ГРЕСЬКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель філії Рівнянської загальноосвітньої школи №2
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області
(«Рівнянська загальноосвітня школа №7»)

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сьогодення приносить в освітній простір нові інформаційні технології . Актуальною є проблема обґрунтування, створення та широке впровадження в повсякденну педагогічну практику інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання математичної дисципліни , використання яких дасть можливість активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищити рівень їх математичної підготовки, розкрити творчий потенціал і збільшити роль самостійної та індивідуальної роботи за рахунок застосування новітніх інформаційних та педагогічних технологій.

На сучасному етапі розвитку освіти результатом навчального процесу є формування компетентного випускника, розвиток ключових і предметних компетентностей учня. Освітній  процес в основному відбувається на уроці, тому і сучасний урок, який в першу чергу має бути ефективним,  повинен мати компетентнісно-орієнтоване спрямування, тобто і структура, і форми проведення, і технології та методи, які ми використовуємо, повинні забезпечувати розвиток і формування компетентностей, необхідних молодій людині.

З’являються нові способи підвищення ефективності уроків, нові технології навчання. І вчителю треба вміти реагувати на зміни в будь-якій сфері життя. На мою думку, одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання у педагогічній практиці  інформаційно-комунікаційних технологій.

Їх впровадження дає можливість розкрити значний гуманітарний потенціал вивчення математичної дисципліни, пов’язаний з формуванням наукового світогляду, розвитком аналітичного і творчого мислення, суспільної свідомості і свідомого відношення до навколишнього світу.

У математичній освіті існує багато проблем та негативних тенденцій, серед яких можна назвати різке зниження рівня математичної культури сучасної молоді, їх пізнавальної активності і самостійності. [1]  А це негативно відбивається на якості знань і умінь учнів, їх інтелектуальному розвиткові. І тому виникає потреба по-новому подивитися на систему ефективних уроків, на їх структуру, форми, технології проведення.

Сучасний і ефективний урок – це урок добре підготовлений, ретельно спланований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей. На мою думку найбільш ефективними шляхами використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики є :
– під час проведення усного опитування маю можливість оперативно прогнозувати завдання і коригувати результати їх виконання;https://wordart.com/a8plgywoh38e/word-art-7

https://wordart.com/6ire357j577y/copy-of-cloud-2

https://youtu.be/2zAHPPzm5HY

https://wordart.com/pcatbzj28jsr/word-cloud-6
– під час вивчення нового матеріалу (ілюстрація наочності мультимедійними засобами; мотивація засвоєння нового поняття; моделювання);https://www.tes.com/lessons/EQqH2WpNw7kW1Q/6

https://youtu.be/qoMZUxkkISM
– під час перевірки фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів);

http://alinaoleksandrivna1.blogspot.com/p/blog-page_9.html

https://learningapps.org/watch?v=pqanmecsa16

https://learningapps.org/watch?v=pvzo9o3hj01

– під час розв’язання завдань повчального характеру (виконання малюнків, складання плану роботи; напрацювання певних навичок і умінь);

Coggle:https://coggle.it/diagram/WdpiWjONpAABKhrR/3b5548e4b69bbf1bf9b7fc4f6ce28bd82f82a09e71e1922971335ce4dafc1817

https://coggle.it/diagram/WdpUrjONpAABKdUO/f23821cb4e6502af0a11330037173176a46a2ad0e723aea1b662f0df0218ead3
– з метою дослідницької діяльності учнів – уроки-практикуми екологічного спрямування.

Кожен  учень – неповторна особистість.  Якщо  вчитель не хоче стати ремісником, він обов’язково включається в пошук, щоразу по – новому застосовує свої знання і вміння.Сучасні технології і методи навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим та ефективним, а головне у такому навчанні є те, що математика починає подобатися учню.

Список використанихджерел:

  1. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтованіметодичнісистеминавчання математики: Монографія. – Черкаси: Брама-Україна. – 2005. – 400 с
  2. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – 2004.
  3. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – 2007.

Comments

  1. Доброго дня, колего. Погоджуюсь, що сучасний урок обов’язково повинен мати компетентнісно-орієнтоване спрямування, тобто і структура, і форми проведення, і технології та методи, повинні забезпечувати розвиток і формування компетентностей, необхідних молодій людині. Дякую за прекрасні розробки -приклади

  2. Дійсно, вчитель повинен бути підготовленим до уроку, володіти інноваційними технологіями, за допомогою яких можна зацікавити учнів. Аліно Олександрівно, Ваші матеріали як завжди дуже цікаві.

Залишити відповідь