ДУБОВА ЛАРИСА КАРЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

учитель англійської мови
комунальний заклад
«Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Кіровоградської районної ради

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація: в статті представлено сучасні технології навчання під час вивчення англійської мови, також висвітлені можливості використання інтернет-ресурсів на різних етапах уроку англійської мови.

Пріоритетним напрямом розвитку школи стала гуманістична спрямованість навчання: в центрі уваги – учень, тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи і форми навчання, які оптимально відповідають поставленій меті формування комунікативної компетентності учня. «Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня», писала австрійська письменниця Марія фон Ебнер-Ешенбах.

Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної учням і вчителям інформації: автентичний матеріал, новини з життя молоді, країни, статті з газет і журналів та інше.На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, говоріння, аудіювання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння писемного мовлення школярів; поповнювати словарний запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови, а саме створювати і реалізовувати можливість спілкування з англомовними однолітками. Інноваційне середовище –педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості. На уроках англійської мовинамагаюсяорганізовуватинавчальнийпроцес таким чином, щобстворитисприятливенавчальнесередовище, в якомутеорія і практика учнівзасвоюєтьсяодночасно, тому що «Інноваційнадіяльність – цегарноорганізована, раціональна і систематична робота», – зазначавамериканський вчений Пітер ФердинандДрукер.

У своїй педагогічній діяльності я намагаюсь використовувати всі можливості для розвитку особистості учня шляхом впровадження сучасних технологій та методикнавчання у процес викладання іноземної мови, а особливо використання  інтернет-ресурсів:

  1. LearningappsЗавдання цього інтернет-ресурсу допомагають перевірити знання лексики («Знайди пару»), виконати вправи на перевірку прочитаного або прослуханого тексту («Хронологічна лінійка», «Заповни пропуски»), а також учні можуть запропонувати власний варіант вправи, застосувавши знання з теми і творчий підхід до завданьhttp://LearningApps.org/display?v=pzhs7h8vc17

http://LearningApps.org/display?v=p759sqqst17

2.МожливостіPadletдошкивикористовуються мною  під час підготовки до ЗНО з англійської мови. На ній можна розмістити шаблони написання есе, орієнтовні теми і завдання письмових робіт, відео-поради щодо підготовки завдань з читання, а також інформаційний граматичний лист. Можна запропонувати учнями опрацювати  завдання BritishCouncilAptistest, де учням потрібно виконати завдання не лише з читання і письма, а й аудіювання і говоріння. Для презентації навчальних і виховних проектів Padletдошка стане також незамінною.

https://padlet.com/larisa_kreymer/qig07unkh5m5

https://padlet.com/larisa_kreymer/mwzn31taxp5a

Упроваджую на  уроках англійської мови елементи таких інструментівсучасних освітніх технологій:

1.Animoto: надає можливість створювати відео або презентації, які допомагають зацікавити учнів  проектними роботами на етапі завершення вивчення теми.З допомогою цього інтернет-ресурсу  учні проявляють свою креативність і неповторність

2.Mindomo – http://www.mindomo.com/ресурс для створення карт знань,візуалізації на етапі ознайомлення з новою темою з метою унаочнення та складання асоціативного ряду.

3.Мережа Pinterest дає можливість використовувати  різні види інфографіки для пояснення лексико-граматичних завдань, малюнки, опорні схеми для  розвитку комунікативних здібностей.Великий плюс, що доступ до цієї мережі має як учитель, так і учні.

4.Ресурси для створення навчальних матеріалів: Wizer.me – створення робочих аркушів;Фабрика кроссвордов – створення кросвордів;FlashcardExchage – створення флеш-карток, які допоможуть як на етапі введення в іншомовне середовище, так і на етапі закріплення знань і умінь учнів з вивченої теми.

5.Найближчим часом планую задіяти учнів у відео-конференції GenerationGlobal, завдяки якій учні спілкуватимуться з однолітками інших шкіл світу і матимуть можливість дізнатися про культуру, освітуі життя підлітків інших країн. Це стане найкращою мотивацією для покращення рівня володіння іноземною мовою.

Comments

  1. Дякую за цікавий матеріал! Можу запропонувати ресурс, корисний для молодих вчителів busyteacher.org. На сайті можна знайти готові робочі аркуші, відео, аудіо, різнгоманітні ідеї для уроків від вчителів англійської як іноземної з усього світу, і розмістити свій матеріал.

  2. Відповідь на питання “Як поєднати інтерактивне коло інтересів учнів та програмні вимоги?” очевидна – “замаскувати” навчання під гру. А варіантів безліч! Дякую, Ларисо Карлівно, за яскраві приклади гейміфікації в освітньому процесі!

Залишити відповідь