ЕНТОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Учитель української мови та літератури
комунального закладу
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Кіровоградської районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація: у тезах розглядаються можливості використання сучасних освітніх сервісів та інструментаріїв на уроках української мови й літератури.

Головне завдання словесника, за його переконан­ням, — це виховати в дитини любов до рідної мови. Вчитель повинен зробити рідне слово основою духов­ного світу дитини. Адже рідна мова — одна-єдина на все життя, тому треба знати, берегти, збагачувати її.

Насправді ж викладання мови – найтяжча справа. Викладати цей предмет повинні найздібніші й найталановитіші. Бо це не просто передача знань, практичних умінь і навичок. Це передусім виховання. Виховання розуму, формування думки, копітке різьблення й ліплення найтонших рис духовного обличчя людини. Адже із думки й слова почалося становлення людини… Викладання мови –  це майстерність творення людської душі, бо воно є найніжнішим, найтоншим зіткненням до серця дитини.

В.О.Сухомлинський.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання. Актуальною є проблема формування навичок, необхідних для успішного життя. В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є учень, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвиненої  особистості, усе актуальнішим стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного школяра.

Методичні можливості сучасних педагогічних технологій дають можливість учителю вибирати, використовуючи їх багатогранність та різноманітність. [5]

І тому сучасний освітній інструментарій вкрай необхідний для роботи вчителя.

У процесі навчання української мови застосовуються традиційні й упроваджуються нові форми організації занять. Але завжди треба пам’ятати, що спілкування вчителя з учнями – головний інструмент педагогічної праці. У своїй роботі використовуємо різні інформаційно-комунікаційні технології. І тут на допомогу приходить потужний Інтернет.

На сучасному етапі розвитку викладання української мови та літератури значного поширення набули соціальні веб–сервіси, зокрема блоги, інструменти Google, Microsoft та ін. Їхнє поширення пояснюється тим, що цей інструментарій абсолютно доступний і в своїй більшості є безкоштовним для користувачів. Використання цих інноваційних продуктів стало трендом освітнього середовища. Причина – можливість зробити навчальні заняття більш ефективними та привабливими як для учнів, так і для вчителів.

За допомогою  сучасних інтернет-ресурсів  у процесі викладання української мови та літератури можна формувати навчальні компетенції шляхом пошуку додаткової інформації (музичне та фото оформлення, історичний та біографічний коментар), створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, мовно-літературних флешмобів, буктрейлерів, створення сайтів, блогів тощо.

Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття можливостей блог-технологій, а також дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для широкого застосування подібних комунікаційних технологій. [4]

Цікавими  та простими у використанні для вчителя-мовника є  сучасні сервіси Google, які дозволяють не тільки виконувати пошук у середині сервісу, а й легко переходити від одного сервісу до іншого. Зосереджу увагу на деяких з них.

Потужний сучасний інструмент учителя – сервіс Padlet. Це дошка, на якій можна поєднувати текст, зображення, відео, аудіо в інтерактивному форматі (techcrunch.com). Надзвичайно зручна платформа для створення комплексів уроків, цілісних проектів, короткотривалих і довготривалих, з різною кількістю учасників. Мобільність і зручність Padlet доведена віковою історією, адже вище згаданий сервіс є прототипом звичайної стіни з оголошеннями, листівками, на якій кожен бажаючий може лишити свій автограф, запис, коментар. Для учнівської самооцінки дуже важливо бути почутими і соціально значимими у своєму освітньому просторі.

Всім відомий додаток PowerPoint. Він уже багато років популярний серед освітян, як людей, яким постійно необхідно створювати презентації.

Презентації, створеніу цій програмі, можна використовувати при вивченні будь – якої навчальної теми. На слайдах створюємо схеми до навчальних тем «Морфологія», «Лексикологія», «Словотвір», «Синтаксис», при вивченні біографії письменників. Слайди у цьому випадку замінюють таблиці; своєю яскравістю, мають більше шансів вплинути на учнів, самі діти можуть їх створювати. Пояснюючи новий навчальний матеріал, звертаємося до комп’ютера та ноутбука, коли у цьому є потреба.

Систематичне використання презентацій на своїх уроках має подвійну перевагу. Під час створення та перегляду комп’ютерної презентації на уроці учні отримують як корисні знання, так і вчаться раціонально узагальнювати інформацію, широко використовувати засоби мультимедіа, правильно оформлювати слайди. В учнів зникає страх зробити помилку, а виникає прагнення виправити, знайти відповіді. Це сприяє розвитку самостійної дослідницько-пошукової роботи учнів, учить їх працювати у групі й нести відповідальність за виконану роботу.

Учні самостійно створювали презентації «Тарас Шевченко – художник», «Трагічні сторінки біографії Остапа Вишні», «Григорій Сковорода – мислитель, філософ, письменник».

Сучасні учні є учасниками навчального процесу, невід’ємним елементом якого є комп’ютерні технології та Інтернет. Учитель як організатор і керівник цього процесу повинен використовувати ІКТ як один із головних елементів навчання.

Отже, новий сучасний інструментарій вчителя-словесника вимагає високого ступеня підготовленості, навченості та готовності  застосовувати різні досягнення інформаційних технологій у процесі навчання. Педагогам слід усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері використання інформаційних технологій вони можуть відстати від своїх учнів і тим самим втратити авторитет викладача.

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється ширше опанування законів рідної мови, глибше (детальніше) вивчення творів класиків української літератури, творчий розвиток дитини, що є значимим результатом  формування свідомого громадянина.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій для спілкування та співробітництва у навчанні словесності сприяє урізноманітненню навчального процесу, мотивації учнів до самоосвіти, підвищенню рівня саморефлексії, розвитку умінь налагоджувати стосунки й співпрацювати задля єдиної мети. Практика доводить, що при активному використанні інформаційно-комунікаційних технологій досягаються загальні цілі освіти, легше формуються  компетенції. [6]

Сучасний учитель — це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію для учня і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

Бібліографія

  1. Державний стандарт базової і повної загальної освіти.
  2. Концепція загальної середньої освіти.
  3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року,№ 537
  4. Лабудько С.П. Блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителів // Комп’ютер у школі та сім’ї -№6, 2013
  5. Олефіренко Н.В.Сучасний інструментарій творчості вчителя/ К. 2013

http://ludmila1900.blogspot.com

Comments

  1. Олено Олексіївно, дякую за цікавий матеріал та за поглиблене роз’яснення відомих інтернет-технологій, які можна використовувати на уроках української мови та літератури!

Залишити відповідь