Категорія: СЕКЦІЯ-1

Сучасні технології та методики навчання у процесі викладання природничо-математичних дисціплін

СЛОБОДЯНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

вчитель початкових класів Іванівська загальноосвітня філія КЗ «Соколівське НВО» Кіровоградського району Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ В статті розкривається значення мультимедійних презентацій на уроках природознавства в початкови класах, шляхи їх використання під час навчальної діяльності. У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та […]

ЛЮТИНСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | «ПЕРЕВЕРНЕНИЙ КЛАС» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ АБО ЯК АКТИВІЗУВАТИ ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

учитель інформатики Солгутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області «ПЕРЕВЕРНЕНИЙ КЛАС» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ АБО ЯК АКТИВІЗУВАТИ ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ Анотація. В статі висвітлені особливості технології «переверненого навчання», окреслені особливості застосування технології для учнів та вчителів, представлена порівняльна характеристика традиційного навчання і технології «переверненого навчання», узагальнені переваги використання даної технології для вчителів та […]

СЕМЕНЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | МАТЕМАТИКА З ВЧИ.ЮА — ЦІКАВО ТА ЗАХОПЛИВО

вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Червоне Гайворонського району Кіровоградської області МАТЕМАТИКА З ВЧИ.ЮА — ЦІКАВО ТА ЗАХОПЛИВО В даній статті йдеться про використання освітньої платформи «Вчи.ком.юа»  для інтерактивного навчання дітей математиці за допомогою цікавих ігрових завдань та задач. Оновлення української школи потребує впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій. Одним із шляхів […]

ЯРИШ МАРІЯ ФЕДОРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

учитель математики Панчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У статті розглядаються сучасні технології та методики навчання у процесі викладання математики. Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.  В. О. Сухомлинський Найважливіше завдання школи в […]

ЯКОВЛЄВА МАРИНА МИХАЙЛІВНА | БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

учитель математики комунальний заклад «Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ Біологічно адекватна методика – це поєднання спільних дій учителя й учня, метою яких є мотивація й активізація цілісних динамічних образів за навчальними дисциплінами і навичок інструментальної роботи з ними. Інше визначення біоадекватної […]

ШВЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ВИКOРИСТАННЯ ХМАРНО-OCВІТНІХ CЕРВІСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

вчитель математики Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області ВИКOРИСТАННЯ ХМАРНО-OCВІТНІХ CЕРВІСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ З розвитком хмарних технологій з’явилась можливість забезпечити вільний доступ до програмного забезпечення й різних сервісів мережі Інтернет. З’явилась можливість створювати, демонструвати та зберігати великий обсяг  інформації безпосередньо у мережі Інтернет, створювати інтерактивні ситуації  та […]

ХОДАКІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

учитель початкових класів Голубієвицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Як відомо, сучасний світ спілкується «мовою проектів». Сучасна дитина живе у час інформаційних технологій, вчиться користуватися додатковою інформацією і довідковою літературою, набуває навичок збору і опрацювання цієї інформації. Впровадження проектного методу в навчально-виховний процес […]

ТЯГУН ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | МЕТОД ГРАФІВ ЯК ФОРМА МОТИВАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ

вчитель математики комунальний заклад Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради МЕТОД ГРАФІВ ЯК ФОРМА МОТИВАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ Сучасному вчителю щоби змотивувати школярів до вивчення математики та підтримувати постійний пізнавальний інтерес до цієї точної науки, необхідно обирати такі форми роботи, які були б неординарними, легко сприймалися візуально та вимагали постійного включення учнів […]

РУДЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

заступник директора з навчально-виховної роботи Комунальний заклад Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№2 ім .А.С. Макаренка Долинської районної ради» СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ Сучасний освітній процес в Україні вже кілька років знаходиться в стані пошуку. Ніхто не заперечує, що традиційні освітні технології та методи навчання  не задовольняють ні вчителів, ні учнів. […]

РОГОВА НАТАЛЯ ТИМОФІЇВНА | РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

учитель початкових класів Солгутівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація. У статті розкрито проблему активізації пізнавальної діяльності учнів, описано методи та форми організації навчальної діяльності учнів, які зроблять кожний урок ефективним і цікавим і допоможуть розкритися кожній дитині. […]

РАКУЛ ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОІ КОМПЕТЕНЦІЇ

учитель математики Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОІ КОМПЕТЕНЦІЇ Анотація: формування інформаційної компетенції на уроках математики, використовуючи проектну технологію навчання інтерактивними методами. Виконуючи мету базової загальної середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та […]

ПРИДВІР НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

вчитель екології Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської районної ради Кіровоградської області ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У статті розглядаються тренінгові технології, як фактор формування екологічних компетенцій, в контексті створення сучасного освітнього простору для учнів покоління «Z». Ключові слова: теорія поколінь, тренінгові технології, кліпове мислення, «з дорослими-на рівних». Сучасний інструментарій вчителя охоплює значну […]

ПРАВИЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

директор школи Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглянуто сучасні технології та методики навчання у процесі викладання природничо-математичних наук. Зокрема, привернуто увагу на активні методи навчання учнів:  проблемний виклад; частинно-пошуковий метод та дослідницький. Основна увага приділяється самостійній, творчій роботі учнів.  Сучасні технології та […]

ОСТАПЧУК ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДЕМОНСТРАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

вчитель математики, інформатики, фізики Комунальний заклад «Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Долинської районної ради Кіровоградської області ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДЕМОНСТРАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ Метою моєї роботи є узагальнення досвіду з використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики. Своє завдання бачу в тому, щоб допомогти учням через використання інформаційно – комунікаційних технологій створити умови для […]

МАРЧУК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ | ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

вчитель фізики Долинівська філія Гайворонського НВО №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ Анотація: Навчання школярів стає ефективнішим, якщо вчитель володіє інтернет-технологіями і використовує ресурси і можливості Інтернету в своїй практичній діяльності.   В своїй статті я пропоную ознайомитися з деякими можливостями ІКТ, які я використовую в своїй роботі. Протягом останніх десятиліть спостерігається […]

МАНДРЕЙЧУК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

вчитель географії комунальний заклад НВО» Живанівське відділення ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ  – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ Географія, як наука, необхідна для розвитку відповідальних громадян сьогодення і майбутнього. Ми живемо у світі нових технологій. Адже сьогодні не можна обійтися без сучасних методик та засобів навчання. Вчителі,  потіснивши традиційні методи викладання географії, почали […]

МАМЗЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У НАВЧАННІ ПОКОЛІННЯ Z НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ

викладач географії, біології, економіки ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4» ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У НАВЧАННІ ПОКОЛІННЯ Z НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ Анотація.Дана стаття присвячена актуальним питанням навчання учня покоління Z за допомогою мобільних додатків з PlayМаркет. Розкриває переваги застосування смартфона на уроці та поза цйого межами, його позитивний вплив на організаціюнавчально-пізнавальноїдіяльності.    Навчання учнів покоління Z […]

ЛИЧКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Учитель математики та інформатики Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Анотація. Розвиток особистості дитини – основне завдання школи, яке потребує від учителя нового підходу до організації процесу навчання. На перший план виходить «навчальна ситуація», у якій учитель повинен створити ситуацію, в ході якої учні […]

ЛАЗАРЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕХАНІКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

кандидат педагогічних наук, вчитель фізики та інформатики Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕХАНІКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ У даній роботі аналізується проблема методики навчання механіки в профільній школі. Обґрунтовано критерії та визначено показники ефективності навчання механіки в профільній школі. […]

КУЗНЄЦОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

вчитель географії Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів с. Казавчин Гайворонського району Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА  УРОКАХ  ГЕОГРАФІЇ Анотація . У даній статті йдеться про використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках географії, проте, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, його здоров’я індивідуальні здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої […]

КВАСНІЦЬКА НАТАЛЯ ІВАНІВНА | ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

вчитель матиматики Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Таужне Гайворонський район Кіровоградська область ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація. У статті виконано аналіз та напрямки використання мобільних технологій на уроках математики. Сьогодні, в часи реформування шкіл України, в учителів з’являється можливість застосовувати нові активні технології навчання. Зокрема, це технологія мобільного навчання, що базується […]

КАРТУНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

вчитель трудового навчання Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст. №2 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В даній роботі висвітлюється використання інноваційних технологій : інтерактивних, ігрових, проектних, інформаційних. Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Інновацію можна розглядати як […]

КАЛАШНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | ФАКТОР УСПІХУ ЯК МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

вчитель математики та інформатики Комунального закладу «Добровеличківське навчально-виховне об’єднання «спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської районної ради ФАКТОР УСПІХУ ЯК МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У статті висвітлюються перспективи участі в інтерактивних заходах у рамках освітнього проекту «Міксіке в Україні» для  мотивації пізнавальної діяльності школярів. Перед сучасним […]

ЗАКАЛАШНЮК АЛЛА АНАТОЛІЇВНА | ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ФІЗИКИ- ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО УРОКУ

методист Відділ освіти, молоді та спорту Голованівської РДА ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ФІЗИКИ- ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО УРОКУ Не дивлячись на бурхливі зміни в суспільному житті, інноваційні підходи до вирішення освітянських проблем, стержнем організації навчально-виховного процесу є УРОК – як класична форма в системі роботи загальної середньої освіти. Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації […]

ЄВСТАФІЄВА СОФІЯ ІВАНІВНА | РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

вчитель хімії Долинівська філія Гайворонського НВО №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ Анотація. В даній статті розглянуто основні методи пізнавальної діяльності, які я використовую на уроках хімії. Згідно з загальною середньою освітою основним завданням загальноосвітньої школи є різнобічний розвиток індивідуальності, формування в учнів бажання і уміння вчитися, формування ціннісних […]

ЕНТОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙТА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

вчитель математики та інформатики комунальний заклад «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙТА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ У даній статті акцентовано увагу на використання інтерактивних форм та методів роботи з учнями на уроках інформатики з метою набуття інформаційних компетентностей, які у подальшому стануть засобам […]

ГРЯЗНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ : ДВІ СТОРОНИ

вчитель математики Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ : ДВІ СТОРОНИ Анотація. У статті подано стислий аналіз сучасних технологій та методик навчання у процесі викладання математики, здійснено огляд їх переваг  та недоліків; запропоновано приклади  розроблених та впроваджених матеріалів. «Якщо ви хочете, щоб […]

ГРОМКО ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ТРАНСФОРМАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ EDMODO

вчитель інформатики Нечаївської загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Ю.І.Яновського Компаніївського району Кіровоградської області ТРАНСФОРМАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ EDMODO В статті розглянуто можливості використання освітньої платформи Edmodo  для організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Я не працюю більше для сьогодення, я працюю для майбутнього. Н.Тесла Сучасні методики організації та проведення навчальних занять мають […]

ГРИДЖУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

вчитель фізичної культури комунальний заклад «Інгульське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація: у тезах продемонстровано застосування інноваційних технологій на уроках фізичної культури та їх ефективність. Підготовка учнів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання […]

ГАЙДЕЙ КРІСТІНА ОЛЕГІВНА | ПРОЕКТ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

вчитель хімії Гайворонське НВО № 2 “Загальноосвітня школа-гімназія I-III ступенів” ПРОЕКТ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В тезах розглядається проектна технологія, яка дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу. Компетентне використання проектних технологій вчителем збільшить педагогічний вплив на формування творчого потенціалу учня. У міру накопичення освітніх інформаційних ресурсів проектні технології займатимуть гідне місце в освітньому […]

БОНДАРЧУК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

вчитель хімії та біології Грузьківський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградський район Кіровоградська область РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ      У статті йдеться про екологічне виховання на уроках хімії і біології та формування екологічних  та здоров’язбережувальних компетентностей учнів. « Екологічне виховання […]

БОНДАРЕНКО ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | СУЧАСНИЙ УРОК МАТЕМАТИКИ – СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

учитель математики Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області Сучасний урок математики  – спільна творчість вчителя і учня Анотація. У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи акцентовано увагу на те, , що урок – надзвичайно багатогранний процес педагогічної діяльності, який виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, […]

БОНДАРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА |

вчитель математики і фізики Добровеличківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія» ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У статті розглянуто можливості використання кейс-технологій на уроках математики для реалізації особистісно-орієнтованого навчання та професійного самовизначення учнів.   Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти […]

БЕРДНІК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА | ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

вчитель математики Йосипівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ Гра в історії людства постійно виконувала важливу роль, була складовою формування особистості, виховання людини-громадянина. Ігри змінювалися у різних періодах розвитку людського суспільства, але їх сутність залишалася практично незмінною. Над проблемою ігрової діяльності працювили В. […]

ЯНИШИНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

Учитель фізики Гайворонського навчально-виховного об’єднання №2 «Загальноосвітня школа-гімнвазія І-ІІІ ступенів» ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ Анотація:Учитель є посередником між дитиною й цілими поколіннями, і лише через нього діти пізнають дійсність. І це «через» означає, що різні цінності, знання, морально-етичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у […]

ЩЕРБАТКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської області ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАВЧАННЯ Реформування сучасної освіти здійснює подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створює принципово нове освітнє середовище, в якому навчальний процес орієнтований на розвивально-продуктивний інтегративний підхід. В статті висвітлюється питання організації навчального процесу на основі інтеграції […]

ШИМАНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Учитель хімії Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філія комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради Кіровоградської області РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ Вивчення хімії в школі має особливо велике значення для формування наукового світосприйняття, розвитку фантазії і творчих здібностей учнів, уміння теоретично […]

ШИЛО СВІТЛАНА ІВАНІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

Учитель фізики та математики Іванівської філії комунального закладу «Соколівське навчально‑виховне об’єднання «загальноосвітня школа І―ІІІ ступенів, позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ З плином часу змінюються покоління, змінюються погляди на життя у вирі новітніх технологій та розвитку цивілізації та суспільства – постає […]

ШАХНЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА | РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Учитель фізики та математики комунального закладу «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Долинської районної ради» РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ Інтегративний підхід – це тип конструювання змісту навчання, що підпорядкований розв’язанню системи  внутрішньо-  і  міжпредметних  проблем.  Серед рівнів  формування  інтегративних  знань  учнів  під  час вивчення навчальних предметів виділяють: початковий рівень (охоплює елементарні знання по […]

ЧАЙКОВСЬКА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Учитель географії Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ супенів №2 РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В статті відображено основні принципи впровадження розвивального навчання в процесі роботи з підручником на уроках географії.  Шкільна географія відіграє важливу роль у зміні людського світогляду на глобальному та особистому рівнях. Географія допомагає дитині усвідомити велике різноманіття і цілісність […]

ТКАЧЕНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Учитель фізики Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської області ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ Анотація: У статті розкриті основні способи створення проблемних ситуацій на уроці та можливості застосування домашніх дослідів і спостережень у контексті проблемного навчання фізики.   Все життя людина постійно ставить перед собою складні і […]

ТАРОВИК ОЛЬГА ІВАНІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Учитель математики та інформатики Новоукраїнського навчально-виховного комплексу  № 8 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Анотація: огляд соціальних мереж, які можна використовувати для організації «перевернутого навчання», впровадження елементів дистанційної освіти під час навчально-виховного процесу. В наш час учитель лише тоді буде справді вчителем, якщо спілкуватиметься з дітьми на […]

ТАРАНЕЦЬ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Учитель математики Знамʼянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г. Шевченка ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Інформаційно-комунікаційні технології, які стрімко розвиваються, вимагають від сучасної школи введення нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих та професійних знань, потребу в саморозвитку. Введення таких технологій в навчальний процес переходить на новий етап –впровадження нових […]

СУДАК ЯНА ОЛЕГІВНА | СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Учитель хімії та біології філії Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області «Рівнянська школа №7» СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ Безумовно, освітяни покликані своєчасно реагувати на сучасні новітні досягнення у галузі педагогіки, сприяти активному включенню як вчителів, так і учнів до суспільно-виробничих відносин, не тільки мати основні уявлення про новітні […]

СЛИВЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Новоукраїнський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія «Лідер» ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА TЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кожен юнак, кожна дівчина повинні знати,  що, навчаючись у школі, їм треба готувати себе до праці,  щоб створювати цінності,                                                  корисні для  людини, для суспільства. В. О. Сухомлинський Метою базової загальної середньої […]

СКОРОХОД СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Учитель фізики та астрономії Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст№ 1 ім.Героя України Березняка Є.С. Добровеличківської райдержадміністрації РОЗВИТОК  МИСЛЕННЯ УЧНІВ  У  ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В статті описується методика формування навиків розв’язування фізичних задач з використанням прийомів для розвитку якостей мислення Всім відомий факт, що кожного року все менше випускників обирають  фізику як предмет для здачі ЗНО. […]

СЕРГІЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Учитель фізичної культури Іванівської загальноосвітньої філії комунального закладу «Соколівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Пропонована робота містить інформацію про застосування новітніх технологій навчання у процесі викладання фізичної культури, проведення спортивно-масових заходів у загальноосвітньому навчальному закладі. Не […]

САПРИГА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Учитель математики та інформатики опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Знам’янської районної ради Кіровоградської області» ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У статті розкривається питання щодо використання інформаційних технологій у процесі викладання природничо-математичних дисциплін, що значно підвищують  якість навчання учнів. Сьогодні ми вже вступили в нове століття, яке спеціалісти називають […]

ПРИХОДЬКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Учитель математики Навчально-виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2- ліцей» ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ  ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань з допомогою взаємодії з вчителем, з […]

ПРИБЛУДА ОЛЬГА ІВАНІВНА | ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філія комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради Кіровоградської області ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Збільшення розумового навантаження на уроках математики вимагає пошуку  ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували школярів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знаннями. Тому доречним буде використання на кожному […]

ПОДОПРИГОРА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | МЕТОД ПРОЕКТІВ – СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Директор Витязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області МЕТОД ПРОЕКТІВ – СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ Кожен  учитель  математики  прагне,   щоб його учні були творчими й талановитими , мали інтерес до вивчення предмету. В наш час метод проектів є одним з найперспективніших методів навчання, бо  він спрямовує  учнів до розв’язання проблем, які потребують певних знань; […]

ОЗЕРАНСЬКА РАЇСА СЕМЕНІВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики та фізики Гайворонського навчально-виховного об’єднання №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У виступі розкривається питання підвищення активності учнів на уроках математики засобами особистісно зорієнтованої освіти. Робота  у групах активізує розумову діяльність учнів, допомагає покращити математичні знання та вміння, згуртовує класний колектив, привчає до самостійної роботи. Подається схема організації роботи […]

МИХАЙЛОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики Заваллівської філії Заваллівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У статті описано досвід виховання громадянина-патріота на уроках математики, показано вибіркові задачі на вивчення тем «Відсотки», «Звичайні дроби» та «Пропорції». Любов, доброта, справедливість, відданість, патріотизм… Ці поняття абстрактні, їх не можна торкнутися, побачити. В їх розуміння кожен з нас вкладає […]

МАКАРЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Учитель хімії та біології комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ Анотація.  Метою даної статті є аналіз кейс-методу як продуктивного засобу формування компетентностних навичок  в процесі навчання природничих дисциплін. Протягом останніх десятиліть спостерігається поступове зниження інтересу школярів до […]

МАЙФАТ ІРИНА ЯКІВНА | ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Учитель початкових класів комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У тезах розглядається одна з найбільш актуальних проблем педагогіки – підвищення пізнавальної активності учнів початкової школи через використання інтерактивних технологій у процесі навчання. Пропонуються  інтерактивні […]

МАЙКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ПОШУК І ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ШЛЯХІВ І ПРИЙОМІВ ВИКЛАДАННЯ КОНКРЕТНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель математики Гайворонського НВО №2 «Загальноосвітня школа – гімназія І – ІІІ ступенів» ПОШУК І ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ШЛЯХІВ І ПРИЙОМІВ ВИКЛАДАННЯ КОНКРЕТНОГО МАТЕРІАЛУ У статті у зжатій формі викладені деякі думки та ідеї щодо організації навчання на уроках математики.           «Не можна пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності. Тільки та школа має майбутнє, […]

ЛУЧАНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Завідувач філії, вчитель географії Іванівської загальноосвітньої філії КЗ «Соколівське НВО Соколівської сільської ради ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ На сучасному етапі  розвитку суспільства основою є формування   особистості, спроможної жити з інноваційним типом мислення, культури і поведінки. Одним з найефективніших  засобів   формування компетентної особистості       є  використання на уроках  ІКТ. […]

КУЗНЄЦОВА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА | ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Учитель основ здоров’я Грузьківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Кіровоградського району Кіровоградської області ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У більшості країн, передусім розвинених,  модернізація системи освіти відбувається  одночасно за двома напрямами. Перший умовно можна назвати інформатизацією, другий – гуманізацією освіти. Особливо вагоме значення нині надається процесам інформатизації.      Держава багато робить для […]

КРУШЕНІЦЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Заступник директора з навчально-виховної роботи Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ  НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ Школа – це дзеркало суспільства, тому сучасні освітні процеси набувають такого ж характеру інтенсивності та форсованості. Перед учнем та учителем ставиться мета швидкого та якісного опанування значної кількості навчального матеріалу. Шкільна програма зазнає […]

КРИВОЛАПОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА | ІННОВАЦІЙНІ ОНЛАЙНОВІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ

Учитель інформатики та математики Созонівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області ІННОВАЦІЙНІ ОНЛАЙНОВІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ Сьогодні, мабуть, перед кожним педагогом та й взагалі, працівником освітистоїть питання:Як досягти сучасного рівня якості освіти? Це глобальне питання, тому якщо вчитель ставить мету підняти […]

КРАСЮК ЮЛІЯ ПАВЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Учитель фізики Лісівської філії Комунального закладу «Михайлівське навчально-виховне об’єднання» Олександрівської районної ради Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» НА УРОКАХ ФІЗИКИ У статті розглянуто поняття «переверненого навчання», підґрунтя якого становлять види навчальної діяльності активного навчання, комбінована система навчання, залучення у колективну діяльність. Розкрито переваги та недоліки технології «переверненого навчання». Нині особлива увага суспільства приділяється метапредметним […]

КЛИМЕНКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Учитель інформатики Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філія комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради Кіровоградської області ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ  Інформація –– стратегічний ресурс ХХІ століття. Україна, інтегруючись у світовий інформаційний простір, як молода суверенна держава, зацікавлена у підвищенні рівня інформаційної культури своїх громадян. У цій справі важливого значення набуває фахова […]

ІВАНОВА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА | ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ

Учитель хімії, біології Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2  ім .А.С. Макаренка Долинської районної ради» ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  Першочерговим завданням системи освіти є збереження здоров’я дітей і шкільної молоді, формування в них відповідального ставлення до здоров’я як найвищої суспільної та індивідуальної цінності. Як зазначав видатний український […]

ЗЛАГОДНЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики Солгутівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Гайворонського району Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Актуальність теми пов’язана із сучасними тенденціями в педагогіці. В наш час як теоретична так і практична педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких застарілих традицій і стереотипів. Сьогодення потребує від педагога – практика високого […]

ДЕНИСЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ

Учитель біології та хімії Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ В еру цифрових технологій задля комунікації школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами. Оскільки віртуальне середовище нівелює інформаційні кордони, то й виникає необхідність не тільки уміти користуватися послугами глобальних мереж, але й […]

ГРИЦЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ЦИФРОВІ СИМУЛЯТОРИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ

вчитель хімії комунального закладу “Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради” ЦИФРОВІ СИМУЛЯТОРИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ На часі суспільство потребує таких форм навчальної діяльності школяра, які би дозволили продукувати у випускників загальноосвітніх навчальних закладів інженерні та ІТ компетентності. Для цього є необхідність у використанні як традиційних так і сучасних […]

ВОЛОБОЄВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ В АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО ВИКОНАННЯ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ

Учитель фізики та інформатики Злинської загальноосвітньої школи №1 І – ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ В АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО ВИКОНАННЯ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ Розв’язування експериментальних задач за змістом завдань, які є  типовими складовими до ряду лабораторних робіт – дієвий чинник якісної підготовки та запобігання дублюванню виконання завдань не визначених основною метою […]

БУНКЕВИЧ ОЛЕНА ВАДИМІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА ПРАНГЛІМІНЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОБЧИСЛЮВАТИ УСНО

Учитель математики філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка” Знам’янської районної ради Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА ПРАНГЛІМІНЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОБЧИСЛЮВАТИ УСНО У статті висвітлюються можливості використання онлайнового математичного тренажера Прангліміне для формування вмінь учнів обчислювати усно. Усні обчислення – математичні обчислення, що виконуються людиною без […]

БОРЕЦЬ ЛАРИСА СЕРГІЇВНА | З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики опорного навчального закладу «Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради Кіровоградської області З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ Анотація. У даній статті розповідається про використання інноваційних технологій на уроках математики. Наведено приклади програмних засобів, які застосовує автор у своїй роботі. На прикладах позакласних заходів показано використання деяких програмних засобів.  Стрімкий розвиток […]

БОНДАРЕНКО ЗОЯ АНАТОЛІЇВНА | РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Учитель фізики і математики Комунального закладу «Соколівське навчально-виховне обєднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “Найдовший   шлях   починається  з   першого  кроку” (китайське   прислів’я). Цей   шлях   не   закінчується   для   вчителя  ніколи,  він  продовжується   все   життя   і   кожен   проходить  його   по-своєму. Всі   ми  […]

БІРЧИНА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Учитель фізики КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А. С. Макаренка Долинської районної ради» СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ Актуальність даної статті полягає в тому, що використання сучасних технологій та методик навчанняна уроках допомагає учням активізувати базові поняття, відобразити, а потім відтворити побачений матеріал. Таким чином, відбувається якісне засвоєння ключових моментів навчального матеріалу. […]

БАЧУ АЛЬОНА ГЕННАДІЇВНА | ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Учитель фізики, математики та астрономії Опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І. Г. Ткаченка» Знам’янської районної ради Кіровоградської області ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У 60-х роках виникла і успішно запровадилася лекційно-практична система організації навчання, запропонована і обгрунтована вчителем математики Олександром Олексійовичем Хмурою. Згодом доповнив її   і почав використовувати […]

БАРАНОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ПРИНЦИПИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики Помічнянської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ст. №3 Добровеличківської райдержадміністрації Кіровоградської області ПРИНЦИПИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ Анотація. У статті надано оцінку методологічним принципам, які використовуються під час викладання  математики. Визначено, що принципи є підґрунтям змісту теорії розвивального навчання. Вироблено методологічні правила застосування принципів у навчальному процесі. Ключові слова: методологічні принципи, принцип гуманізму, науковість […]

ФЕДЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Учитель фізики комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, представляє собою  сприятливу сферу для впровадження сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технологій застосовуються  мною як при проведенні уроків, так і в організації  позаурочної діяльності учнів.   Актуальність проблеми використання […]

ТИЩУК РАЇСА ВІКТОРІВНА | «ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДІЛОВУ ГРУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Учитель інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області «ФОРМУВАННЯ  ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДІЛОВУ ГРУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ Анотація. У статті розглянуто поняття  «компетентність»  та використання ділової гри  як  інтерактивної технологій на уроках інформатики, висвітлено актуальність впровадження інтерактивного навчання. Наведено приклади застосування методів. Ключові слова: інформатика, ІКТ-компетентності, інтерактивне навчання, інтерактивні технології, проектна діяльність, ділова гра. […]

ТИМОШЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХIМIЇ

Учитель хімії та біології комунального закладу «Миколаївське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної ради Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХIМIЇ Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк: «Дай мені рибу! Я голодний». Монах мовчки віддав йому вудку. Повчальний характер притчи зрозумілий: треба давати не стільки їжу, […]

СТЕПАНОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ

Учитель фізики та математики ОНЗ «Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам’янського району Кіровоградської області ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ Школа ХХІ століття – школа компетентної, відповідальної людини.Тому компетентнісний  підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення. В педагогіці в останні роки активізувалися дослідження, присвячені вивченню сутності основних понять компетентнісного підходу авторів Дж. […]

РУГАЛО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | КРАЄЗНАВЧИЙ ПРИНЦИП ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Учитель географії та біології Червоновершської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області КРАЄЗНАВЧИЙ ПРИНЦИП ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ  ГЕОГРАФІЇ У процесі активного пізнання природи рідного краю  ви­ховуються почуття чуйності, доброти, дбайливе став­лення до природи рідної землі, формуються  риси екологічної компетенції учнів, пробуджується  інтерес до пізнання місцевості, в якій вони проживають, і до […]

ПОПРАВКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Учитель географії філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка» СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ Анотація. У статті розкрито необхідність використання інноваційних педагогічних технологій та методик навчання для задоволення індивідуальних запитів кожного учня. Доводиться необхідність застосування ІКТ, інтернету, ігрових форм у навчальному процесі у зв’язку з розвитком […]

ПІДДУБНА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Учитель математики та інформатики Коробчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородського району Кіровоградської області МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У статті викладено сучасні технології та методики навчання у процесі викладання математики. На сьогоднішній день інформаційно комунікаційні технології займають все більше місце в освітньому процесі. Використання сучасних освітніх технологій дозволяє підвищити ефективність навчального процесу і […]

МЕЛЬНИЧЕНКО ОКСАНА БОРИСІВНА | РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ МЕТОДІВ КАЗКОТЕРАПІЇ

Учитель початкових класів комунального закладу «Новогригорівська Перша загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Долинської районної ради Кіровоградської області РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ МЕТОДІВ КАЗКОТЕРАПІЇ У статті описано прийоми застосування  казкотерапії  під час уроків  у початковій школі з метою розвитку інтересу до навчання та збереження психічного здоров’я учнів. Властивість дитини дивуватися і пізнавати, вміння знаходити […]

МАРАНДА ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( МУЛЬТИМЕДІЯ) ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Учитель географії та біології Комунального закладу «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( МУЛЬТИМЕДІЯ) ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА Останніми роками інформаційні і телекомунікаційні технології  посіли своє постійне місце в навчальному процесі. Мультимедії у навчанні – це особливе джерело географічної інформації, що дає змогу більш […]

МАНІЦЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Учитель початкових класів Іванівської загальноосвітньої філії КЗ «Соколівське НВО” Соколівської сільської ради ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв’язку з цим виникла нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу, особливо курсу початкової школи(зокрема предметів природничо-математичного […]

МАЛОМУЖ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Учитель хімії, біології, основ здоров’я комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ тупенів» Кіровоградської районної ради ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ у статті йде мова про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології, ефективність застосування комп’ютерних мереж і мультимедійних засобів для підвищення ефективності уроку, підвищення інтересу учнів […]

МАЛЕНКО ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Учитель хімії та біології Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У статті висвітлено основні напрямки використання інтерактивних та традиційних методів навчання на уроках хімії з практичного досвіду вчителя, з метою підвищення рівня компетентності розвитку вчителя та активізації діяльності учнів на уроках. Використання інтерактивних […]

КРИУЛІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА | РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ ХІМІЇ

Марфівська філія І-ІІ ступенів Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ ХІМІЇ Кожен учитель на власному уроці має створити такі умови, які б дозволили максимально пристосувати учня до сучасних умов життя. Для цього ефективно використовувати елементи компетентнісного підходу […]

ЄФРЕМОВА ГАЛИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА | МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Учитель біології Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Знам’янської міської ради Кіровоградської області МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Стаття щодо оптимальної організації мотивації на уроках біології шляхом  використання технології розвивального навчання. Вчитель наводить приклади завдань і вправ, які дають можливість зацікавити учнів вивченням предмету та сприяють створенню позитивного ставлення дітей […]

ГРИЦЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Учитель математики Опорного навчального закладу «Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради Кіровоградської області ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Логіка розвитку сучасної цивілізації ставить перед освітою завдання,  для виконання яких необхідно формулювати нові концептуальні ідеї навчання, що органічно поєднують елементи традицій та інновацій.  Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспільстві, […]

ГРЕСЬКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Учитель філії Рівнянської загальноосвітньої школи №2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області («Рівнянська загальноосвітня школа №7») ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Сьогодення приносить в освітній простір нові інформаційні технології . Актуальною є проблема обґрунтування, створення та широке впровадження в повсякденну педагогічну практику інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання математичної дисципліни , використання яких дасть можливість активізувати навчально-пізнавальну діяльність […]

ГОРДЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Учитель фізики та астрономії Маловисківської гімназії Маловисківської міської ради Кіровоградської області ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В цій статті розглядається можливість застосування таблиць в процесі викладання фізики.   Одним із головних завдань сучасної школи є підготовка випускників, які здатні критично мислити, вміють розв’язувати нестандартні задачі, мають компетентнісний підхід до різноманітних питань теорії і практики. […]

ГОНЧАРОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Учитель географії та біології Златопільської гімназії м. Новомиргорода СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ Однією з головних завдань сучасної школи є підвищення педагогічної майстерності вчителя шляхом освоєння сучасних технологій навчання і виховання. З оволодінням будь новою технологією починається нове педагогічне мислення вчителя: чіткість, структурність, ясність методичного мови, поява обґрунтованої норми в методиці. Нові педагогічні технології […]

ВОЄВОДІНА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ

Учитель географії та біології Олександрівської філії КЗ «Олександрівське НВО№1» СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В статті розповідається про застосування різних технологій та методів навчання на різних етапах уроку. Про ефективність та доцільність застосування розглянутих методів на уроках біології. В статті показано, що використання різних методів позитивно впливає на навчання та розвиток […]

АНДРІЯШЕВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Учитель фізики та інформатики, заступник директора з навчально-виховної роботи Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У статті висвітлюється питання доцільності використання дослідницької діяльності учнів на уроках фізики, як ефективної освітньої технології, що комплексно розвиває універсальні навчальні дії і ключові компетенції школярів. […]