ДУНЯШЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури
Гімназії № 9
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація.Стаття присвячена проблемам розвитку та впровадження сучасних хмарних технологій у навчальний процес. Представлено аналіз основних хмарних сервісів, їх використання у навчанні та переваги роботи з ними на уроках української мови та літератури.

 Інформаційне суспільство потребує творчих особистостей, здатних самостійно мислити, приймати нестандартні рішення, адаптувати знання в різних галузях до постійно змінюваних умов життєдіяльності, активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій, тому реалізація потенціалу учнів є актуальним завданням сучасної освіти. Головна мета сучасної освітньої діяльності – упровадження ефективних засобів, технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення дітей. Учень потребує такого навчання, яке забезпечувало б розвиток творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нові для себе знання. Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі на сучасному етапі стає життєвою потребою, оскільки ці технології дозволяють ускладнити зміст навчального матеріалу, збільшити обсяг теоретичного матеріалу, сприяють виконанню учнями індивідуальних завдань, проектної діяльності, створюють умови для реалізації природних обдарувань особистості. Особливо важливим є те, що сучасні комп’ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними засобами розвитку мислення учнів. Однак, в умовах часового обмеження уроку, надмірного обсягу програмового матеріалу вчителю дуже складно забезпечити диференційований підхід у навчанні, врахувати інтереси, потреби та інтелектуальні здібності кожного учня. ІКТ відкривають перед нами додаткові можливості у повному обсязі реалізувати особисту орієнтацію і диференціацію навчання.

Викладання української мови та літератури пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування Інтернету особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її за допомогою сучасних хмарних сервісів.

Thinglink – це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими словами, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери. При наведенні на них може з’являтися будь-який мультимедійний контент.

Мал. № 1. Леся Українка «Лісова пісня»

https://www.thinglink.com/scene/903260706147663874

StudyStack – онлайн сервіс для створення дидактичних матеріалів.

Мал. № 2. Автор – назва твору

https://www.studystack.com/flashcard-2500745

PurposeGames – сервіс для створення дидактичних ігор.

Мал. № 3. Асоціативний кущ до поняття «Народна пісня»

https://www.purposegames.com/game/TvSmhZks49s

Цікаві дрібнички: пазлита кросворди на уроках.

Мал. № 4. В. Сосюра «Любіть Україну»

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=003250445f70

Створення інтерактивного відео в сервісі Vizia.

Мал. № 5.  «З Кобзарем у серці»

https://vizia.co/videos/abd40df1aa954366d57831

Wizer.Me – інструмент для створення інтерактивних робочих аркушів.

Мал. № 6.Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

https://app.wizer.me/editor/6ZOj80ct2FI4

Інтерактивна презентація в сервісі для створення ментальних карт Мindomo.

Мал. № 7. Речення

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/02936ee2642a460db49aa876697745f7

Електронні книги

Мал. № 8-12«Людина починається з добра»

https://goo.gl/g42PQS

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Отже, використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. Тож у своїй діяльності прагніть урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторними, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить «шукати енергію слова в енергії душі».

Список використаних джерел та інтернет-ресурси:

 1. Бабич І. Л. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес / І. Л. Бабич // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (26-30 березня 2012 р.). – Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2012. – С. 24-28.
 2. Бугайова Н.А., Вікторіна О.М. Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.
 3. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі // Управління освітою. 2001. – №3. – С. 18-24.
 4. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000.
 5. Оксентюк Н. В. Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі / Н. В. Оксентюк // Технології навчання : наук.-метод. зб. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 15. – С. 194-208.
 6. Орищин Р. Інтерактивні технології навчання на уроках української словесності / Р. Орищин. – Тернопіль: підручники і посібники, 2007. – 159 с.
 1. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В.В. Химинець. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. – 364 с.

Comments

 1. Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи та дає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. Дякую за Цікаву статтю!

 2. Дякую,Наталії Василівні за цікаву та змістовну статтю, адже використання ІКТ підвищує інтерес до навчання в учнів, дає широкі можливості для подальшого навчання, реалізації творчих та пошукових форм навчання. Бажаю успіхів та творчих злетів!

 3. Щоб ви обрали для аналізу тексту або при роботі над ілюстрацією: суцільні чорно-білі рядки літер чи інтерактивну сучасну форму викладу завдань. Без вагань я обираю другу!. Тому дякую колезі за приклади використання хмарного середовища на уроках та в позаурочний час.

 4. Стаття цікава, актуальна, розрахована на вчителя, що хоче й може бути цікавим учням. Дякую Наталії Василівні за розкриття нових понять!!!

 5. Впровадження сучасних хмарних технологій на уроках української мови та літератури дають змогу вчителю реалізувати кілька задач: отримання оперативної інформації, миттєва комунікація із колегами або учнями (відбувається оптимізація часу навчального процесу), поширення власного досвіду, підвищення кваліфікації, ознайомлення із передовим досвідом вчителів. Дякую, Наталії Василівні, за цікавий і змістовний матеріал. Успіхів!!!

 6. Стаття розкриває поняття “хмарні технології” в роботі вчителя – словесника. Саме цей вид діяльності дасть змогу підвищити пізнавальні інтереси учнів, упізноманітнити процес викладання навчального предмету, модернізувати шкільну освіту. Дякую автору за практичні додатки та змістовну статтю.

 7. Тема статті Наталії Василівни відповідає найважливішим потребам сучасної педагогіки і має суттєве значення для розвитку творчого вчителя.Дякую автору за корисну інформацію.

 8. Дякую Наталії Василівні за цікаву інформацію щодо проблем розвитку та впровадження сучасних хмарних технологій у навчальний процес. Вважаю, що можна використовувати ІКТ у процесі вивчення не тільки української мови й літератури, а й інших предметів, адже це може підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами.

 9. Сповіщення: free botswana dating sites
 10. Сповіщення: keto meal replacement shake

Залишити відповідь