КОРОЛЬ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Учитель української мови та літератури
КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. 2 ім. А.С.Макаренка
Долинської районної ради»

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація.  Впровадження технології дистанційного навчання в освітній процес обумовлює необхідність розробки та удосконалення електронних навчально-методичних комплексів. Особлива увага  приділяється розширенню практики використання методів дистанційної освіти, підвищенню компетентності педагогів у їх створенні.

Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних основних елементів: середовища та методів передачі інформації.  Нині  перспективним є інтерактивна взаємодія з учням за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, що масово виділяються серед інтернет-користувачів. З 2014 року дистанційна школа “Оптима” використовує для організації навчального процесу MOODLE.  MOODLE – універсальна система, яка містить практично всі інструменти для успішного викладання навчальних предметів дистанційно.[3,26-30]  Участь в занятті і вивчення матеріалу учень підтверджує, відповідаючи на контрольні тести (або інші форми контролю).  Також тести служать і для самооцінки отриманих знань.  Додатково після закінчення кожної теми передбачена більша перевірочна робота.   Технологія системи дозволяє учневі, учителю і батькам постійно стежити за успішністю в процесі навчання.

Дистанційне навчання дозволяє:

 • знизити витрати на проведення навчання;
 • скоротити час на навчання ;
 • учасник самостійно може планувати час, місце і тривалість занять;
 • проводити навчання великої кількості людей;
 • підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, об’ємних електронних бібліотек і т. д.
 • створити єдине освітнє середовище.

Можна виділити наступні основні форми дистанційного навчання в режимі он-лайн  та оф-лайн:

 • Чат-заняття – навчальні заняття, здійснювані з використанням чат-технологій. Чат-заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату. У рамках багатьох дистанційних навчальних закладів діє чат-школа, в якій за допомогою чат-кабінетів організовується діяльність дистанційних педагогів і учнів.
 • Веб-заняття – дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей «Всесвітньої павутини». Для веб-занять використовуються спеціалізовані освітні веб-форуми – форма роботи користувачів з певної теми або проблеми з допомогою записів, що залишаються на одному із сайтів зі встановленою на ньому відповідною програмою. Від чат-занять веб-форуми відрізняються можливістю більш тривалої (багатоденної) роботи і асинхронним характером взаємодії учнів і педагогів.
 • Також існують форми дистанційного навчання, при якому навчальні матеріали висилаються поштою в регіони. В основі такої системи закладений метод, який отримав назву «Природний процес навчання» (англ. Natural learning manner).
 • Відеоурок – один із основних компонентів електронного навчально-методичного комплексу ( тексти лекцій, презентації, відеозапис, тести). Основними формами подання лекційного матеріалу в системі дистанційного навчання є статичне зображення (наприклад, текст у форматі pdf або презентація Power Point), відеолекції. Відеолекції, поєднуючи в собі реалістичність і емоційну насиченість он-лайн трансляції, дозволяють робити паузи на свій розсуд, регулювати гучність звуку, переглядати лекцію або окремі її фрагменти довільну кількість разів.[1,69-70]

Тривалість і інформаційна насиченість навчального відео може варіюватися в досить широких межах залежно від конкретної дидактичної задачі.  Відеоурок за обсягом, структурою та змістом повинен відповідати обсягу, структурі та змісту відповідної теми навчальної програми.[2,162]

Рекомендується супроводжувати відеоурок анотацією і завданнями, які активізують пізнавальну діяльність учнів,  утримують їх увагу, надавати учням стенограму відеоуроку, а також використовувати відеоматеріали, що задають асоціативний зоровий ряд і динамічний темп зображення.

Практика використання відеоуроку, безсумнівно, буде розширюватися, посідаючи все більш значуще місце в складі  дистанційного навчання.  Тому вже сьогодні слід приділити увагу формуванню і удосконаленню компетенцій педагогів в області створення відеоуроків.

Дистанційне навчання – це демократична проста і вільна система.  Зараз активно використовується жителями Європи для отримання додаткової освіти.  Учень та студент, постійно виконуючи практичні завдання, набуває стійкі автоматизовані навички.  Теоретичні знання засвоюються без додаткових зусиль, органічно вплітаючись в тренувальні вправи.  Формування теоретичних і практичних навичок досягається в процесі систематичного вивчення матеріалів, прослуховування і повторення за диктором вправ на аудіо і відеоносіях (при наявності), телеприсутності.

У XXI столітті доступність комп’ютерів та Інтернету робить поширення дистанційного навчання ще простішим і швидшим.  Інтернет став величезним проривом, значно більшим, ніж радіо і телебачення.  З’явилася можливість спілкуватися і отримувати зворотний зв’язок.  Поширення «швидкого Інтернету» дало можливість використовувати «он-лайн» семінари (вебінари) для навчання, надавши учням можливість навчатися дистанційно в комфортних умовах, не залежати від місця перебування і стану здоров’я, вивчати предмети за індивідуальним графіком і на своїй швидкості сприйняття.

Бібліографія:

 1. Разумова, Н. А. Відеолекції і вебінари в системі дистанційного навчання Н. А. Разумова // Вісник Нижневартовського державного універсітету. – № 1. – 2013. – С. 69-70.
 2. Шабалін, Ю. Є. Створення навчальних відеолекцій як дидактична проблема / Ю. Є. Шабалін // Вітчизняна і зарубіжна педагогіка. – № 5. – 2012. – С. 162-169.
 3. Хуторський А. В. Дистанційне навчання та його технології // Комп’ютера. – 2002. – № 36. – С. 26-30.

Comments

Залишити відповідь