ЧЕБАНОВСЬКА ВІРА МИКОЛАЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВАЛЬНО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Учитель української мови та літератури
Грузьківського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВАЛЬНО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Перевантаження учнів ведуть до порушення механізмів саморегуляції фізіологічних функцій та сприяють розвитку хронічних хвороб, негативно впливають на якість навчання. Ці проблеми виникають часто через високу щільність уроку,  перенасиченість різними видами діяльності або їхню  одноманітність, емоційну напруженість, психологічну, м’язову втомлюваність учнів .

Організацію навчально-виховної діяльності на уроці   проводжу  у тісному зв’язку із зміцненням здоров’я учнів, зважаючи на те, що у більшості випадків їх відставання у навчанні головною причиною є поганий стан здоров’я.

Вважаю, що основним завданням учителя-словесника на уроці є зняття емоційної напруги, попередження фізичної і психологічної втомлюваності учнів, створення комфортних  умов для  активізації мовленнєвої діяльності. З цією метою, для досягнення освітнього результату в навчанні, вихованні та розвитку особистості, використовую на своїх уроках здоров’язберігаючі технології.

З метою створення особливого психоемоційного фону, стимулювання мозкової активності, імунітету, попередження втомлюваності школярів та учителя протягом дня за згодою  учнів та їхніх батьків щоденно перед початком уроком використовую гімнастику. Вона сприяє кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, покрашенню функції дихання, емоційному заспокоєнню школярів.

Якщо мій урок у розкладі шостий або сьомий, то у його плануванні обов’язково використовую елементи інтерактивних технологій ( робота в парах чи малих групах, «карусель»)  та технології розвитку В.Ф. Базарного (розміщення навчального матеріалу одразу на двох дошках), коли учні змушені здійснювати повороти від одної дошки до іншої, зберігаючи рухову активність та інтерес до уроку.

З метою вирішення проблеми мотивації до вивчення теми уроку, формування комунікативних навичок учнів впроваджую фронтальне  взаємоопитування методом «Мікрофон»: передаючи один одному мікрофон, учні відповідають на питання  за темою та формулюють наступне для свого однокласника. Проведення цього етапу уроку має свої варіанти: використання ігрових технологій (питання-відповідь з м’ячем), сигнальних карток, плескання в долоні, підняття рук та інших сигналів для оцінки відповідей однокласників. Ігрові технології використовую також для узагальнення знань. Для 5-6 класів – це уроки-свята, КВК, вікторини, для 7-9 класів – це завдання детективного чи фантастичного змісту, створення реклами художнього твору чи творчості письменника. Такі завдання допомагають зняти емоційну напругу, дозволяють одночасно вирішити кілька завдань: забезпечити психологічне розвантаження учнів, дати їм відомості розвивального та виховного плану, показати їм практичне значення теми, спонукати до активної самостійної пізнавальної діяльності.

Під час проведення основної частини уроку комплексно використовую особистісно-орієнтовані технології: проектну, диференційованого навчання, технологію співпраці. Другий етап уроку характеризується максимальною працездатністю учнів, проте через 15 хвилин  продуктивної, творчої роботи  настає  м’язова втомлюваність, тому обов’язковим є забезпечення рухової активності школярів. Так, під час  словникової роботи або коментованого диктанту (на уроках мови), складання таблиці, плану характеристики героя твору (на уроках літератури)  використовую «ланцюжок», коли діти по черзі вибігають до дошки, записують слово або речення, пояснюють їх. Таким чином учні здійснюють рухи під час напруженої роботи на уроці, попереджують  м’язову втомлюваність.

На уроці чергую різні  види навчальної діяльності: опитування, письмо, читання, слухання, розповідь, робота з наочними посібниками, розв’язання проблемних ситуацій, практична робота тощо. Кожні 10-15 хвилин чергую  види викладання навчального матеріалу: словесний, наочний, самостійну роботу тощо. З метою створення на уроці  сприятливих умов для збереження духовної рівноваги дітей, активізації ініціативи та їхнього творчого самовираження використовую методи, які дозволяють школярам бути суб’єктами діяльності:

– методи вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, засобів, прийомів взаємодії, вільна творчість тощо);

– активні методи (учні в ролі учителя, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар та інші);

– методи, спрямовані на самопізнання та розвиток (інтелекту,  емоцій, спілкування, уяви, самооцінки, взаємооцінки тощо).

Для розвитку пізнавальної активності, створення ситуації спілкування, організації дискусії або вирішення інших навчальних та виховних завдань застосовую   відеоматеріали, наочність.

На  кожному уроці  використовую обов’язково  2  паузи:  одну для очей, другу із спеціально розробленого фізіологом В.Ф. Базарним  комплексу корекційних вправ, які спрямовані на зняття втоми та напруження кістково- м’язової системи, покращення роботи центральної нервової системи, попередження втоми очей тощо. Наприклад, з метою профілактики короткозорості та уповільнення її розвитку використовується спеціальна гімнастика для очей. Над самою дошкою  розміщений офтальмологічний тренажер: на  зеленому прямокутнику зображена траєкторія (лежача вісімка жовтогарячого кольору), за якою повинен рухатися погляд у процесі виконання завдання.

Урок вважаю  неповноцінним, якщо на ньому були відсутні емоційно-смислові розрядки (посмішки, доречні жарти, використання приказок, афоризмів з коментуванням, музики). Емоційна радість, спільне переживання краси, спільне прагнення зрозуміти і дають бажання пробудження думки.

У середній та старшій школі  проводжу  уроки  з використанням тренінгових технологій.

Рух, активність, творчість, соціалізація закладені в самій технології. Учні вчаться передавати свій настрій, ставлення до уроку, до теми  символами, своє сприйняття художнього твору –  через колаж, асоціативний малюнок.

Обов’язковими структурними елементами уроку є привітання, опитування самопочуття, прогноз очікуваних результатів, релаксація, корекційні вправи, рефлексія, прощання та аналіз очікування.

Є різні варіанти питань для учнів:

Якою рослиною (квіткою) ви зараз себе відчуваєте?

З якою тваринкою ви асоціюєте себе?

Подивіться за вікно. Сьогодні чудова погода. Хто ви сьогодні?

Проблемне питання або створення проблемної ситуації  дозволяє створити сприятливі умови для мовленнєвої, творчої активності учнів, спонукає їх до активної пошукової діяльності. На цьому етапі застосовую методи «мозковий штурм», «прес», складання асоціативного куща тощо. Дуже важливо створити ситуацію успіху та усвідомлення власної значущості кожним учнем.

Завдання для роботи в групах можуть бути різними та однаковими, але вони повинні спонукати учнів до ініціативи, творчості, самореалізації та бути спрямованими на вирішення поставленої проблеми. Наприклад, при вивченні в  7 класі оповідання Олекси Стороженка «Скарб» завдання для груп можуть бути такими:

створити  схематичний малюнок «Як розуміють щастя герої твору»;

створити колаж «Моє розуміння щастя»;

дібрати  народні прислів’я-поради тим, хто хоче бути щасливим та успішним у житті;

порівняти розуміння щасливої долі письменником та сучасною людиною. Оформити результати роботи у вигляді аплікації, схематичного малюнку;

створити сенкан «Щастя» та ілюстративний супровід до нього.

Презентації роботи в групах обов’язково повинні супроводжуватися зв’язним усним висловлюванням з чіткою аргументацією позиції групи та висновками. Дітям 5-6 класів даю алгоритм, слова-підказки:

  1. Ми вважаємо…(позиція).
  2. Найкращою ілюстрацією цього є…(символи, схеми, малюнки).
  3. Тому, що… (пояснення, аргументи, докази).
  4. І тому … (висновок).

Етапу рефлексії обов’язково повинні передувати «руханки», які знімуть емоційну та психологічні напругу учнів. Під час «руханки» учні міняються місцями після фрази, яка починається словом «ураган»:

– Ураган для тих, хто вважає Лиса Микиту добрим і справедливим царем.

– Ураган для тих, хто вважає, що звірі справедливо вчинили з Лисом.

– Ураган для тих, хто вважає, що Лис позитивний персонаж.

– Ураган для тих, хто вважає Лиса негативним персонажем.

– Ураган для тих, хто співчуває головному герою.

З метою узагальнення отриманих на уроці знань, на етапі рефлексії  використовую метод «Займи позицію», «Сенкан», взаємоопитування методом «Мікрофон» тощо.

Оцінити результат уроку,   учням допомагають питання:

– Оцініть результат уроку. Чи зрозуміли ви прихований зміст твору ?

– Які види робіт вам більше сподобалися ?

– Чому навчила вас казка ?

– Що ви зрозуміли на уроці ?

– Як тепер  ви розумієте епіграф до уроку ?

– Чи справдилися ваші очікування ?

За результатами відповідей  учнів на уявному «полі» розквітають квіти, символічні кораблики перепливають «річку» або ж  очікування  «підкорюють вершину гори».

Завершення уроку проводиться  у спокійному темпі, який надає можливість учням задати питання, учителю – прокоментувати домашнє  завдання, подякувати дітям за співпрацю на уроці, попрощатися з ними.

Етап прощання  спрямований на подолання психологічної напруги, формування позитивних емоцій школярів , що є передумовою подальшої продуктивної роботи учнів протягом дня.

На цьому етапі використовую метод «Незакінчене речення». Прийоми зняття психологічної та емоційної втоми: «Клубочок»,  «Літачки,  «Квіточки  побажань».

Тренінгові технології дозволяють   сформувати в учнів готовність діяти ініціативно, творчо за будь-яких обставин, а головне – розвивати в школярів уміння вільно, грамотно висловлювати власні думки.

Отже, здоров’язберігаюча діяльність педагога сприяє збереженню й зміцненню як здоров’я учнів, так і особистого здоров’я вчителя, на важливості цих аспектів проблеми наголошував В.О. Сухомлинський. Тому планую і далі працювати в цьому напрямку, підвищуючи власну професійну компетентність.

Comments

  1. Шановна Віро Миколаївна, Ви сприяє збереженню й зміцненню здоров’я учнів, спираючись на творчу спадщину В.О. Сухомлинського. Працюйте і далі в цьому напрямку. Творчих успіхів Вам!

  2. Дійсно, основним завданням учителя на уроці є зняття емоційної напруги, попередження фізичної і психологічної втомлюваності учнів, створення комфортних умов для активізації їхньої діяльності. З цією метою варто використовувати здоров’язбережувальні технології. Дякую за цікаву статтю!

  3. Збереженню й зміцненню здоров’я учнів сприяє саме здоров’язберігаюча діяльність педагога. Від цього залежить психологічний клімат на уроці. Дякую за цікаву статтю!

  4. Стаття є цікавою та змістовною! Я цілком погоджуюсь з тим, що здоров язбережувальні технології є невід’ємною частиною викладання на сучасному етапі. Бажаю успіхів!

Залишити відповідь