ДУБОК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Учитель української мови та літератури
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Анотація:У статті висвітлено аспекти впровадження у практику роботи вчителя – словесника  технології сторітелінгу (складання оповідання) як інноваційної перспективної методики формування мовної компетентності учнів. Обґрунтовано вплив оповідань на формування школяра та розвиток його мовної та мовленнєвої компетенцій.

Актуальність означеної теми визначається потребами сучасного українського освітнього процесу й основними програмними документами щодо реформи загальноосвітньої школи, які зумовлюють роботу над подальшим удосконаленням системи вивчення української мови, пошук шляхів формування й розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей.Сучасне суспільство української держави вимагає удосконалення освіти до європейського рівня. Спираючись на європейські цінності людина повинна бути мобільною, конкурентоспроможною, творчою, справедливою та толерантною. Школа повинна надати  школярам інтелектуальний та соціальний розвиток особистості, що є базою для подальшого навчання учня та його майбутнього працевлаштування.

У навчанні необхідно використовувати ті засоби навчання, які є цікавими для учнів, створювати умови для підвищення їх пізнавальної активності. Мова є важливим компонентом аудіальної культури особистості та служить засобом спілкування людей і впливу на їхню психіку. Важливими засобами педагогічної діяльності вчителя є аудіальні форми навчання, які дозволяють засвоїти навчальний матеріал за рахунок аудіальної сприйнятливості учнів.

Очевидно, сьогодні потрібні нові методики, які допоможуть вчителю формувати мовну компетентність учнів через впровадження у навчальний процес методів, які дозволяють «говорити і слухати».

У потоці нових засобів навчання з’явилося нове поняття «сторітелінг». Спробуємо розібратися в суті цієї методики. Саме використання технології сторітелінгу на уроках  української словесності  дає поштовх розвитку мовних  компетенцій школярів.

Сторітеллінг (англ. Storytelling), або розповідання історій, був винайдений і успішно випробуваний на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong International. Розробляючи свій метод, Девід Армстронг врахував відомий психологічний фактор: історії більш виразні, захоплюючі, цікаві і легше асоціюються з особистим досвідом, ніж правила або директиви. Вони краще запам’ятовуються, їм надають більше значення та їх вплив на поведінку людей сильніше.Методика сторітелінг- це методика, за допомоги якої учень вчиться формулювати свої думки та розповідати про себе. Використання  такої методики – гарний привід для учня описати  свої вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки на майбутнє. “Сторітелінг успішно використовують у бізнесі для просування брендів та товарів на ринку. В 2006 році  ця технологія була визнана бізнес ідеєю року. Учні люблять розповідать історії. Та чи вміють вони їх писати? Зробіть крок на зустріч життю та заохотьте дітей писати історії про те, що трапилось з ними, або з тими, хто поруч!

Технологія  сторітелінгу є однією з інноваційних педагогічних технологій, що допомагає учневі засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії,  сприяє розвитку його особистісних якостей, демонструє  унікальність уяви кожної дитини, дозволяє  проявити активність та творчість.

За допомогою сторітелінгу можна отримати два найбільш важливі результати:сторітелінг- це складання історій

  • пожвавлення атмосфери у класі, зняття напруженості, створення невимушеної обстановки;
  • він є одним із найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту між вчителем та учнями, засобом привернення та утримання їх уваги.
  • Отже, сторітелінг- це складання історій. Розберемо компоненти написання історії:

Табл. 1. Складові частини історії:

Табл. 2. Чому  саме історія?

Історія залежить від того, для якої саме аудиторії вона призначена. В історії будь-якого виду є кілька ключових принципів, які відрізняють її від простого викладу фактів:наявність персонажа; наявність інтриги; наявність сюжету.

Сторітеллінг

Отже, технологія сторітелінг охоплює комунікативну, мовну та мовленнєву компетенції школярів. Для успішної організації освітнього процесу вчитель повинен знати і пам’ятати, що кожен учень по – своєму сприймає матеріал, що творче ставлення до роботи й навчання – запорука ефективного уроку. Необхідно давати дітям можливість максимально виявити свою ініціативу та творчість.

Література

  1. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.
  2. Сторітеллінг як ефективний варіант неформального навчання [ Електронний ресурс]- Режим доступу https://www.ar25.org/article/storitelling-yak-efektyvnyy-variant-neformalnogo-navchannya.html

Comments

  1. Пані Тетяно! Стаття актуальна, адже технологія сторітелінгу є однією з інноваційних педагогічних технологій, що допомагає учневі засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє розвитку його особистісних якостей, демонструє унікальність уяви кожної дитини, дозволяє проявити активність та творчість.

Залишити відповідь