 206с.
  4. КульчицькаО.Я.Deutsch- texteyum Hörverstehen- 2-6 Klassen. (німецька мова. Тексти для аудіювання. 2-6 класи). – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с.

Comments

Залишити відповідь