ГУЛАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Учитель початкових класів та образотворчого мистецтва
Іванівської загальноосвітньої філії
КЗ «Соколівське НВО»
Кіровоградського району
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Сучасні технології – невід’ємна частина життя людини, тому вчитель повинен використовувати у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет.

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є  доцільним і перспективним. Застосування нових комп’ютерних технологій при вивченні різноманітних предметів шкільної програми сприяє формуванню загально-навчальних умінь і навичок.

Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють винятково важливу роль для учнів молодшого шкільного віку, то використання комп’ютера в навчанні, в тому числі й під час пояснення багатьох теоретичних понять, виявляється надзвичайно ефективним, тому що це дозволяє представити матеріал, що вивчається, у наочній виразній формі, із залученням кольорового забарвлення, анімації, динамічних ілюстрацій. Комплексний вплив на чуттєве сприйняття мультимедійних засобів у комп’ютерних програмах для молодших школярів здійснюється завдяки поєднанню наочно-образної, графічної і алфавітно-цифрової інформації на екрані комп’ютера із звуком.

Використання комп’ютерів у процесі навчання молодших школярів, дозволяє вчителю добитися стійкої уваги до матеріалу, який вивчається. Характерні для комп’ютера елементи зацікавлення, все незвичайне, несподіване викликають у дітей багате своїми наслідками почуття здивування, жвавий інтерес до процесу пізнання, дозволяють підтримувати постійну увагу дитини, допомагають засвоїти будь-який матеріал.

Комп’ютер з його можливостями швидкої зміни ігрового персонажа, виконуваних дій, місця дії, рівня складності завдань, дає можливість вчителю утримувати інтерес молодшого школяра до обраної теми і, як наслідок, забезпечити краще засвоєння навчального матеріалу. Дітям молодшого шкільного віку важко ставити перед собою дальні цілі. У зв’язку з цим, вчитель, стимулюючи активну участь дитини в навчальному процесі, для підвищення мотивації використовує близькі цілі. Сучасні комп’ютерні системи навчання ставлять перед дитиною реальну, зрозумілу, цілком досяжну мету.

Для дитини, яка працює за комп’ютером надзвичайно важливе є те, що кожна її дія миттєво відтворюється на екрані, тобто учень наочно бачить результат своєї дії. Комп’ютер не тільки миттєво реагує на дії учня, але й водночас змінює ситуацію на екрані у відповідності до дій учнів. Це дозволяє працювати з комп’ютером в умовах активної взаємодії і усвідомлювати, до яких наслідків призводять виконані ним дії.

Важливою особливістю програмних засобів є те, що учню надається можливість змінювати рівень виконуваних завдань, тому успішно впоравшись із легшим завданням, він може випробувати свої сили на складнішому рівні, і це сприяє його самоствердженню, дозволяє добитися більших успіхів. Оволодіння знаннями в початковій школі – це той фундамент, на якому будуватиметься все подальше навчання учня. Перед вчителем стоїть відповідальна задача – добитися належного засвоєння програмного матеріалу кожною дитиною. Застосування комп’ютера на уроці сприяє реальній індивідуалізації та диференціації навчання.

Діти з високим рівнем розумової діяльності можуть за допомогою комп’ютера знайомитися з новим матеріалом, одержуючи нові відомості або заглиблювати свої знання, виконуючи вправи підвищеної складності. Учні із заниженим рівнем розумової діяльності можуть працювати з комп’ютером в індивідуальному темпі, не уповільнюючи просування класу за програмою. Діти, що пропустили заняття, можуть ліквідовувати пропуски в своїх знаннях на окремих етапах уроку або в позаурочний час.

Використання комп’ютерів у процесі навчання молодших школярів є одним з ефективних способів індивідуалізації навчання, розвитку інтелектуальних умінь і навичок дитини, створення позитивного емоційного фону навчання, а також підвищення мотивації. Впровадження інформаційних технологій у практику початкового навчання накладає певний відбиток на розвиток молодшого школяра, для якого комп’ютер стає рівноправним партнером, здатним точно реагувати на його дії й запити.  Робота з комп’ютером розвиває в дітей уміння планувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення, аналізувати, організовувати й передавати різні види інформації, самостійно вибирати цілі й будувати плани, розробляти проекти й утілювати їх на практиці.

Комп’ютер дозволяє індивідуалізувати роботу з кожним учнем, вибрати слушний, відповідний його можливостям рівень складності завдань, які йому пропонуються. Темп виконання завдань при роботі з комп’ютером задає сам учень, що дозволяє йому працювати самостійно, не витрачаючи час на те, що б почекати дітей, які не поспівають разом з ним засвоїти матеріал. Неабияку роль відіграє також те, що учень, працюючи за комп’ютером має можливість налаштувати комп’ютерне середовище згідно зі своїми потребами та уподобаннями. Засоби графіки, музичні фрагменти знімають напругу, сприяють кращому сприйняттю естетично поданої начальної інформації.

Майже в усі комп’ютерні програми, розроблені для молодших школярів, вбудовано систему контекстної підтримки, яка здатна допомогти дитині зробити наступний крок у розв’язанні завдання.Якщо у процесі роботи з комп’ютерною програмою учень відчуває утруднення і не може відреагувати на створену на екрані комп’ютера ситуацію належним чином, комп’ютер надає йому контекстну допомогу. Така допомога звичайно програмно вбудовується у комп’ютерній засіб. У процесі роботі з комп’ютером учень неодмінно одержує схвалення кожної правильної дії. У навчальних комп’ютерних програмах передбачене заохочення не тільки за кінцевій результат виконання складного завдання, а й за кожний крок просування школяра вперед, навіть незначні, малі перемоги комп’ютер не залишить без уваги. Він не тільки надає можливість добитися успіху за невеликий проміжок часу, що в свою чергу викликає бажання працювати ще і ще, але й дозволяє дитині відчути помітність і результативність своїх дій.

Експериментально доведено, що систематичне використання комп’ютера в навчанні молодших школярів сприяє формуванню інтелектуальних умінь учнів, зокрема вмінь планувати та аналізувати, підвищує мотивацію навчальної діяльності. Використання дидактичних комп’ютерних ігор і предметних середовищ у процесі навчання більше впливає на формування вміння аналізувати; залучення учнів до виконання на комп’ютері спеціально розроблених завдань сприяє ефективному формуванню вміння планувати; впровадження комп’ютера у процес навчання дисциплін початкової школи позитивно відбивається на підвищенні мотивації навчальної діяльності молодших школярів.

Список літератури

  1. Бех І.Д. Вихованняособистості. – Кн 1. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
  2. Болотянский В.Г., Рубцов В.Е. Игровые компьютерные среды учебного назначения // Информатика и образование, 2001. – №5. – С. 34-37.
  3. Кумарина Г.Ф., Вайнер М.Э. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 320 с.
  4. Рівкінд Ф.М Комп’ютерно-інтегровані уроки в початковій школі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. – 38-42.

Comments

  1. «Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня» М.Ебнер-Ешенбах

    А комп’ютер в сучасній школі єнадійним помічником вчителя.Моя малеча залюбки працює з комп’ютером.Дякую за цікаву і змістовну статтю.Натхнення Вам,успіхів.

  2. Стаття цікава,актуальна.Нашій країні потрібне молоде покоління здатне критично мислити,аналізувати,співпрацювати .поважати думки інших.В цьому важливе місце належить першому вчителю,який закладає основу розвитку дитини,формує її свідомість.Дякую за чудову статтю.Творчості ,успіхів Вам у роботі та міцного здоров’я.

  3. Учні нової української школи – це нове покоління, яке вільно володіє інформаційно – комунікаційними технологіями. Використання комп’ютерів у навчально – виховному процесі допомагає підвищити ефективність уроку, активізувати розумову та пошукову діяльність учнів, допомагає здійснити індивідуальний підхід до кожного учня, отже допомагає розкритися кожній дитині. дякую за цікаву статтю. Творчих Вам успіхів!

Залишити відповідь