ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | АБЕЦЕШКА: ДОПОМІЖНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАТИНКОВОЇ АБЕТКИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Учитель англійської та німецької мови
Гаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

АБЕЦЕШКА:  ДОПОМІЖНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАТИНКОВОЇ АБЕТКИ  У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Дані тези – про використання української латинкової абетки як допоміжного засобу у вивченні іноземних мов.

Ідея залучити українську латинку до широкого набору засобів вивчення іноземних мов виникла випадково, під час спілкування з учнями.

На перерві я чергував на майданчику біля школи. Діти гралися, а я знічев’я ручкою малював тварин на аркушику. До мене підсів учень п’ятого класу і зацікавлено розглядав малюнки. Я почав підписувати ілюстрації: «ïžak», «byk», «lev», «korova»… Хлопчик був з «невстигаючих», не міг ні писати, ні читати (як належить п’ятикласнику), але він почав читати слова, сам дивуючись, що йому це вдається. Потім підбігли його однокласниці-відмінниці. Дівчатка із здивуванням і запевненнями, що Владик не може читати «німецькі букви», слухали, як хлопчик читає. Владик поки не став відмінником, але почав читати тексти німецькою.

Я зацікавився темою української латинкової абетки. Виявляється традиція українців писати латинкою давня – ще з XVII століття. Певного поширення набули проекти Лозинського та Їречека у ХІХ столітті[5]. 27 січня hоку Кабінет Міністрів України видав постанову, в якій впорядкував правила транслітерації української абетки латиницею, затвердивши таблицю транслітерації[4]. Вона має певні вади, бо не передає м’якості приголосних. Нині також є громадські ініціативи щодо розширення застосування латинки, зокрема в соціальній мережі Facebook[1].

Дослідження теми увінчалися створенням української латинкової абетки «Абецешка»[2] (ілюстрація№1), яка передає всі нюанси української мови і дуже нагадує англійську, німецьку чи французьку абетку. Більшість ілюстрацій створив учень 4 класу Володимир Доценко. На даний час Абецешка є у форматі плакату та книжечки.

Ілюстрація №1. Українська Абецешка (українська ілюстрована латинкова абетка)

АБЕЦЕШКА

Отже, Абецешка має 30 літер, 26 з яких звичні для тих, хто вивчав англійську, німецьку чи французьку мови, а 4 знаки – особливі українські букви – у полях, позначених теплими тонами: Čč (ч), Šš (ш), Žž (ж), Ħħ (х). В окремій колонці представлено правила передачі м’якості: це акут над м’якими приголосними (d́, t́, ź, ś, dź, ć, ĺ, ń, ŕ) та двокрапка над голосними (ä, ë, ö, ü) для передачі попереднього м’якого чи пом’якшеного приголосного. А також, за бажанням, можна використовувати лігатуру Ïї (j+i), яка дуже звична у словах Ukraïna, Kyïv, Haïvka.[3]

Досвід показує, що плакат з українською латинкою доречно вичіпити біля дошки в класі. Книжечку можна застосовувати на перервах для читання, гуртових ігор, опису малюнків, «таємної» переписки тощо.

Для учнів, які через певні обставини не сприймають іноземну мову, українська латинка – це місток до успіху. Латинковий графічний образ (буква, слово) чітко прив’язується до знайомих об’єктів (малюнків) засобами рідної мови. А потім уже знайомі «оріднені» латинкові літери читаються в контексті іншої мови, поступово вводяться правила читання через порівняння спільних і відмінних рис між рідною та іноземною мовами.

Даний експеримент успішно розгортається. Розглядаю пропозиції видати Абецешку у форматі плакату А3, А2 та книжечки.

Використані джерела:

  1. Latynka.Tak https://www.facebook.com/latynka.tak/
  2. Василь Доценко. Стаття «Нарешті!.. українська ілюстрована латинкова абетка… є!» http://hayivka.blogspot.com/2017/05/blog-post_21.html
  3. Василь Доценко. Стаття «Українська ілюстрована латинкова абетка (+плакат для дітей Ukraïnśka Abeceška)» https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8085347251476945451&pli=1#editor/target=post;postID=2623600438604556397;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=11;src=postname
  4. Постанова КМУ від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-2010-%EF
  5. Стаття «Українська латинка». Вікіпедія

Залишити відповідь