ГРАЩЕНКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

вчитель зарубіжної літератури і російської мови
навчально-виховний комплекс
Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Учитель – людина, яка може важкі речі робити легкими. Ральф Волдо Емерсон

Сучасні технології навчання – невід’ємна частина сьогоднішнього навчального процесу.

Науковими дослідженнями встановлено, що найбільш високий рівень засвоєння інформації спостерігається за умови використання різних каналів сприйняття інформації, тобто при одночасному прослуховуванні, наочному сприйнятті, обговоренні та виконанні вправ.

Проведення занять із застосуванням комп`ютерних мереж є найсучаснішим інструментарієм з педагогічного арсеналу. При цьому збільшується якість і темп заняття за рахунок підвищення мотивації учнів.

Сучасне життя неможливо уявити без медіа, вони потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання: викривляють життєві орієнтири, нав’язують певну модель стосунків, поведінки, блокують критичне мислення.

Інноваційні методики дозволяють виявляти, стимулювати самостійну творчу діяльність дитини, розвивають здатність мислити, аналізувати, робити  власні естетичні судження, розв’язувати пізнавальні і життєві проблеми, адаптуватися до мінливих умов сучасної дійсності.

Одним із напрямків роботи, пов’язаної з оновленням методичної бази навчання зарубіжної літератури є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів та ін., підпорядкованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.

Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою:

 • скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;
 • збільшення кількості тренувальних завдань;
 • досягнення оптимального темпу роботи учня;
 • перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);
 • застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;
 • забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засоби телекомунікацій;
 • набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Padlet (http://ru.padlet.com/) – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації.

Розглянемо можливості Padlet докладніше. Web-ресурс Padlet являє собою віртуальну стіну на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Це може бути приватний проект стіни, модерована стіна з кількома учасниками, які будуть заповнювати віртуальну стіну інформацією або доступний для читання і редагування будь-яким користувачем майданчик для обміну інформацією [1]. Padlet можна успішно використовувати для організації групової форми роботи

Я  пропоную саме Рadlet через такі переваги:

 1. Доступність Віртуальна стіна Рadlet є безкоштовним Web- ресурсом. Реєстрація не обов’язкова
 2. Легкість у використанні. На головній сторінці https://ru.padlet.com/ є кнопка “Создать стену” – натиснувши на неї мишкою автоматично створюється порожня сторінка білого кольору (тому це нагадує стіну), яку можна заповнювати повідомленнями. Додати текстове повідомлення дуже просто: необхідно лише два рази натиснувши мишею по стіні
 3. Мультимедійність. До повідомлень можна додавати різноманітний контент: відео, аудіо, зображення, посилання на інші ресурси, будь-які файли (Word, PDF, Exel, CVS, Image). Повідомлення можна редагувати та переміщувати по стіні
 4. Миттєве узгодження. Одночасно на стіні можуть створювати повідомлення кілька користувачів. Активність учасників миттєво відображується на стіні – користувачі з екранів монітору можуть спостерігати, як додаються повідомлення
 5. Приватність. Ви можете налаштувати можливість редагувати стіну іншим користувачам, дозволити повний доступ, поставити пароль, або запросити користувачів по e-mail
 6. Мобільність. Рadlet працює на всіх пристроях – мобільних, планшетах, нетбуках
 7. Креативність та привабливий інтерфейс Рadlet представляє набір яскравих фонових зображень, які легко змінюються у налаштуваннях стіни .
 8. Узгодженість з іншими Web- сервісами. Стіну Рadlet можна вбудувати у блог, форум, сайт, на будь-який ресурс, де можна застосувати html-код

Інноваційні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань.

Отже, у сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інноваційні технології навчання.

Бібліографія

 1. Хміль Н., Дяченко С. Соціальний сервіс Padlet як елемент педагогічної діяльності / Н. Хміль, С. Дяченко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 2 – С. 24-30.
 2. Качанюк Н. В. Використання віртуальної стіни Padletна практичному занятті у вищій школі [Електронний ресурс]  – Режим доступу: file:///C:/Users/lenovo/Desktop/osdys_2014_3_13.pdf
 3. https://3105natali.blogspot.com/

Comments

 1. Тема висвітлена в повному обсязі . Враховані всі аспекти. Шкода, що вчитель, який розуміється в застосуванні інновіційних методик, може і хоче зацікавити учнів до вивчення придмету, не може це реалізувати на практиці.

  1. Дякую за коментар. На превеликий жаль, в школі відсутні мультимедійні засоби та Інтернет, тому матеріали розташовую на флешці, а потім на комп’ютері використовую як окремі джерела. Так і виходжу з цього становища.

Залишити відповідь