ГОРДАШКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЙДОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Учитель зарубіжної літератури та російської мови
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Компаніївського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЙДОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У цій статті розглядається коло питань, що пов’язані зі сприйняттям та аналізомхудожнього тексту через суб’єкт-суб’єктне навчання, яке спирається на прийоми ейдетики; йдеться про доцільність використання ейдос-конспекту на уроках зарубіжної літератури.

Сучасні реалії шкільної літературної освіти потребують використання таких прийомів, методів, форм організації навчальної діяльності, які були б спрямовані на активізацію емоційної та інтелектуальної сфери учнів, мотивували до читання, створювали можливість активного творчого діалогу «читач-митець». Одним із шляхів реалізації цієї мети на уроках літератури, на мою думку, є використання елементів ейдотехніки.

Ейдотехніка(з грец. «eidos» – образ) – це:

 • технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації; сукупність найбільш ефективних прийомів запам҆ятовування, заснованих на максимальному використанні образного типу інформації;
 • засіб запам҆ятовування інформації, який ґрунтується на тому, що інформація кодується (перетворюється в уяві) у певний візуальний образ.[2, с.17]

Методиейдетикибазуються на максимальному ви­користанні образного типу інформації. Учитель кодуєматеріал уроку в символи, схеми, і дітизапам’ятовуютьінформацію, пропускаючиїї через серце, емоції, тем­перамент. Ейдетиказадіюєрезервиправоїпівкулі го­ловного мозку, сприяєрозвитковіобразноїпам’яті, абстрактного мислення, творчихздібностей. Мето­динавчання, якіпропонуєейдетика, відповідають за­конам природи. У багатьохкраїнахсвітувідкрива­ються «ШколиЕйдетики», щонавчаютьефективнозапам’ятовувати.

За допомогоюейдетики будь-яка інформаціязапам’ятовується легко, іззадоволенням. Тому, вважаю, кожному вчителю зарубіжної літератури корисно буде ознайомитися з деякими методами «Школи Ейдетики». Цей матеріал висвітлено в статті А.Богосвятської «Методи ейдетики на уроках світової літератури» («Зарубіжна література». – 2011. – №47-48, с.40-43).

На уроках зарубіжної літератури я часто використовую один із елементів ейдотехніки – ейдос-конспект. За твердженням А.Богосвятської, «ейдос-конспект –цероздуми, породженіобраз­ністю тексту, якісупроводжуютьсяствореннямвлас­нихобразів на основі цитат твору».[1, с.42]

Ейдос-конспект – це візуальне втілення власного тлумачення і бачення учнем теми, ідеї, мотивів, образів художнього твору; відображення емоційного сприйняття твору чи постаті митця-автора. [2, с.17]

Доцільністьвикоританняейдос-конспекту на уроках зарубіжної літератури:

 • розвиває мотивацію до читання;
 • залучаєучня допошуковоїдіяльності, самостійноїроботи у виборі тем і образів;
 • розвиваєтворчуобдарованістьучня;
 • сприяє цілісному сприйняттю художнього твору, світоглядних та естетичних засад митця;
 • розвиває в учнів асоціативне та образне мислення, вміння аналізувати, порівнювати, співставляти;
 • інтегруєрізнівидимистецтва;
 • допомагаєвчителюпобачитиочимаучня об­раз, створений автором (зазвичайдіалогписьменника і учняприхованийвід учителя);
 • дозволяєперевіритирівеньсприйняттятвору, аджекоментар до ейдос-конспекту розкриваєглиби­нурозумінняхудожнього тексту.

Ейдос-конспект може бути створений у паперовому або мультимедійному варіанті і складається з двох частин:

 1. Візуалізація матеріалу – це поєднанняасоціативних образів, що виникають під час читання, аналізу чи інтерпретації художнього твору(малюнок, аплікація, схема, світлина) з цитатами, ключовими фразами, кольоровою гамою, музикою. Це може бути слайд або в паперовому варіанті–лицьовий бік.
 2. Розгорнутий коментар – формулювання назви, тлумачення використаних асоціативних образів, схем, графіків, опорних слів, лаконічних суджень, колористики, музичного супроводу з чітким обґрунтуванням використання кожного елементу відповідно до тексту. Це може бути наступним слайдом або зворотній бік у паперовому варіанті.

Ейдос-конспекти розрізняють за формою та змістом[1, с.42]:

За формою За змістом
— художні: воснові— малюнок, фотографіяабоколаж;

— графічні: воснові — схема, діаграма;

— колірні: воснові — символікакольору. Малю­нокможевиконуватися у виглядікольорограми з по­ступовоюзміноюкольорів, їхвзаємопроникненням і навіть з виходомзамежіобмеженогопростору (кола, еліпсатощо). Важливо, щобучень не шукавтлумачен­нясимволікикольорув довідникахчиенциклопедіях, а керувавсясвоїмиемоціями, почуттями, прислухав­ся до голосу внутрішнього «я»;

— асоціативні: власніобрази й асоціації з теми;

— комбіновані: поєднують у собімалюнок і колір, схему і образи, авторські та читацькіобрази;

— цифрові: створені на комп’ютері.

— ті, щовідображаютьособливостіхудожньогосві­туписьменника;

— ті, щорозкривають тематику, проблемати­ку, ідейнийзміст, композиціютвору;

— ті, щодопомагаютьаналізувати образ,  персо­наж;

— ті, щопередають роль словесногообразу абоху­дожньоїдеталі у творі;

— ті, щопроводятьлітературніпаралелі.

Робота з ейдос-конспектом на уроці – складова аналізу художнього твору. Такий вид роботи можна використати такожпід час вивчення біографії письменника,  вивчення теорії літератури, ознайомлення з культурно-історичними епохами. Створення ейдос-конспектів дає змогу одночасно задіяти логічне та образне мислення, з ҆ясувати рівень розуміння та інтерпретацію твору.

Алгоритм роботи над ейдос-конспектом:

 1. Визначити мету створення ейдос-конспекту, сформулювати назву.
 2. Визначити головну думку та її смислові компоненти(аргументи, ілюстрації, висновки).
 3. Виділити основні образи, поняття, терміни.
 4. Продумати вибір образів-символів, асоціативних малюнків, світлин, ключових слів, лаконічних фраз, цитат, графічних зображень; кольорову палітру, музичне оформлення.
 5. Змоделювати ейдос-конспект, враховуючи логіку розвитку думки.
 6. Підготувати розгорнутий коментар до візуалізованої частини конспекту.
 7. Презентувати створений ейдос-конспект.[2, с.18]

Бібліографія

 1. Богосвятська А. Методи ейдетики на уроках світової літератури//Зарубіжна література. – 2011. – №47-48. – С.40-43.
 2. Фартух Л.А. Використання ейдос-конспекту на уроках зарубіжної літератури//Зарубіжна література в школах України. – 2016. – №3. – С.17-21.
 3. Богосвятська А. Методика ейдетики та її використання словесниками //

Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №5. – С.32-36.

 1. Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб҆єктному навчанні української літератури // Рідна школа. – 2011.- №7. – С.33-39.

Comments

 1. Тетяна Іванівна
  Матеріали розраховані на вчителя нової формації, який прагне до постійного самовдосконалення. Дякую за статтю.

 2. Цікавий і корисний матеріал. Урок зарубіжної літератури повинен бути уроком радості, пізнання, відкриття, уроком розвитку уяви й емоційної сфери. За допомогою ейдотехніки будь-яка інформація запам’ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої.

 3. Дякую за грунтовну розповідь про інноваційну техніку! Згадую своє шкільне дитинство і Ваші уроки, які були моїми улюбленими! Завжди оригінальні, позитивні й цікаві! Теж віддаю перевагу схематичним записам матеріалу, які економлять час та допомагають акумулювати значний обсяг інформації!

 4. Стаття є хорошим теоретичним підгрунтям для вчителів. Дійсно, ейдотехніка сприяє підвищенню ефективності запам’ятовування та має позитивний емоційний вплив на учнів, розвиває логічне та образне мислення. Використовую при підготовці до ЗНО.

 5. Світлано Віталіївно, дякую за цікавий матеріал! Ви ще раз довели, що уроки літератури – це творчість вчителя, котрий вправно володіє сучасними ресурсами навчання.

 6. Сповіщення: see tinder profiles
 7. Сповіщення: dating sites malta free
 8. Сповіщення: list of 100 free online dating sites
 9. Сповіщення: website for dating for free
 10. Сповіщення: free dating sites in ct
 11. Сповіщення: free dating site in norway
 12. Сповіщення: bahrain dating sites free
 13. Сповіщення: free lesbain dating sites
 14. Сповіщення: free hiv dating personals
 15. Сповіщення: canada free dating site list
 16. Сповіщення: free dating site in the world
 17. Сповіщення: drama free dating
 18. Сповіщення: 100 free american dating site
 19. Сповіщення: free fast dating site
 20. Сповіщення: does keto diet raise cholesterol
 21. Сповіщення: keto flu symptoms
 22. Сповіщення: gay slave auction dating
 23. Сповіщення: gay dating ashtabula county
 24. Сповіщення: berlin gay dating
 25. Сповіщення: free gay dating site uk
 26. Сповіщення: gay sugar dating
 27. Сповіщення: gay dating for teens
 28. Сповіщення: gay otter dating

Залишити відповідь