ГРИДЖУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

вчитель фізичної культури
комунальний заклад
«Інгульське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Устинівської районної ради
Кіровоградської області

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація: у тезах продемонстровано застосування інноваційних технологій на уроках фізичної культури та їх ефективність.

Підготовка учнів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання та організаційна методика уроку повинні бути побудовані так, щоб широко залучати учнів до самостійної творчої діяльності щодо засвоювання нових знань та вдалого використання їх на практиці.

Основною формою організації навчання в школі є урок. Тому, педагогічна наука і шкільна практика спрямовують свої зусилля на пошук шляхів удосконалення уроку. Головне місце в цьому пошуку займає вчитель. Учитель, навіть з великої літери, не виправить людство. Але, виховуючи особистість, він дає шанс учню відбутися як людині. Для нього треба пробудити творчі задатки, закладені у кожній людині.

Важливо, щоб урок перестав бути сумним обов`язком і відбуванням часу, учню, а не вчителю, не вистачатиме часу, оскільки урок буде творитися у тісній співдружності вчителя і учнів. Такий урок нового часу, який спрямований на особистість учня, орієнтований на його здібності, бажання та можливості.

Цікавим способом можна організувати уроки фізичної культури.  І у цьому надають допомогу інноваційні форми роботи.

На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення що допоможе учням встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом [3].

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток організму і вдосконалення йог офункцій.

Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням інноваційних технологій в системі фізичного виховання безперечно залежить від самого вчителя його професіоналізму творчості й майстерності, і безперечно – бажання впроваджувати цей напрямок, розвитку дитини в практику своєї професійної діяльності [1].

Основні цілі вчителя при використанні інноваційних технологій – це добір форм та напрямів роботи, які будуть спрямовані на формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, стану фізичної підготовленості.

На власних уроках намагаюся використовувати інноваційні технології: нестандартні уроки, інтегровані уроки, використовую ІКТ, комп’ютерні та здоров’язберігаючі технології.

Нестандартні уроки – уроки-свята, уроки-забави, уроки-змагання, урок – гра, з музичним супроводом , які організовуються через КТС (колективні творчі справи) [4].

Учнів старших класів цікавлять уроки-практикуми, на яких вони отримують не тільки спрямоване навантаження, а ще й наукове, методичне обґрунтовування своєї діяльності [2].

Інтегровані з іншими предметами уроки розширюють та поповнюють знання миучнів, доказують, що тільки розвинена людина може досягти високи хрезультатів.

Використання комп’ютерних технологій, інформаційно-комунікативних технологій, зокрема презентації, допомагає засвоїти теоретичний матеріал, зацікавлює учнів в знаннях теорії. Учні самі готують презентації за окремими темами теорії, наприклад: «Самоконтроль на уроках фізичної культури», «Правила змагань з різних видів спорту», «Спортсмени, на яких я рівняюся» тощо.

Використовуючи відеоматеріали при вивчені техніки видів спорту, з учнями аналізується матеріал та використовується на практиці.

Здоров’язберігаючі технології (технологія Бутейко, Стрельнікової, М. Гагулан) [2] на уроках присутні постійно. Учні розподілені на групи для занять на уроках фізичної культури, дозування вправ розраховані на основну, підготовчу та спеціальну групи. На уроках учні навчаються використовувати засоби самоконтролю за фізичними навантаженнями.

Тому праця з дітьми приносить задоволення, з’являються нові ідеї, нові підходи, нові форми роботи, надбання досвіду, який з часом вимальовується у власний творчий стиль, переростає в чітку педагогічну систему роботи.

Спостереження за учнями у процесі інноваційної форми діяльності на уроці дозволило визначити такі позитивні ознаки:у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під час виконання вправ;кожен учасник групи може обирати власний темп виконання вправи, що дозволяє індивідуалізувати процес вправляння;під час такої форми діяльності власний вклад у колективну справу може внести учень у будь-якому стані здоров’я; означене особливо важливо для тих, хто має психофізичні обмеження;подібна форма діяльності учнів дозволяє вчителю визначити рівень авторитета кожного серед своїх однолітків, та у наступному – сприяти його підтримці або підвищенню [3].

Отже, на підставі представленого матеріалу можна стверджувати, що використання інноваційних технологій які впроваджуються на уроках фізичної культури  сприяє формуванню стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки, розширює руховий досвід, вдосконалює навички життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. Формує практичні навички для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку. Допомагає розвитку творчої особистості, удосконаленню та підвищенню особистого результату. Поетапно організована інноваційна система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної мотивації до здорового способу життя.

Cписок використаної літератури:

  1. Педагогіка №4, 2004: Періодичне видання / В.С Лазарєв,Б.ПМартиросян. – Педагогічна інноватика: об’єкт, предмет й освоєно основні поняття – З. 12-14.
  2. Професійна освіта №1 2006: Періодичне видання / В. Г. Казаков – в Новий час – нові технологіії професіональною підготовкою –С.12.
  3. http://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya
  4. http://bukvar.su/pedagogika/page,4,102253-Innovacionnye-pedagogicheskie-tehnologii.html

 

Залишити відповідь