ГРИГОР’ЄВ АНДРІЙ ІЛАРІОНОВИЧ | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Учитель англійської мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Могильне
Гайворонського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Мета написання цієї статті – показати, як можна використовувати електронний словник на уроці англійської мови під час аудіювання; запропонувати кілька вправ для прикладу на закріплення та контролю нових лексичних одиниць; пояснити, як налаштувати словник для даної роботи.

Відомо, що учні добре розуміють мовлення свого учителя іноземної  мови, оскільки звикають до того, як він вимовляє звуки, слова, речення. Та коли їм доводиться спілкуватися не з учителем, а з іншими особами, то виникають труднощі у спілкуванні, оскільки учням потрібно уже володіти навичками швидко адаптуватися до мовлення людини, з якою раніше не спілкувалися, розпізнавати звуки, слова, які вона вимовляє та способи інтонування нею речень.

Щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, на уроках іноземної мови учителі використовують діалоги, монологи, які озвучені як носіями  англійської мови, для яких вона рідна, так і особами, для яких англійська не є рідною, з їхніми акцентами та фонетичними, лексичними чи граматичними помилками.

На своїх уроках, крім діалогів, монологів, використовую ще й аудіозаписи слів, надиктованих носіями англійської мови в британському та американському варіанті.  Для цього використовую електронний словник GoldenDict, який озвучує лексичні одиниці (далі ЛО), що вивчаються на уроці. Учні слухають, як носії мови вимовляють ці слова, повторюють їх за ними і таким чином вчаться розпізнавати та правильно вимовляти ЛО, що вивчаються на уроці.

Словник GoldenDict є вільною оболонкою для електронних словників і підтримує багато файлових форматів словників, наприклад, StarDict, ABBYYLingvo, Babylon, Dictd.

Для прикладу візьмемо слова з теми «HOBBIES AND INTERESTS» за підручником О.Карп’юк: stamps, coins, badges, matchboxes, videos, postcards, watches. (Відразу скажу, що словник озвучує слова в однині, і також, на жаль, не має озвучення словосполучень, які зустрічаються у підручниках.) Ось як вони звучатимуть при наведенні на них курсором мишки (перший варіант вимови – британський, другий – американський).

Посилання на відеозапис.

Пропоную кілька видів завдань з використанням даного словника.

 1. Учні слідкують у підручнику чи дивляться на дошку, якщо на ній записані нові ЛО, слухають вимову цих слів і повторюють їх уголос. Потім слухають вимову слів ще раз, повторюють вголос і перекладають їх.

Цю вправу можна виконувати для закріплення під час вивчення ЛО, а також наступного уроку для повторення, закріплення та самостійної корекції вимови слів учнями.

 1. На аркушах паперу, які отримав кожен учень, написано ЛО, що вивчаються. Учитель з допомогою словника озвучує одне із них, а учні навпроти слова пишуть цифру, під якою прозвучало слово.

Наприклад.

 1. a) stamp –
 2. b) coin –
 3. c) badge –
 4. d) matchbox – 1
 5. e) video –
 6. f) postcard – 2
 7. g) watch –
 8. h) painting

Якщо слово «matchbox» прозвучало першим, то його позначають цифрою – 1, якщо слово «postcard» прозвучало другим, то цифрою – 2.

 1. Подібно до попереднього завдання можна створити вправу з картинками.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА

 1. Учитель озвучує слова у певному порядку з допомогою словника, а учні записують їхній переклад у стовпчик, ставлячи порядковий номер перед кожним слово. Цю вправу можна виконувати під час контролю.
 1. Учитель озвучує слова у певному порядку з допомогою словника, а учні пишуть словниковий диктант (Spelling).

Щоб словником GoldenDict можна було скористатися на уроці, необхідно мати комп’ютер, гучномовці і, відповідно, словник-оболонку GoldenDict.

Для того, щоб словник-оболонка озвучував слова, необхідно, щоб він містив словник Longman Pronunciation Dictionary (EN-EN), а в налаштуваннях оболонки  GoldenDict необхідно виконати такі налаштування:

 1. Щоб змінити мову інтерфейсу оболонки GoldenDict, зайти в «Edit – Preferences – Interface language » та змінити «English» на «Russian». Після цього закрити оболонку, натиснувши правою кнопкою мишки на іконці GoldenDict (це іконка із зображенням розгорнутої книги внизу праворуч на панелі задач) і вибрати «Quit».
 1. Щоб слова вимовлялися при відкриванні словникової статті, потрібно зайти на «Правка – параметры – аудио» і поставити галочки навпроти «Автоматически произносить слова в главном окне» та «Автоматически произносить слова во сплывающем окне».
 1. Щоб слова вимовлялися при наведенні курсором мишки, потрібно зайти на «Правка – параметры – всплывающее окно» і помітити галочкою «Разрешить всплывающее окно» та «Оправлять переводимо слово в главное  окно»
 1. Щоб швидко вмикати чи вимикати функцію промовляння слів при наведенні курсором мишки на слово, потрібно натиснути правою кнопкою мишки на іконці GoldenDict (це іконка із зображенням розгорнутої книги внизу праворуч на панелі задач) і вибрати «Сканировать».

Посилання на відео, у якому демонструються дії з налаштування словника.

Comments

 1. Дуже цікава стаття. Я дозволяю учням користуватися інтернет-перекладачами. GoogleTranslate також має можливості відтворення звуку, тож можна спрямувати любов учнів до копання у телефоні у корисне русло.

 2. Цей словник-оболонку можна завантажити також і на смартфон. Якщо для сильних учнів, то цей словник саме те, що треба, тому що має багато прикладів і вичерпні пояснення. А для решти, які не бажають копатися у словникових статтях, то це GoogleTranslate.
  Для вчителя,на мою думку, це – супер-словник.

  Ось кілька статей із GoldenDict.
  (А ось посилання на відео, у якому продемонстровано більше статей на слово “do” https://drive.google.com/open?id=0B4DhxYJv6JU6NGROYnctV1ZOQjA )

  do
  I [duː] (сильна форма), [dʊ], [də], [d] (слабка форма); v (past did; p. p. done)
  1) роби́ти, вико́нувати; влашто́вувати; готува́ти
  to do one’s lessons — готува́ти уро́ки
  to do one’s duty — вико́нувати свій обо́в’язок
  to do one’s hair — причі́суватися, зачі́сувати воло́сся
  to do one’s room — прибира́ти кімна́ту
  to do one’s correspondence — писа́ти листи́
  2) заподі́ювати, роби́ти
  to do harm to smb. — шко́дити кому́сь
  to do good — дава́ти ко́ристь
  3) огляда́ти (місто, музей і т.д.)
  to do London — огляда́ти Ло́ндон
  4) вико́нувати (роль)
  he did Lear — він вико́нував (грав) роль Лі́ра
  he did the cicerone — він був за гі́да
  5) підхо́дити, ли́чити, годи́тися
  this book won’t do for me — ця кни́жка мені́ не підхо́дить
  it won’t do — так не мо́жна; це не про́йде
  it will do — до́бре, гара́зд; до́сить
  6) готува́ти, вари́ти, сма́жити
  a chop is done to a turn — котле́та підсма́жена чудо́во
  7) (у формах perfect) кінча́ти, закі́нчувати
  let us have done with it — зали́шимо́ це; покі́нчимо з цим
  I have done with my work — я закінчи́в свою́ робо́ту
  8) як допоміжне дієслово в питальних і заперечних формах present і past indefinite
  do you understand me? — чи ви розумі́єте мене́?
  I do not speak Spanish — я не розмовля́ю іспа́нською
  did you see me? — чи ви мене́ ба́чили?
  9) для підсилення значення
  do come — будь ла́ска, прихо́дьте
  I did say so and I do say so now — я спра́вді це сказа́в і ще раз кажу́
  10) як заміна іншого повторюваного дієслова
  I speak English as you do Russian — я розмовля́ю англі́йською так са́мо, як ви росі́йською

  how do you do? — як ся ма́єте?, як живете́?, здра́стуйте!
  to do well — почува́ти себе́ до́бре, бу́ти здоро́вим; успі́шно ви́ступити; відзна́читися
  to do justice to — віддава́ти нале́жне (комусь)
  to do one’s best — роби́ти все, що мо́жна; не шкодува́ти сил
  to do time — відбува́ти ка́ру, відси́джувати строк
  to do brown sl. — обма́нювати, дури́ти
  to do a beer — ви́пити пи́ва
  to do battle — би́тися

  II [duː]
  n розм.
  1) обма́н, містифіка́ція, шахра́йство
  2) прийма́ння госте́й, вечі́рка
  we’ve got a do on tonight — у нас сього́дні вечі́рка
  3) pl у́часть, ча́стка
  fair do’s! — цур, на́впіл! (на двох)
  4) нака́з, розпоря́дження

  III [dəu]
  n муз.
  до

  Безкоштовна версія підтримує лише 5 словників (можна сказати, 5 статей). А платна – безліч і коштує десь 50 -70 грн. Можна завантажити файли-морфології, які полегшують роботу зі словником: при наборі слова не в початковій формі, словник находить його у початковій, а не пише, що такого слова не знайдено. Є англійська, українська, російська та інші морфологічні файли.

  Забув додати, що в англо-українських словникових статтях трапляються помилки у транскрипції, тому учням раджу читати транскрипцію в англо-російських статтях. Але вони не завжди читають її, а прослуховують, як вимовляється слово.

 3. Забув додати, що в англо-українських словникових статтях трапляються помилки у транскрипції, тому учням раджу читати транскрипцію в англо-російських статтях. Але вони не завжди читають її, а прослуховують, як вимовляється слово.

 4. Андрію Іларіоновичу, Ви просто молодець. Щиро тішуся за Ваших учнів. Адже з таким учителем важко не знати предмет. Тим більше коли мова йде про англійську мову. Дякую за матеріал. Обов’язково пораджу прочитати статтю вчителю англійської мови. Успіхів.

Залишити відповідь