ГРЯЗНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ : ДВІ СТОРОНИ

вчитель математики
Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ : ДВІ СТОРОНИ

Анотація. У статті подано стислий аналіз сучасних технологій та методик навчання у процесі викладання математики, здійснено огляд їх переваг  та недоліків; запропоновано приклади  розроблених та впроваджених матеріалів.

«Якщо ви хочете, щоб вас пам’ятали роки, – сійте пшеницю. Якщо ви хочете, щоб вас згадували десятки років, – посадіть сад. Якщо хочете залишитись у віках, – навчайте та виховуйте дітей». (Народна мудрість)

Мабуть, кожен учасник даного заходу мріє залишитись у віках, тому і  обрав важку і важливу місію –  навчати та виховувати дітей, робити все, щоб вони досягали успіхів у навчанні. Адже успіх у навчанні – це стежка, яка веде до дитячого серця, а в ньому спалахує вогник бажання стати найкращим. Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості [1, с. 14].

Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізація в галузі освіти, особлива увага звертається на роль школи як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Сучасна школа вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями.

«Учитель – це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських». (Б. Патон).Тож у своїй роботі звертаюсь до різних методик і технологій, які дають можливість у стінах школи формувати життєві компетентності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає дітям можливість осмислено застосовувати свої знання, реалізує соціальні потреби, формує мотивацію на навчання.

Педагогічна технологія складається з певної системи методів, прийомів і засобів навчання та форм роботи. На мою думку, серед педагогічних складових технологій, найбільш сприятливими для підвищення ефективності уроків математики є «перевернуте навчання», коли типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями; веб-квест, он-лайн навчання (дистанційне навчання), метод проектів. Щоб досягнути мети і завдань уроку необхідно використовувати творчі завдання, дидактичні ігри, бріколаж, мобільне навчання, ігрофікацію, створювати проблемні ситуації та ситуації успіху. Паралельно з різними методиками та прийомами слід користуватися такими формами роботи як кооперація, динамічне оцінювання, резюмування, подвійне навчання [2].

На сьогодні, ми часто, для створення і редагування графічних двовимірних зображень, редагування векторних або растрових графічних зображень використовуємо Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, Adobe Illustrator та інші. Для наочного подання інформації, створення тривимірних моделей – Google SketchUp. Також не залишаються поза увагою конструктори інтерактивних карт,  дидактичних ігор (Zondle, Learningapps.org, Classtools.net JeopardyLabs, WordLearner). А для окремих типів завдань з шкільних дисциплін -MatchMania, Математичний конструктор та ін. [3].

Для реалізації потреб у створенні систем перевірки знань користуюся широким спектром конструкторів – On-line TestPad (http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx), Майстер-Тест (http://master-test.net/uk), QREATURE (http://www.qreature.ru), x-TLS (http://xtls.org.ua/) та багатьох інших.

Пам’ятаю: «Хто дорожить життям думки, той дуже добре знає, що справжня освіта – це тільки самоосвіта» ( Д. Пісарєв) [1, с. 25].

«Педагог повинен стати спостерігачем і дослідником тих явищ, які перед ним відбуваються… З цього погляду вчитель є співробітником… навчального закладу». (С. Шацький). Тому, в першу чергу, привчаю учнів до самоосвіти.

На мою думку, для вирішення проблеми створення системи ефективних уроків використання електронного та мережевого навчання не завжди дає позитивний результат без вдалого поєднання з традиційними методами. На сьогодні спостерігається тенденція  того, що діти вдало користуються гаджетами і переконані в тому, що вчити таблицю множення, формули не потрібно. Все можна розв’язати, обчислити, користуючись сучасними пристроями, а в Інтернеті знайти всю необхідну інформацію. Але жоден зі школярів не може сказати: «Як здати ДПА чи ЗНО, отримати перемогу в олімпіаді чи під час захисту наукової роботи в МАН?»,- коли не можна користуватися ніякими гаджетами і довідниками. Тому тільки обдумане поєднання різних форм з можливостями інформаційних засобів наближає урок до ефективного.

Слід пам’ятати, що необдумане і методично необгрунтоване використання  сучасних технологій і методик здатне зашкодити навчальному процесу і призвести до небажаних результатів. Крім того є ризик перенасичення  уроку різними засобами. І тоді навчання втрачає якість, освіта перестає бути ефективною.

Сучасні технології – це потужний стимул, який дозволяє розвивати пізнавальну активність учнів, покращує якість знань, сприяє розвитку навичок самостійного отримання знань. Приклади можна переглянути за адресами: https://matembezviz.blogspot.com/, https://natascha1980.wixsite.com/mysite-1,

https://gryaznovan.blogspot.com/, https://gryaznova.jimdo.com/.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», – № 1 (205).- 2012, с.100.

2.Сучасні шкільні технології. Ч.2/Упоряд. І. Рожнятовська, В.Зоц.-К.:Ред.загальнопед,газ.,2004.-128 с.-(Б-ка «Шк.світу»).

3.Гончаренко Л. М., Костенко О. І. Використання ІКТ для підвищення якості навчання [Електронний ресурс] / Л.Гончаренко, О.Костенко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/.

Comments

  1. Шановна колего, я на 100% з Вами згодна, без сучасних технологій навчання не можливо в повній мірі розвинути пізнавальну діяльність учнів. Саме поєднання традиційних форм та методів навчання дозволяють зробити урок ефективним, а учнів — конкурентноспроможними особистостями.

  2. Дякую Вам за змістовний та актуальний, на сьогоднішній день, матеріал. Згодна, що тільки обдумане поєднання різних форм з можливостями інформаційних засобів наближає урок до ефективного. Все повинно бути вміру.

Залишити відповідь